JULA

Jula utmanar vad ett intranät är och kan vara

Se film om intranätet
Julas intranät
Jula Holding växlar upp digitalt – med ett nytt intranät för hela koncernen. Tillsammans med Consid har man under snart 2 års tid utmanat varandra i vad ett intranät är och kan vara. Nu skapar det nya intranätet, som utvecklats med plattformen Sitevision som grund, förutsättningar för samverkan och synergier inom hela koncernen. Nu kan alla medarbetare vara kommunikatörer. "Det ser vi som en jätteviktig del i vår organisationsutveckling och hoppas att kommunikationen kommer stärkas på alla nivåer i koncernen" – Eleonor Eriksson, kommunikatör på Jula.
Julas intranät

Ta del av Julas insikter!

Se filmen om det nya intranätet.

Integritetspolicy

Utmaningen

År 2021 valde Jula Holding-koncernen att ta nästa steg i sin digitala transformation med en ny gemensam intranätplattform. Jula Holding är en familjeägd koncern inom retail, fastigheter, finans, logistik, hotell och miljö & energi. Koncernen består av sju bolag: Jula, Hööks, Jula Logistics, G&K Blanks Fastigheter, Wästgöta Finans, Jula Miljö & Energi samt Jula Hotell. Idag jobbar det ungefär 4 500 medarbetare inom koncernen.

Jula kommer ifrån ett tidigare intranät och har under många år jobbat med att få bort mejl och att skapa tydliga kommunikationsvägar. Magnus Ljung, Jula Holdings kommunikationschef, uppgav vid projektets start att målet med intranätet skulle vara ”a singel point of information” som gör det enkelt att konsumera så väl global information som lokal och teamspecifik information.

Lösningen

Consid har tillsammans med Jula Holding utvecklat det nya intranätet med plattformen Sitevision som grund. Consid har lång erfarenhet av liknande lösningar med bland annat kunder som IVC Evidensia och Skistar.

– Under snart två års tid har vi haft ett pågående projekt där vi under utvecklingsresan tillsammans utmanat varandra i vad ett intranät är och vad ett intranät kan vara, Carl-Johan Edberg, projektresurs på Jula.

Det nya intranätet innehåller en hel del funktioner och informationsflöden där Sitevisions personaliseringsmotor utnyttjas till sin fulla potential. Detta för att nå rätt medarbetare med rätt information i rätt enhet vid rätt tillfälle. Flera gånger i veckan lägger man numera ut riktad information till medarbetare och ger dem förutsättningar att göra sitt jobb på ett bättre sätt.

– Det är en utmaning att skapa ett intranät som inte bidrar till onödigt brus för medarbetaren utan att man noggrant väljer rätt målgrupp för sin information. Att dessutom bygga ett intranät som lever upp till de förväntningar på användarvänlighet som medarbetare är vana vid från sociala medier, appar och e-handelswebbplatser som används i vardagslivet är ytterligare en utmaning där plattformen Sitevision har mycket att erbjuda, säger Alexander Gustafsson, arrfärsutvecklingsansvarig för Sitevision på Consid.

Resultatet

– Storheten med vårt intranät ur ett koncernperspektiv handlar om att alla våra koncernbolag finns representerade på vårt nya intranät, Eleonor Eriksson, kommunikatör på Jula.

En viktig grundpelare i Jula Holdings koncerntanke är samverkan och synergier. För att kunna samverka är det viktigt att hitta varandra. Catrine Dahlberg som arbetar som gruppledare och butiksmedarbetare ser stora fördelar med det nya intranätet i form av snabba, raka och enkla kontaktvägar:

– Vi får tydlig information och kan ge tydlig information till våra medarbetare från vår ledningsgrupp. Vi på Jula jobbar mycket mobilt, därför är det otroligt skönt att även det nya intranätet är mobilt. Behöver jag få information när jag är ute på golvet så hittar jag det direkt i våra handdatorer, Catrine Dahlberg.

– Partnerskapet och utvecklingsresan kommer att fortsätta en lång tid framöver och vi har ganska omfattande planer för de kommande tolv månaderna. Vi ska fortsätta utveckla vårt intranät och göra det ännu bättre för både medarbetare i varuhusen och medarbetare på kontoren, Carl-Johan Edberg, projektresurs på Jula.

Employee Experience

Bygg företagskultur, attrahera ny talang och förbättra dina interna processer med våra tjänster inom employer branding och kompetensutveckling.

Läs mer om detta

Vill du också maximera potentialen i er organisation?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem