Sinnenas internet

Ericssons Michael Björn tar med oss genom vår nästa digitala revolution

Person med VR-glasögon
2030 förväntas man kunna känna både doft och smak över nätet. Mer hur ser resan dit ut? Michael Björn är forskningsagendaansvarig på Ericsson Industry & ConsumerLab. Han berättar mer om sinnenas internets framtåg och Ericssons arbete.

Ta del av framtidsutsikten, farhågorna och den svindlande tekniken som sammansmälter verkligheten

Sinnenas internet innebär att fler sinnen involveras i den digitala uppkopplingen genom att aktiveras av teknologier som artificiell (AI), virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR), 5G och automatisering. Konsumenter förutspår att skärmbaserade upplevelser i framtiden kommer att konkurrera med multisensoriska upplevelser som nästan är oskiljaktiga från verkligheten. De viktigaste drivkrafterna för sinnenas internet inkluderar underhållning, online-shopping och behovet av att minimera klimatpåverkan genom färre resor. Michael berättar mer om vad han gör på Ericsson:

– Jag jobbar mitt bland forskare och tekniker för att förstå hur informations- och kommunikationsteknikerna används, både av konsumenter, affärsanvändare, företag och institutioner – idag och i framtiden. Vi försöker tillsammans se hela bilden och förstå hur människor kommer att använda tjänster i framtiden, och här är vi unika i branschen. Vi ha haft konsumentavdelningen i snart 25 år så det är en grundad institution på företaget.

Michael berättar vidare om vad Ericsson gör inom sinnenas internet och hur vi kan förstå konceptet.

– Det finns många ingångar till sinnenas internet. VR är exempelvis ett arbetsredskap på Ericsson. På forskningsenheten på Ericsson är vi just nu två parallella avdelningar där alla medarbetare har VR-headsets som vi använder när vi har arbetsmöten där VR passar. Detta är en försmak på sinnenas internet. För att förstå detta kan vi tänka oss telefoni. Det betyder ju ”röst på avstånd”, så telefoni är det första steget i sinnenas internet – hörselsinnet. Sedan har vi videotelefoni, vilket är synsinnet. Videotelefon uppfanns redan på 1870-talet men det tog 50 år innan det tekniskt var genomförbart och sedan ytterligare 50 år innan den första kommersiella tjänsten kom. Vi kan därför säga att vi inom en 10-årsperiod kommer kunna lägga på ytterligare sinnesupplevelser på internet för att skapa känslan av att vi faktiskt är tillsammans i ännu högre utsträckning än vad vi är nu, via videotelefoni.

Rent tekniskt kommer vi att kunna lägga till fler sinnesupplevelser till 2030 och det finns faktiskt redan idag teknik för att uppleva exempelvis smak och lukt digitalt. Men hur fungerar detta? Michael förklarar:

– Man kan förklara det så att vi kan höra ljud som det mänskliga örat inte uppfattar, men med digital teknik kan vi översätta det. Antingen kan vi ändra frekvensen eller också kan vi stimulera kroppen på ett nytt sätt som gör att vi uppfattar ljud som vi inte kan uppfatta idag. Även känna magnetisk strålning eller ha en inbyggd kompass så att vi vet var den magnetiska nordpolen är. Frågan är givetvis från vår sida om vi tekniskt kan göra detta; är det något vi vill göra och som vi borde göra? Vad finns det för möjligheter och eventuella utmaningar?

”Vi kommer kunna resa till en plats bara genom att tänka oss platsen”

Påståendet ”Vi kommer kunna resa till en plats bara genom att tänka oss platsen” kan vara svårt att ta in. Michael ger exempel på hur detta skulle se ut.

– Idag lever vi i en smartphone-värld. Smartphonens resa var jättelik! Det sätt vi använder en smartphone på är helt annorlunda än det sätt vi använder en PC på. Idag pekar och trycker vi på skärmar, men detta går fortfarande inte på de flesta PC. Det var alltså ett totalt nytt gränssnitt för användare; det var ett paradigmskifte. Det är lätt att prata om det nu, men det var svårt att prata om innan vi var där. Jag arbetade mycket med att förutse smartphonen och tänkte att det skulle vara svårt att använda internet på en så liten skärm. Men om vi tänker oss att vi faktiskt börjar använda internet med AR-glasögon eller något liknande, då kommer det inte bara vara en ny teknikpryl vi använder utan den kommer också vara i ett helt annat användarparadigm. I det användarparadigmet är det ganska lätt att föreställa sig att vi skulle kunna använda tanken för att styra de här sakerna. Då hamnar du i ett läge där du skulle kunna tänka på en plats och faktiskt transportera dig digitalt till den platsen, genom att tänka på den. Det finns idag ganska många teknikprylar som använder en enkel form av tankestyrning. Jag har själv något som är som hörlurar som mäter hjärnvågor som man använder för avslappningsövningar. Just med dessa styr jag musik. Jag kan få musiken att låta olika i öronen, där tankeövningen är att man ska skapa harmonisk musik. Man skulle även kunna göra detta enkelt i AR-glasögon, genom att känna av vilken sinnesstämning du är på. På så sätt kan du ordna en del av menynavigeringen. Om du känner för musik kan du få upp musikmenyer snarare än att du måste klicka dig hela vägen dit. Detta kan vara ett första steg, men sedan kan man tänka sig att vi tar det hela vägen till tankestyrning av teknikprylar.

