Malmberg

We are generation Zero

En åker med gula blommor och blå himmel
Vi hjälpte Malmberg att ta fram ett nytt kommunikationskoncept, för att ge bolaget en tydlig riktning. Läs mer om hur vi gick tillväga nedan.
Stefan Wiklund, Consid Communication Borås

Stefan Wiklund

Strategisk projektledare

stefan.wiklund@consid.se

073-029 94 45

Bakgrund

Malmbergs långa historia började i den lilla skånska byn Yngsjö den 7 april 1866, när smedmästaren Jöns Mattisson-Malmberg grundade företaget. Eftersom vatten var det som intresserade honom mest, ägnade han mycket av sin tid åt att utveckla nya borrtekniker. Redan på 1880-talet borrades de första brunnarna. Sedan dess har Malmberg hållit fast vid kärnverksamheten kring vatten.

Malmberg jobbar idag inom fyra olika affärsområden:

Avlopps- och vattenrening

Erbjudandet innebär helhetslösningar inom avlopps- och vattenrening för industrier och lokala myndigheter runt om i världen.

Biogasanläggningar

Malmbergs biogasanläggningar producerar miljövänlig och lönsam biometangas att injicera till gasnät eller använda till fordonsbränslen. Detta bidrar till att minska våra globala koldioxidutsläpp.

Geoenergi

Malmbergs system utnyttjar naturlig värme och kyla i grundvatten eller berg. Detta resulterar i minskad energiförbrukning och driftkostnad samt skonar vår miljö.

Brunnsborrning

Brunnsborrning innebär avancerad teknik och kräver specialkompetens.

 

Uppdraget

Malmberg eftersöker ett helt nytt anslag i sin kommunikation. En uppdaterad visuell identitet och ett koncept som inte bara stärker varumärket mot marknaden utan även skapar en gemensam bild över alla olika affärsområden. Att få en samsyn kring kultur och visionen framåt var en bärande och prioriterad del i uppdraget.

Varför Malmberg?

Vi formulerade uppdraget i två frågor utifrån insikten kring deras grundläggande uppdrag med verksamheten. Att genom lösningar inom miljöteknik bidrar Malmberg till FN:s globala hållbarhetsmål.

I en tid när alla pratar hållbarhet, hur kan vi säga det på ett sätt som lämnar ett avtryck? Varför ska man välja Malmberg – som leverantör och som arbetsplats?

Svaren på dessa frågor i kombination med företagets vision och mission blev grunden för en plattform som bär både kultur och kommunikation framåt mot önskad position för Malmberg.

Malmbergs vision

Vi ska vara det ledande miljöteknikföretaget för ren energi och rent vatten som möjliggör ett cirkulärt samhälle.

Malmbergs mission

Ren energi. Rent vatten. Och ett ständigt fokus på att ta vara på vår värld och dess resurser.

 

Lösningen

Baserat på vision och mission lanserades ett nytt kommunikationskoncept: We are generation Zero.

We are generation Zero

“Malmberg är ett familjeföretag som gjort skillnad i generationer. Nu höjer vi ambitionen för att klara vår tids största utmaning. Tillsammans med våra kunder och anställda ska vi sträva mot noll.”

“Join our aim for nothing. Zero emissions, Zero contaminants, Zero waste. To overcome the biggest challenge of our generation, we must aim for nothing.”

Vi lanserade även ett nytt manifest:

“Vi behöver ingenting, och det är bråttom. Vi har arbetat för en renare värld i över 150 år. Bland annat genom att designa, bygga och underhålla anläggningar för vattenrening, biogas och geoenergi samtidigt som vi är experter inom brunnsborrning. För att övervinna vår generations största utmaning måste vi sikta lågt. Vår ambition är noll utsläpp, noll gifter, och noll avfall.”

En riktning framåt för hela företaget

Både vi och alla på Malmbergs är stolta och övertygade om att det som presenterades som ett nytt kommunikationskoncept även kommer vara starkt bidragande till hela företagets riktning framåt.

Ett barrträd i förgrunden på en strand med vatten i bakgrunden
En person som svetsarEtt äldre par som promenerar in i en skogsdunge på en stigEn åker omgiven av barrskogHänder som håller kottar i en skog
1 / 4

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så berättar vi mer.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Julas intranät

Jula | 1 min lästid

Jula utmanar vad ett intranät är och kan vara

Jula utmanar vad ett intranät är och kan vara

Mathem | 1 min lästid

Lättillgängligt hem för Mathems medarbetare – blev en samhällsviktig tjänst

Lättillgängligt hem för Mathems medarbetare – blev en samhällsviktig tjänst

Räddningstjänsten Syd | 2 min lästid

Ihop räddar liv i brandskyddskampanj

Ihop räddar liv i brandskyddskampanj
Webb Green Cargo

Green Cargo | 3 min lästid

Green Cargo avtäcker ny webb med ökat kund- och hållbarhetsfokus

Green Cargo avtäcker ny webb med ökat kund- och hållbarhetsfokus