Tillgänglighet för ett inkluderande samhälle

Den nya lagen om tillgänglighet träder i kraft i juni 2025. Den innebär att även privat sektor måste förbättra tillgängligheten för alla användare, oavsett de olika förutsättningar vi har för att ta till oss information på nätet. Consid hjälper er genom hela processen, från analys till implementering och uppföljning.

Vi har över 20 års erfarenhet av att bygga appar, webbplatser, intranät och plattformar åt några av Sveriges största offentliga organ och vågar därför kalla oss experter på denna typ av digitala lösningar. Med vår långa erfarenhet av tillgänglighetsanpassning vet vi vad som krävs för just din organisations webbplats eller app. Var med och bidra till att internet blir bättre plats. Välkommen att kontakta oss!

Vi är experter på tillgänglighet & WCAG 2.2

Det är en självklarhet att alla, oavsett förutsättningar eller förmåga, ska kunna ta del av den informationen som finns på internet. Tillgängliga appar och webbplatser är ofta bättre för alla målgrupper ur flera aspekter. De är oftast både snabbare och enklare att använda, samt ger bättre förutsättningar för att ranka högt på ex. Google.

Rätten till information är universell och erkänd i ”Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)”. Numera finns också den europeiska lagstiftning som går under namnet ”Tillgänglighetsdirektivet”. Den nya lagstiftningen syftar till att öka tillgängligheten till digitala tjänster och produkter från offentliga myndigheter för personer med funktionsnedsättningar. Direktivet (EU) 2016/2102 antogs den 26 oktober 2016 och ställer krav på medlemsländerna att säkerställa att deras offentliga webbplatser och mobila appar uppfyller minimikrav för tillgänglighet.

Tillgänglighetsdirektivet börjar gälla i Sverige för privat sektor den 28 juli 2025, medan den inom offentlig sektor har varit i kraft sedan 2021.

Consid har över 20 års erfarenhet av att bygga tillgängliga appar, webbplatser, intranät och plattformar åt Sveriges viktigaste myndigheter, företag och organisationer. Med lång erfarenhet av tillgänglighetsanpassning besitter Consid en gedigen kunskap kring vad som krävs för att informationen på en webb ska nå alla samt har tillgång till den kompetens som krävs för att kunna stötta bolag genom hela anpassningen – från idé till slutprodukt.

Vad är Consids tillgänglighetsanalys?

Consids Tillgänglighetsanalys är en revision och granskning av er befintliga webbplats eller app utifrån dess tillgänglighetsuppfyllnad, baserad på Webbdirektivet och de internationella riktlinjerna i WCAG 2.2 AA (Web Content Accessibility Guidelines).

Varför ska man analysera tillgängligheten?

Tillgänglighetsanalysen hjälper bolag att komma igång direkt med grundarbetet för att möta lagkraven i Webbdirektivet. Consid erbjuder som utgångspunkt i detta arbete en tydlig nulägesanalys där en granskning utförs av webbplatsen eller appen med fokus på måluppfyllnad utifrån Webbdirektivet riktlinjer. Kunden får även tillgång till en sammanställning av Consids samlade erfarenheter av tillgänglighet för app och webb.

Argumentet för digital tillgänglighet sträcker sig långt bortom den moraliska förpliktelsen att bygga webbplatser och appar för alla; det har också enorma ekonomiska och kommersiella fördelar. Bland annat värderar Google Sök en tillgänglig webbplats högre än en som inte är det. Det innebär att tillgänglighet inte bara är bra för att säkerställa lika tillgång för alla på etisk nivå, utan det är också bra för affärer.

Digital tillgänglighets bild för tillgänglighetssida.

Hur går vi tillväga när vi hjälper våra kunder?

