Digital tillgänglighet

Allt du behöver veta om Webbdirektivet

Webbdirektivet ställer krav på ökad tillgänglighet för myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ. Lär dig med om Webbdirketivet här.

Sjukvårdpersonal visar en äldre person hur en surfplatta fungerar, Care of Sweden
2021 började Webbdirektivet gälla även för mobila appar, vilket gör att det idag ställs krav på tillgänglighet för alla webbplatser, digitala tjänster samt appar som tillhandahålls av offentliga aktörer i Sverige. Det är mycket att tänka på för att tillgänglighetsanpassa sin webb, app eller tjänst, men det kan vara enkelt. Vi hjälper er navigera rätt kring Webbdirektivet för att ni ska uppfylla kraven.

Allt du behöver veta om Webbdirektivet

Vad är Webbdirektivet?

Webbdirektivet är ett EU-direktiv som har som mål att förbättra tillgängligheten för webbplatser och appar. Detta syftar till att se till att alla besökare, oavsett eventuella funktionsnedsättningar, har likvärdiga möjligheter att ta del av informationen. Direktivet fastställer gemensamma minimikrav för digital tillgänglighet över hela Europa.

Medlemsländer inom EU har även möjlighet att sätta strängare miniminivåer, och Sverige har gjort detta. Från och med den första januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft i Sverige. Om du vill läsa mer om vad den innebär, kan du besöka DIGG:s sida som fokuserar på digital tillgänglighet.

För vilka gäller Webbdirektivet?

Webbdirektivet omfattar alla organisationer som klassificeras som “offentligrättsliga organ,” vilket i princip innefattar alla upphandlande myndigheter. Detta innebär att myndigheter, kommuner och landsting påverkas av direktivet. Vissa privata organisationer som erbjuder tjänster med offentligt finansiering omfattas också av Tillgänglighetsdirektivet.

Om du är osäker på om din organisation omfattas av Webbdirektivet, kan du kontakta oss via formuläret nedan.

 

När trädde Webbdirektivet i kraft?

Webbdirektivet trädde först i kraft den 1 januari 2019, men de exakta kraven och tidsramarna varierar beroende på typen av webbplatser och appar. Här är de viktigaste datumen enligt direktivet:

  • 23 september 2019: Från detta datum påverkar direktivet nya webbplatser, dvs. webbplatser som offentliggjordes efter den 23 september 2018.
  • 23 september 2020: Från detta datum påverkar direktivet befintliga webbplatser, dvs. webbplatser som offentliggjordes före den 23 september 2018. Även tidskänsligt media (t.ex. video) omfattas från detta datum.
  • 23 juni 2021: Från detta datum påverkar direktivet offentliga appar.

Webbdirektivet gäller också för intranät som offentliggjordes efter den 23 september 2019. Intranät som offentliggjordes före detta datum har inte någon specifik tidsbegränsning. Dock bör de göras tillgängliga när de genomgår en omfattande översyn.

 

Varför behöver jag tillgänglighetsanpassa min webb och app?

En webbplats eller app som inte är anpassad för tillgänglighet möter betydande utmaningar. Responsiv design, tillgänglig information och grafik som alla användare kan ta del av, oavsett eventuella funktionsnedsättningar, är idag en nödvändighet.

Genom att rätt anpassa för tillgänglighet, uppfyller du inte bara de lagliga krav som Webbdirektivet föreskriver, utan det finns också många andra skäl att anpassa din webbplats eller app.

Genom att möta användarna på bästa möjliga sätt, med rätt anpassningar, gör du det enklare för dem att navigera och ta till sig informationen. Detta kan leda till fler och mer nöjda besökare på din webbplats eller i din app. Ökad konvertering och lojalitet är andra konkreta resultat som kan kopplas till de åtgärder som Tillgänglighetsdirektivet kräver.

Med andra ord finns det flera goda skäl att anpassa din webbplats eller app för tillgänglighet, utöver att uppfylla de juridiska kraven.

 

Hur går jag tillväga för att anpassa min webb och app?

Vi har sammanställt en lista på några mindre åtgärder man kan genomföra för att förbättra tillgängligheten på sin webbplats. Du hittar dessa i vår checklista inför Webbdirektivet.

Om du däremot vill genomföra en fullständig tillgänglighetsanpassning för din webbplats eller app och säkerställa att de krav som direktivet ställer uppfylls, krävs en omfattande tillgänglighetsanalys. Vi är här för att hjälpa dig med den här typen av analys. Dessutom erbjuder vi kurser om digital tillgänglighet, tillgänglighet för redaktörer samt tillgänglighet för utvecklare för att ni ska få full förståelse för detaljerna.

 

Vi hjälper er!

Vi finns här för att hjälpa dig! Kontakta oss genom formuläret nedan, så berättar vi mer om Webbdirektivet och hur din organisations webbplats eller app kan uppfylla de lagstadgade kraven.

Kille surfar på sin mobiltelefon

Tillgänglighet

Lär dig mer om digital tillgänglighet

Kurs

Digital tillgänglighet

Lär er mer om digital tillgänglighet i denna företagsanpassade kurs.

Analys

Tillgänglighetsanalys

Läs mer om och boka en tillgänglighetsanalys av er webb, app eller tjänst.

Kurs

Tillgänglighet för redaktörer

Lär er mer om digital tillgänglighet i denna företagsanpassade kurs.

Behöver din organisation hjälp?

Lämna ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy