Familjebostäder

Familjebostäders nya intranät Porten som Consid utvecklat.
Familjebostäder var i behov av ett nytt intranät. Tillsammans skapade vi ett prisvinnande intranät med medarbetaren i fokus. Ta del av hur projektet gick till – från första spadtaget till att bli utsett till bästa intranät i Web Service Awards.

Utmaningen

Sedan 2016 har vi haft ramavtal med Familjebostäder gällande support, förvaltning och vidareutveckling av intern och extern webb. Familjebostäder hade då en gammal version av Episerver som krävde uppgradering på grund av tekniska skäl.

Då uppgraderingen skulle innebära en stor ombyggnation ville man passa på att ta ett nytt omtag kring hela intranätet.

En kort tidsplan, ett stort redaktionellt arbete med omskrivet innehåll och en teknisk utmaning med att hinna få klar all funktionalitet var de stora utmaningarna med projektet.

Lösningen

En omfattande behovsanalys, innehållandes kvantitativa och kvalitativa djupundersökningar och dialogtillfällen med medarbetare, gjordes av Familjebostäder innan projektets start. Utifrån behovsanalysen påbörjades framtagandet av ett användarvänligt och medarbetarcentrerat intranät.

Ett tätt samarbete mellan våra två affärsområden Communication och Interactive, som tagit fram koncept och skisser, och Interactive, som utvecklat intranätet, har genomsyrat hela projektet. Detta i tät dialog med Familjebostäder.

Intranätet är byggt i Episerver CMS 11 med en av oss skräddarsydd söklösning baserad på Elasticsearch.

Resultatet

Ett intranät med användarvänlighet och tydlighet för medarbetaren blev resultatet av Familjebostäders gedigna förarbete och ett effektivt och bra samarbete projektet igenom.

I den användarundersökning som genomfördes 2019 anger en mycket stor del av medarbetarna hos Familjebostäder att deras arbete är lättare och snabbare än tidigare tack vare intranätets funktionalitet och innehåll.

Intranätet har även blivit utsett till Bästa intranät 2019 av Web Service Awards.

Considutvecklat intranät hos Familjebostäder vann Web Service Awards 2019
Considutvecklat intranät hos Familjebostäder vann Bästa intranät under Web Service Awards 2019.

Om Familjebostäder

Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Man har drygt 300 medarbetare och omsätter knappt 2 miljarder kronor per år. Alla bolagets bostäder och lokaler finns inom Stockholms stads kommun.

Familjebostäders nya intranät Porten som Consid utvecklat.

– Intranätet är genomarbetat och bidrar till att stärka företagskulturen, öka engagemanget och uppmuntra till delaktighet.

Web Service Awards jury

Porten Familjebostäders intranät utvecklat av Consid vann Web Service Awards 2019 för Bästa intranät, artikelsidaPorten Familjebostäders intranät utvecklat av Consid vann Web Service Awards 2019 för Bästa intranät, personsökPorten Familjebostäders intranät utvecklat av Consid vann Web Service Awards 2019 för Bästa intranät, standardsidaPorten Familjebostäders intranät utvecklat av Consid vann Web Service Awards 2019 för Bästa intranät, startsidaPorten Familjebostäders intranät utvecklat av Consid vann Web Service Awards 2019 för Bästa intranät, understartsida
1 / 5

Intresserad av vårt erbjudande inom intranät?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem
Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Mer | 4 min lästid

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader
Hela Sverige ska leva - ny landsbyggande webbplats.

Hela Sverige ska leva | 1 min lästid

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva