Skapa nya affärsmöjligheter

Öppna upp din potential för dagens affärer och morgondagens framtid

I dagens samhälle påverkar nya teknologier vår värld i en allt snabbare takt och förändrar sättet vi interagerar med omvärlden. För bara fem år sedan såg världen annorlunda ut, och om fem år kommer den förmodligen se annorlunda ut igen. Nya teknologier skapar både krav och möjligheter för oss att anpassa oss till förändringar och göra vår verksamhet mer relevant och konkurrenskraftig.

Mand og dame arbejder hos Consid på deres PC.

Ligg steget före konkurrenterna

Innovation är varken en process eller ett nytt koncept. Människor har varit innovativa i tusentals år. Innovation handlar om att förbättra eller förändra det nuvarande tillståndet. Vissa företag leder förändringen, medan andra följer och tyvärr halkar vissa efter. Vårt uppdrag är att inte bara hjälpa våra kunder att hänga med och vara relevanta, utan också att hjälpa dem att sträva efter en ledande position genom att erbjuda den mest relevanta och överlägsna upplevelsen. För att ligga steget före konkurrenterna

Erfarenheter från alla branscher

Våra specialister och kreatörer hjälper dig att utveckla nya produkter och tjänster samtidigt som de förbättrar dina befintliga erbjudanden, oavsett bransch, produkt eller tjänst.

Utforska och dra fördel av möjligheterna som finns tillsammans.

Vi hjälper dig att utforska och utnyttja nya teknologier, affärsmodeller samt snabbt föränderliga konsumentbeteenden och förväntningar.

Med slutanvändaren i fokus

Vi hjälper dig att omsätta idéer till nästa generations lösningar med fokus på användarna, skapande av eleganta lösningar som verkligen gör skillnad.

Idéer och problemlösning

Vi tror att teknologi inte bara handlar om att skapa något nytt, utan att lösa verkliga problem och förbättra livet för slutanvändarna. Vi förstår att fokus på slutanvändaren är nyckeln till att leverera effektiva och meningsfulla lösningar. Därför sätter vi användaren i centrum för vår design- och utvecklingsprocess genom att lyssna på deras behov och feedback, och skapar därifrån lösningar som verkligen gör en skillnad i deras liv.

Vi säkerställer att varje projekt grundar sig i sitt syfte och att vi skapar lösningar som inte bara är effektiva utan också enkla och intuitiva att använda.

Utforska och utnyttja

Att utforska och dra nytta av (explore and exploit) är två grundläggande delar i lyckad innovation. För att ligga steget före konkurrenter och att lyckas behöver företag inte bara utforska nya möjligheter utan också veta hur man drar nytta av befintliga möjligheter.

Att hitta nya idéer och marknader utgör de grundläggande delarna i att utforska, medan det handlar om att optimera det som redan fungerar när man pratar om ‘att dra nytta av’. I hjärtat av båda dessa begrepp ligger behovet av att balansera risk och belöning samt anpassa sig till en föränderlig miljö. Genom att fokusera på så väl utforskande som utnyttjande av möjligheter kan företag uppnå hållbar tillväxt och förbli relevanta på lång sikt.

Låt oss hjälpa dig att navigera mellan utforskning och utnyttjande och dra nytta av hela er potential.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Tjänstedesign och produktutveckling

Vi tror att digital tjänstedesign och produktutveckling är nycklarna till att skapa exceptionella upplevelser för kunder i dagens digitala värld. Genom att kombinera banbrytande teknik med en användarcentrerat tillvägagånssätt hjälper vi våra kunder att designa och utveckla digitala produkter och tjänster som löser verkliga problem och glädjer användare.

Vårt team av experter har en djup förståelse för de senaste digitala trenderna och teknologierna, och vi arbetar nära våra kunder för att leverera lösningar som är både innovativa och effektiva. Oavsett om du vill skapa en ny digital produkt eller förbättra en befintlig tjänst har vi kunskapen och expertisen för att hjälpa dig att lyckas i den digitala tidsåldern.

Koncept och forskning

Letar du efter att skapa en ny produkt eller förbättra en befintlig produkt? Se våra koncept för konceptutveckling och forskning om slutanvändare. Vi tror att framgångsrik produktutveckling börjar med att förstå behoven och önskemålen hos slutanvändaren.

Vårt team av experter är specialiserade på att genomföra djupgående forskning för att få insikter och skapa användarcentrerade koncept som löser verkliga problem. Från idéer till prototyper och tester ser vi till att varje steg är informerat av data och feedback från slutanvändaren.

Med våra tjänster för konceptutveckling och forskning om slutanvändare kan du vara säker på att din produkt inte bara kommer att uppfylla utan överträffa förväntningarna hos din målgrupp.

Hjälp era medarbetare med AI

Hjälp era medarbetare med AI

Consid hjälper organisationer med implementering och maximering av generativ AI, och vi har ett flertal erbjudanden för att stötta organisationer när det gäller användningen av Microsoft Copilot och annan AI.

Ta reda på hur vi kan hjälpa er
Personer som sitter i möte.

Vi kan hjälpa dig med

Idea validation

Impact mapping & planning

Problem solving innovation

Concept & experience design

Pain scoring mapping

Customer journey design

Service & product design

Dedicated innovation

Joint Research & Development

Inspiration

Coop's new Scan & Pay application on an iPhone in the hand of a person.Bucket Hub case
1 / 2

Kontakta oss

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Integritetspolicy