Integritetspolicy

Denna integritetspolicy kommer att förklara hur vår organisation använder de personuppgifter vi samlar in från dig när du använder vår webbplats.

Abstrakt svart bakgrund som ser modern ut.

Consid AB och företag inom Consid-koncernen hanterar personuppgifter i enlighet med “GDPR” – EU:s dataskyddsförordning. Det innebär att alla personuppgifter som Consid behandlar hanteras i enlighet med gällande regler och lagstiftning.

Consid behandlar personuppgifter med syftet att informera nya kunder och potentiella medarbetare samt kommunicera med medlemmar och samhället om relaterade frågor kring vad branschen arbetar med. Consid behandlar också personuppgifter som en följd av juridiska aspekter såsom undertecknade avtal och beställning av publikationer.

Detta syfte inkluderar spridning av fakta och information, evenemang, nyhetsbrev till prenumeranter och andra former av information.

Consids rättsliga grund för behandling av personuppgifter utgörs av en intresseavvägning, där vi behöver behandla personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att nå ut med information. I de fall där du har ingått ett avtal med oss, beställt dokumentation eller begärt deltagande i evenemang arrangerade av Consid, baseras behandlingen av personuppgifter på nödvändighet att fullgöra avtalet och tillhandahållandet av sådan tjänst.

Om du får inbjudningar, information, nyhetsbrev eller deltar i kommittéer, arbetsgrupper eller deltar i Consids verksamhetsområde med dina personuppgifter och har frågor om detta, är du välkommen att kontakta oss.

Consid distribuerar eller säljer inte personuppgifter till tredje part.

Datainspektionen är tillsynsmyndigheten som ansvarar för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen. Som registrerad person har du rätt att lämna in klagomål.

Consid sparar personuppgifter så länge det finns en lämplig anledning för detta.

Du har rätt att avsluta din fortsatta prenumeration, mottagande av information eller att bli raderad från vår kontaktlista när som helst. Detta görs via e-post till info@consid.se eller per brev till Consid AB, Lillsjöraden 22, 553 20 Jönköping.

Denna webbplats skyddas också av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och användarvillkor.

Consid AB, Lillsjöraden 22, 553 20, Jönköping, e-post: gdpr@consid.se.