Är er webb, app eller tjänst anpassad för Webbdirektivet?

Checklista för tillgänglighetsanpassning kring Webbdirektivet

Person som använder bärbar dator
Webbdirektivet gäller idag för så väl webbplatser och appar som digitala tjänster. Det är mycket att tänka på för att tillgänglighetsanpassa utifrån de lagkrav som finns, men med denna checklista är din webb, app eller tjänst mer redo än någonsin.

Checklista – är er webb, app eller tjänst anpassad för Webbdirektivet?

EU-direktivet Webbdirektivet, med syftet att öka webbplatsers och appars tillgänglighet, trädde i kraft för samtliga webbsidor den 23 september 2020. Ett drygt halvår senare, den 23 juni 2021, trädde direktivet i kraft även för mobilappar. Detta för att en webbplats eller apps alla besökare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha samma förutsättningar att ta till sig informationen.

Det är lätt att tro att Webbdirektivet enbart riktar sig till webbplatser, men som tidigare nämnt så gäller direktivet även för appar från och med  2021. För appar är regeln att man ska följa de riktlinjer som är tillämpbara även i appar. Direktivet gäller även för digitala tjänster, intranät med mera.

Här hittar du sju åtgärder som kan göra din webbplats, app, tjänst, intranät eller liknande mer tillgänglig redan idag.

7 åtgärder du kan göra redan idag

1. Beskriv bilder

Bildtexter är lätta att glömma och hoppa över som redaktör. Det är dock väldigt mycket viktigare än man kan tro.

Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text. Det gäller exempelvis bilder, diagram, animationer och ljudsignaler.

Dessutom hjälper det sökmotorer så som Google att hitta din sajts bilder, vilket kan driva mer trafik till sajten via bildsökfunktionen.

2. Responsiv design

Innehåll ska kunna presenteras utan att information eller funktionalitet går förlorad på en 320 x 256 pixlars skärm (vilket motsvarar ungefär bredden på en iPhone 5) och utan horisontell scroll. Här finns dock undantag för innehåll som kartor, diagram, spel med mera.

3. Grafisk kontrast

Grafiska objekt, så som knappar och andra kontroller, som är nödvändiga för att förstå innehåll eller funktionalitet ska ha ett kontrastvärde på minst 4,5:1 mot omgivande färger. Några undantag finns från detta, till exempel för logotyper.

Här finns en rad verktyg som man kan använda för att testa kontrasten på sin webb eller i sin app. Ska man däremot säkerställa att hela ens webb eller app uppfyller kraven krävs en omfattande analys.

4. Tillräckligt med tid

Användaren måste få tillräckligt med tid på sig att exempelvis boka en biljett eller fylla i ett formulär. Man måste även kunna pausa eller förnya en timeout.

5. Tabb-navigering

Webbar och appar ska ha en logisk ordning gällande tabb-navigering och användaren ska tydligt förstå vart på sidan man är just nu.

6. Läsbarhet

För korrekt uttal i skärmläsare ska sidans språk anges i kod. Har man inte gjort detta korrekt så kan exempelvis inte en rösttjänst tyda vad som står på ens webbsida eller app.

7. Inmatningsstöd

Har man formulär eller inloggningsfunktionalitet på sin webbsida eller app så måste exempelvis stöd för felaktigt ifyllda fält finnas. Dessa ska tydligt markeras samt innehålla en beskrivning av vad som är fel för att underlätta för användaren.

Behöver man göra något mer?

Dessa sju åtgärder hjälper din organisations webb, app eller tjänst en bit på vägen, men det finns troligtvis fler åtgärder man behöver vidta. Vill man ha hjälp att säkerställa att sin webbplats, app eller digitala tjänst uppfyller de krav som man enligt lag måste uppfylla så finns vi här för att hjälpa till.

Vi är experter på tillgänglighetsanpassning och har hjälpt många stora organisationer att göra just detta. Med många års erfarenhet av denna typ av anpassningar vet vi vad som krävs för just din organisations webbplats, app eller digitala tjänst – utifrån era unika behov och lösningar.

Vill du tillgänglighetsanpassa din appar eller webb fullt ut? Då krävs en genomgående tillgänglighetsanalys. Vi hjälper er gärna med denna typ av analys. Vi erbjuder även kurser i tillgänglighet för att ni ska få koll på detaljerna.

Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så berättar vi mer om hur just er webb eller app kan anpassas för att uppfylla kraven.

Vill du veta mer?

Lämna ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler inlägg från vår blogg