Kommer man kunna lukta och smaka på produkter via internet i framtiden?

– Vad skulle vara den konkreta fördelen med detta kan man fråga sig. Jag skulle säga att fördelen är att det inte skulle vara som att torghandla online längre. Det skulle istället vara som att torghandla! Det vill säga skillnaden mellan att gå ner på torget fysiskt och att göra det digitalt skulle minska. Det innebär faktiskt att du skulle kunna lukta på kryddor, men det skulle också kunna innebära att du rent praktiskt går ner i livsmedelsbutiken där de har nya fyrkantiga tomater som de har tagit fram för att de bättre ska kunna passa i förpackningarna. Då tänker du kanske att ”det där kan man inte äta?”, men så har de smakprov och du smakar och tycker att det smakar lite annorlunda och du undrar vad familjen skulle tycka om du kom hem med dem. Då kan du skicka en smak till dem där hemma! Tekniken för att göra detta finns redan i laboratoriemiljö idag. Dataskärmen t.ex. har en teknik som gått framåt, men länge talade man om RGB-skärmar; alltså röd, grön, blå. Om du då har de grundfärgerna kan du blanda dem så att du får nya färger. Varje pixel på skärmen innehåller dessa tre färgerna som blandas på olika sätt. Faktum är att smak fungerar likadant! Sött, surt, beskt, salt och umami. Har du dessa fem grundsmaker kan du få fram vilken smak som helst. Då skulle du t.ex. kunna smaka på den där tomaten!

Vilka säkerhetsrisker kan uppstå i takt med den digitala utvecklingen? Michael berättar mer om områden som är viktiga här och om begreppet ”Post Privacy”.

– I takt med att internet blir mer och mer en grundläggande samhällsinfrastruktur är det klart att väldigt många aktiviteter flyttas över på nätet, även om det är komplement eller substitut. Detta innebär att brottslighet också flyttar in på internet. Riskerna ökar alltså redan där. Men om vi dessutom digitaliserar nya sinnesupplevelser ökar det även riskerna och inte bara möjligheterna. Detta har vi tittat mer på. Det finns nämligen fler områden som är viktiga här. Ett område handlar om att de digitala prylarna måste känna till hur vårt rum är fysiskt beskaffat. Du kanske kör en bil som använder funktionen ”Special Mappning” (som känner av rummet), och så är det någon som har ändrat på det här så att det plötsligt finns en vägg mitt på motorvägen och du tvärnitar – det hade ju inte varit bra. En risk är helt enkelt att se till att säkerheten finns i rumskartorna och att de inte blir manipulerade och hackade.

– Sedan kanske vi även kommer använda avatarer i större utsträckning. Hur skyddar vi våra avatarer? Om de blir så bra att de ser ut som du och jag, tänk då om de gör massa saker som gör att du exempelvis förlorar din vänkrets. AI-tjänster som är kopplade till detta måste i viss utsträckning kunna förklara vad de håller på med. Sedan har vi tillstånd till inspelning och delning; om det är tillåtet med en övervakningskamera på en plats – tänk då om alla våra sinnen kan spelas in, om alla våra känslor kan spelas in och till och med våra tankar. Hur hanterar vi detta? Men frågan är inte om detta är bra eller dåligt, utan hur vi ska hantera det på ett säkert sätt. När vi pratar om exempelvis ”Post Privacy” så inser vi att de som sagt att de tror att det kommer komma mycket striktare privacy reglering i framtiden också är de som tror att privacy kommer vara meningslöst i framtiden för att vi ändå kommer ha så många sätt att spela in på. Då kan vi fråga oss hur man både kan tror att det kommer behövas mycket striktare lagstiftningar, men å andra sidan att det är meningslöst. Här hamnar vi i att vi inte kan tänka på privacy riktigt som vi gör idag. Ju mer vi går över i en ny digital värld så måste vi hitta ett nytt sätt att arbeta med privacy på så att vi kan skydda människors integritet men att data som genereras i olika aktiviteter samtidigt kan användas i de här tjänsterna.

“Det är i spelvärlden som detta kommer ske först”

Om vi får framtidsspana kring den totala sammansmälta verkligheten – när kan vi förvänta oss att detta sker och kommer det att ske gradvis? Inom vilka områden talar vi om? Michael förklarar:

– Jag tror inte att vi 2030 kommer att ha en totalt sammansmält verklighet, utan detta kommer att ske gradvis. Jag tror väldigt mycket på att det är i spelvärlden som detta kommer att ske först. Det är där mycket av ansträngningarna ligger. Men om man är villig att släppa ”ranking” för ett tag så kan man i en vanlig biofilm få för sig att man är i den världen. Så det handlar lite om var gränsen går. Man kan exempelvis köra VR-gokart med ett VR-headset där bilen rör sig och skramlar och skakar – då är det väldigt lätt att tro att man plötsligt är inne i spelet, fast i verkligheten. Jag tror helt enkelt att detta kommer att gå stegvis.

Person på tennisplan med VR-glasögon som nyttjar Sinnenas internet

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler blogginlägg