Ecophon

Episerver / PIM / Cloud

Arkitekt som tittar på ritningar
Vi har sett till att Ecophon fått en gemensam digital plattform som kombinerar information och kundportal. Läs mer om uppdraget här!

Utmaningen

Saint-Gobain Ecophon bestämde i början på 2019 att det var dags att uppdatera sin webblösning. I samband med uppdateringen sökte man en ny digital partner att växa in i framtiden med. Några av de viktigaste kraven på en ny digital partner var innovativt tanke- och arbetssätt, att man jobbar med den senaste tekniken och någon som utmanar gamla idéer. Projektet var omfattande och delades upp i olika faser där vi nu är i mål med första fasen.

Alla projekt har sina utmaningar, primärt var utmaningen att inte kunna mötas och samarbeta fysiskt på grund av Covid-19 pandemin. Men trots detta gick arbetet förvånansvärt bra med hjälp av Microsoft Teams och täta avstämningar.

Lösningen

Fas 1 av den nya lösningen inkluderade en integration av ett helt nytt PIM-system. Målet med den nya uppdateringen var att på ett bättre sätt tillgängliggöra information, möta kunderna på ett bättre sätt och skapa en bra kundupplevelse. En viktig del i arbetet var även att stärka varumärket och synas digitalt på ett samlat sätt. Ecophon ska till en början erbjuda kunderna en gemensam digital plattform som kombinerar information och kundportal

Plattformen som valdes för projektet för att säkerställa en kundcentrerad lösning av högsta kvalitet var Episerver Commerce Cloud. Det innebar också att man tog ett nytt kliv in i en Cloud-baserad lösning.

Resultatet

Nu kan man tack vare den nya lösningen driva försäljning, fortsätta bygga marknad och stärka varumärket samtidigt som kunderna får en bättre upplevelse. Den nya lösningen gör jobbet för de egna redaktörerna enklare och mer produktivt.

Samarbetet har från start fungerat väl mellan Ecophon-teamet och Consids utvecklingsteam. Vi jobbade redan från början agilt med täta avstämningar och med Ecophon tätt involverad i utvecklingsprocessen. Redan tidigare hade Consids UX-konsulter gjort ett omfattande arbete i att undersöka vision, mål, krav samt att ta fram förslag på design. Detta ihop med en god uppsatt struktur har varit en framgångsfaktor i projektet.

Med lanseringen av Ecophons nya webbplattform har kundresorna knutits ihop i en gemensam lösning som kräver mindre underhåll och som upplevs tydligare och modernt av kunderna. Detta tack vare att användargränssnittet har förbättrats och flödena har setts över. Man erbjuder nu även sina målgrupper ett lättillgängligt och inspirerande innehåll, bättre sökfunktioner, ökad funktionalitet, tydligare struktur och högre servicegrad.

Kunderna upplever nu förbättrad funktionalitet, utökad produktinformation samt en tydligare helhetsbild av Ecophon. Även det bästa från den tidigare lösningen har tagits med, förbättras och implementerats på den nya hemsidan.

Samarbetet mellan Ecophon och Consid fortsätter och går nu in i en planeringsfas av fas två av lösningen som kommer erbjuda helt nya möjligheter i form av funktionalitet och en personaliserad kundupplevelse.

”Det känns både väldigt kul och spännande att få vara med på Ecophons resa och vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete”, Orhan Arnautovic på Consid.

Om Ecophon

Saint-Gobain Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför akustiksystem som bidrar till en bra arbetsmiljö och till människors välbefinnande och prestationsförmåga. Ecophon har 800 medarbetare, verksamhet i 14 länder och representanter i ytterligare 30 länder världen över.

Är du i behov av en liknande lösning?

Lämna dina kontaktuppgifter så berättar vi mer.

Integritetspolicy