 1. Genomförande av en tillgänglighetsutvärdering:
  Consids analys belyser webbplatsen eller appens styrkor och svagheter utifrån internationella standarder för tillgänglighet, såsom WCAG 2.2 AA. Dessa riktlinjer ger detaljerade krav för att göra digitalt innehåll tillgängligt för alla användare, oavsett funktionsförmåga. Samtidigt stärker vi varumärkesupplevelsen för företaget eller organisationen. Vi gör en noggrann utvärdering av webbplatsen eller appen för att identifiera befintliga tillgänglighetsproblem. Detta kan innefatta att använda automatiserade verktyg och manuella granskningar.Dessa resultat presenteras i en strukturerad rapport innehållandes uppfyllda krav, direkta brister, åtgärdsförslag och rekommendationer. 
 2. Förslag och implementering av tekniska förbättringar:
  Consids konsulter genomför de tekniska förändringar som krävs för att uppfylla tillgänglighetsstandarderna. Det kan inkludera att förbättra kodstrukturen, använda korrekta HTML-element, tillhandahålla textalternativ för icke-textinnehåll och säkerställa navigerbarhet med tangentbordet.
 3. Optimering för skärmläsare:
  Skärmläsare används av personer med synnedsättningar för att få information från skärmen. Vi säkerställer att webbplatsen eller appen fungerar smidigt med skärmläsare genom att tillhandahålla lämplig struktur och metadata.
 4. Förbättra kontrast och textläsbarhet:
  Att ha tillräckligt hög kontrast mellan text och bakgrund är viktigt för att underlätta läsning, vilket Consid kan hjälpa till att justera. Vi använder tydlig och läsbar typografi samt tillåter användare att öka textstorleken om det behövs.
 5. Test av webbplatsen eller appen:
  Vi genomför användartester med personer med olika funktionsnedsättningar för att få feedback och identifiera eventuella problem som kan ha missats under den tekniska utvärderingen.
 6. Vi utbildar personal:
  Det finns även möjlighet för Consid att utbilda utvecklare, designers och andra relevanta teammedlemmar om vikten av tillgänglighet och hur man implementerar och underhåller tillgängliga webbplatser och appar.
 7. Uppföljning:
  Tillgänglighet är en pågående process. Vi uppdatera regelbundet er webbplats eller app och genomför regelbundna tillgänglighetsrevisioner för att säkerställa att den förblir användbar för alla.

Testa hur tillgänglig din webbplats är!

Med den här freebieutgåvan av vår stora UX-audit, kan du själv göra en snabb granskning av din webbplats användbarhet. Skriv in dina uppgifter för att få tillgång till materialet.

Integritetspolicy

Tillgänglighet för offentlig sektor

Digital tillgänglighet för offentlig sektor

Är er webb, app eller portal tillgänglighetsanpassad? Vi tillgänglighetsanpassar enligt Webbdirektivet / WCAG. Lär dig mer och kom igång idag.

Läs mer om detta
Person som sitter vid skrivbordet, vid sin dator, och håller i sina glasögon.

Tillgänglighet för privat sektor

Digital tillgänglighet för företag och privata aktörer

Är er webb, e-handel, tjänst, app eller portal tillgänglighetsanpassad? Lever den upp till lagkraven som träder i kraft till 2025? Vi hjälper er.

Läs mer om detta
Person med glasögon som tittar på datorskärm vid skrivbord.

Ladda ner vår guide till digital tillgänglighet

Navigera i en tillgänglig digital värld. Det är numera reglerat i lag att offentliga digitala tjänster, som webbplatser och appar, ska vara tillgängliga för alla. Detta för att främja en inkluderande digital miljö där alla kan delta. För att hjälpa dig att uppnå detta, erbjuder vi en PDF-guide med viktig information och tips för att göra dina digitala tjänster mer tillgängliga. Ladda ner vår guide genom att fylla i dina uppgifter.

Integritetspolicy

Utsedd till en av Sveriges mest tillgängliga webbplatser

Ta del av Consids projekt med Malung-Sälens kommun, en intuitiv och modern webbplats som utsetts till Sveriges mest tillgängliga webbplats av Funka.

Läs mer om detta
Webb, malung-sälens kommun

Kontakta oss

Lämna gärna era uppgifter så kontaktar vi er så snabbt som möjligt. Vi ser fram emot att prata mer!

Integritetspolicy