Hjälp era medarbetare med AI

När Microsoft nu släpper sin Copilot på svenska öppnas många möjligheter att skapa en mer effektiv arbetsmiljö och stärka medarbetarupplevelsen. Consid hjälper organisationer med implementering och maximering av generativ AI, och vi har ett flertal erbjudanden för att stötta organisationer när det gäller användningen av Microsoft Copilot och annan AI.

Två personer som sitter rygg mot rygg i en trappa.

Inspirationsföreläsning

För dig som vill få en fördjupad förståelse för vad Copilot kan göra och hur det passar er verksamhet erbjuder vi en fördjupad inspirationsföreläsning med live-demonstration. Här dyker vi djupare in i hur Microsoft Copilot fungerar och hur det kan användas effektivt i vardagens arbetsuppgifter. Vi vill också inspirera till nya sätt att arbeta och tänka utifrån teknikens möjligheter.

Innehåll:

 • Demonstration av Microsoft Copilot för att skapa djupare förståelse för Copilots kapacitet
 • Interaktiv genomgång av potential och möjlighet för att inspirera till konkreta användningsområden i er verksamhet
 • Genomgång av kommande funktionalitet som ytterligare kan höja funktionalitet och berika arbetsdagen

Genom interaktiva live-demos är målet att denna inspirationsföreläsning ska dig en konkret bild av hur Copilot kan höja effektiviteten och innovationen till nya nivåer. Vi vill ge dig en tydligare bild av möjligheterna för att underlätta arbetet med att komma igång.

Personer som diskuterar i en workshop där de sätter upp lappar på en vägg.

Definitionsworkshop

För dig som har bra koll på era utmaningar, men saknar en plan och strategi för hur ni vill använda det och vad ni vill få ut av Copilot erbjuder vi denna definitionsworkshop. Här utforskar vi tillsammans ert nuläge och identifierar konkreta åtgärder som behöver vidtas för att optimera ert IT-landskap och förbereda den för en smidig integration.

Innehåll:

 • Detaljerad analys av vilka roller och arbetsflöden inom er organisation som skulle dra störst nytta av Copilot
 • Genomgång av potentiell avkastning på investeringen (ROI)
 • Identifierar nyckelpersoner och processer där Copilot kan göra störst skillnad
 • Vi utforskar organisationens kultur och förändringsbenägenhet för att identifiera behov av kommunikation
 • Definierar den mest effektiva vägen framåt

Workshopen resulterar i en möjlighetskarta, med definierade möjligheter och scenarion där Copilot kan berika arbetsdagen. Arbetet kan också ligga till grund för att kunna skapa en strategi med steg-för-steg kring hur vi bäst kan införa Copilot i er verksamhet, för att säkerställa en sömlös övergång och maximal nytta för alla användare.

Vill ni prata mer? Kontakta Sandra Frylén för att fortsätta samtalet.

Sandra Frylen

EX-strateg

sandra.frylen@consid.se

Implementationsplan

För organisationer som börjar bli redo för att börja använda Copilot men vill ha hjälp att säkerställa en lyckad implementering erbjuder vi en implementationsplan. I detta djupgående planeringsarbete kommer vi att utforska och anpassa de nödvändiga implementationspaketen som krävs för att framgångsrikt integrera Copilot i er organisation, baserat på insikterna från tidigare workshops och föreläsningar. Vi kommer att samarbeta för att skräddarsy utbildningspaket som är anpassade för olika användartyper, säkerställa att varje individ får den kunskap och de verktyg som behövs för att fullt ut dra nytta av Copilot.

Vi säkerställer att alla förutsättningar finns på plats och skapar en åtgärds- och handlingsplan inför implementationen. Vi ser också över kommunikationsplanen och definierar de åtgärder som behövs för att implementeringen ska vara förankrad hos användarna. Detta för att säkerställa att varje medarbetare är väl förberedd för implementeringen.

Implementationsplanen innefattar:

 • Säkerställande av de tekniska aspekter som krävs för att framgångsrikt integrera Copilot i er organisation
 • Skräddarsydda utbildningspaket som är anpassade för olika användartyper, och säkerställer att medarbetarna får rätt förutsättningar att fullt ut dra nytta av Copilot
 • Detaljerad tid- och handlingsplan som beskriver de olika stegen i utveckling och konfiguration, som optimerar införandet av Copilot
 • Kommunikationsplan med aktiviteter genom hela implementationsfasen, som utgår från er kommunikationsstrategi och tar hänsyn till er nuvarande företagskultur och de effekter ni vill uppnå
 • I upplägget jobbar vi tätt tillsammans i workshops och arbetsmöten för att tillsammans skräddarsy ett upplägg som passar era behov.
Workshop
Vill ni prata mer? Kontakta Henrik Jacobsson för att prata mer!
Henrik Jacobsson affärsområdesansvarig för Consid Modern Workplace

Henrik Jacobsson

Affärsområdesansvarig Modern Workplace

henrik.jacobsson@consid.se

076-947 54 09

Fördjupa era kunskaper inom Copilot

M365 Copilot - utbildning

Detta är en kurs i AI-verktyget M365 Copilot där deltagarna får en förståelse för verktyget och dess användningsområden.

Läs mer om detta
Person som sitter vid skrivbord.

Fördjupa era kunskaper inom Copilot

M365 Copilot - en föreläsning

Detta är en föreläsning i AI-verktyget M365 Copilot där deltagarna får en förståelse för verktyget och dess användningsområden.

Läs mer om detta
Personer som jobbar i en workshop.