Case

En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

Kännedomskampanj för den avgörande rollen som smörjning spelar för prestandan hos roterande utrustning.

Mockup av SKF:s hemsida i en laptop på ett bord.
SKF behövde relansera produktområdet för smörjning. Här kan du ta reda på hur vi på Consid tog oss an och löste uppdraget.
Man fixar med en maskin i ett systemrum.

Vill du veta mer?

Bakgrund

SKF:s produkter finns bokstavligen överallt i samhället. Faktum är att där det finns rotation är sannolikheten stor att det är en SKF-lösning som gör jobbet. I över ett sekel har SKF förfinat sin expertis inom utveckling, design och tillverkning av lager, tätningar och smörjsystem. De kombinerar detta också med tjänster inom återanvändning, tillståndsövervakning och underhåll.

SKF är fullt medvetna om de utmaningar vi står inför – klimatförändringar, avfallshantering, resursbrist, föroreningar med mera – och de är engagerade i att ta sitt ansvar för att aktivt bidra till en bättre, renare och hållbar framtid.

Smörjning är mycket viktigt eftersom allt som rullar eller glider skapar friktion. Friktion orsakar energiförlust, vilket leder till skador och reparationer. Med bra smörjning kan vi minska friktionen och energiförlusterna, förlänga maskinens livslängd och förbättra prestandan. Detta är inte bara bra för ekonomin utan särskilt för miljön. Samtidigt är de flesta smörjmedel baserade på oljor och kemiska tillsatser som ofta inte är miljövänliga. Så, det SKF gör är att förbättra smörjningen för att minska friktionen och samtidigt minska förbrukningen av smörjmedel för att minska smörjmedlens miljöpåverkan.

Olja används i princip i alla industriella tillämpningar, och den används som en förbrukningsvara. Du köper den, använder den, kasserar den. Men tänk om olja kunde vara en tillgång, något du investerar i?

Uppdrag

Vi utvecklade ett koncept för en kännedomskampanj som berättar hur SKF använder smörjning för att hantera friktion och den avgörande rollen smörjning har för prestandan hos roterande utrustning.

Kampanjen ska öka medvetandet och påverka den externa uppfattningen, skapa nya affärer och främja arbetet internt hos SKF. Kampanjen ska fungera som en global omstart av hela affärsområdet för smörjhantering.

Mockup av SKF:s hemsida i laptop, iPad och telefon.

Målsättning

Målgruppen ska bli inspirerad och överraskad över att se smörjning på detta nya sätt. Kampanjen ska även hjälpa till att positionera oss som ledare inom friktionshantering och smörjning.

Målgrupp

Primärt riktar vi oss till en övergripande målgrupp av beslutsfattare inom tillverkningsindustrin för att locka potentiella nya kunder. Vi ska också kommunicera med befintliga kunder och interna målgrupper. Dessa personer är alla bekanta med smörjning, teknik och processer, men inte nödvändigtvis med vår nya förståelse av smörjning som en möjliggörare.

Lösning

”SKF Lubrication Management” är en avgörande faktor för längre livslängd och bättre prestanda för företagets olika lager. Hittills har det inte funnits något sammanhängande koncept för erbjudandet. Vi vill nu bygga något nytt: ett övergripande kommunikationskoncept samt en kampanj för relansering. Syftet är att skapa medvetenhet, tillväxt (nya kunder) och göra det enklare att kommunicera internt.

Mockup av SKF:s hemsida i iPads på rad.

Konceptet – Långsiktighet i fokus

Vi tog fram ett övergripande koncept – In it for the long run.

SKF:s styrka som leverantör av produkter och expertis genom hela livscykeln för praktiskt taget alla system med rörliga och roterande delar kommuniceras tydligt genom en enhetligt anslag i kommunikationen, där frasen “(In it) for the long run” kommer fungera som grund för en mängd olika kommunikativa aktiviteter – från enskilda digitala enheter till kampanjer riktade mot att öka medvetenheten om maskin- och systemhantering – vilket i slutändan resulterar i en förtydligad koppling mellan SKF:s varumärkes-, kommunikations- och hållbarhetsindikatorer.

Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

Idén – Machine talking

Med en maskin som talar kunde vi förklara smörjhantering och nå olika nivåer av målgrupper inom industrin. Genom att mänskliggöra en maskin kunde vi också skapa ett mer emotionellt budskap och koppla det till storytelling. För visualisering producerade vi en film med inslag av närbilder. Kameran rör sig med olika klipp av maskinen och delar som tillverkas av automatiska maskiner. Med fin ljussättning och kort skärpedjup skapade vi bilder med en personlig känsla.

Se filmen längre upp på denna sida.

SKF:s position som tankeledare inom Lubrication Management – Lubrication Insights

En tankeledare är någon som, baserat på sin expertis och branschperspektiv, erbjuder unik vägledning och inspirerar till innovation.

Hur kan SKF inspirera människor att ta nästa steg?

Utifrån idén kring Machine talking, där syftet var att skapa uppmärksamhet och kunskap om smörjning, behövde en plattform. En plattform för de som vill ha ett djupare perspektiv och samtidigt se möjligheterna med smörjning. Plattformen fick namnet Lubrication Insights och innehållsproduktionen är baserad på sex olika områden. För dessa områden genomförde vi djupintervjuer och producerade filmer som även blev innehåll för SKF:s hemsida.

Med denna plattform skapas möjligheter att fortsätta skapa intressant innehåll och behålla den ledande positionen. I flera år framöver.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

0 / 255
Integritetspolicy

Fler case


Ta del av fler av våra case.

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem