Laddkoncernen Mer

Lanserar enhetlig webb över flera marknader

Synergier över landsgränserna med en WordPress-lösning som fungerar sömlöst.

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader
Valet föll på Consid när Mer, den norskägda laddkoncernen som verkar för elektrifiering i transportsektorn, skulle förena sina fem marknaders webbplatser på en och samma plattform. Med en enhetlig WordPress-lösning som fungerar sömlöst över landsgränserna lanserar Mer en uniform webbplattform som ger utrymme för marknadernas unika behov. Två av marknaderna har e-handel idag och för övriga finns möjligheten att implementera det i framtiden.

Utmaningen

Mers stora utmaning var att över fem marknader hålla ihop varumärket i den digitala miljön. Företaget finns i Sverige, Norge, Tyskland, Österrike och Storbritannien – marknader som delar varumärke och grafisk profil, men har marknadsspecifika behov och erbjudanden. Gemensamt för samtliga är att de verkar för elektrifiering och använder sin webbplats för att generera kundunderlag. Efterfrågan fanns också på en skalbar E-handelslösning.

Mer hade ett stort behov av en webbplats med ett innehållshanteringssystem som är lätt för redaktörer och innehållsproducenter att uppdatera och arbeta med. Eftersom marknaderna i respektive länder kommer att lansera sina webbplatser på flera språk var det viktigt att genom SEO-analys optimera utan att innehållet konkurrerar internt.

Lösningen

En demokratisk utvecklingsprocess

I ett initialt skede gjordes intervjuer med samtliga länders representanter för att ta in marknadernas utmaningar och önskemål i processen. Löpande genom projektet har vi fortsatt prioriterat att hålla utvecklingsprocessen demokratisk och låta alla komma till tals.

Design som förenar

Vi tog fram en enhetlig UX-design enligt existerande grafisk profil men med fokus på de element som tydligt förenar marknaderna och är gångbara internationellt. Designen inkluderar flexibla moduler som kan rymma olika typer av innehåll och passar lika bra oavsett marknad.

E-handel

Två av Mers marknader hade behov av e-handel direkt vid lansering, övriga önskade ha möjligheten tillgänglig för framtiden.

Även om marknadernas produkter och tjänster ligger inom samma segment, så skiljer sig utbuden åt och vi har därför byggt en e-handelslösning som hanterar olika typer av erbjudanden. Klassisk funktionalitet i e-handelssammanhang, som väl presenterad produktinformation och plats för ytterligare data samlad i utfällbara textytor, ger även den mest komplexa produkt ett stilrent och greppbart intryck.

Marknadsspecifika system

För att möta de olika marknadernas specifika behov har vi integrerat olika system för exempelvis:

  • Inhämtning av produktinformation från Visma
  • Orderhantering i Visma och QuickBooks
  • Insamling av kunduppgifter till Zoho, Dynamics och Hubspot

SEO för minimal intern konkurrens

Vi gjorde en SEO-analys med fokus på att subdomänernas engelskspråkiga versioner inte ska konkurrera i sökresultaten.

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Resultatet

Consid har byggt en webbplats där samtliga marknader skördar fördelar av de synergier som en sammanhållen och enhetlig webblösning genererar. Vi levererar en WordPress-lösning med integrationer för e-handel och CRM.

Resultatet blev en stilsäker, modern webbplats med enhetlig och sammanhållen design för samtliga subdomäner. Med fokus på det tydliga och raka, i både budskap och design, har vi kombinerat en minimalistisk styling med svängrum för den kommunikation som respektive marknad behöver plats för.

Vi lämnar ifrån oss ett projekt med nöjda kunder i flera länder som också fått vara med och styra så att deras behov tillgodosetts.

Om Mer

Mer är koncernen som kombinerar det bästa av två världar på väg mot sitt mål att driva det stora skiftet till elektrifiering i Europa. Genom att jobba med såväl förnyelsebar energi som e-mobilitet gör Mer hållbart resande tillgängligt för fler.

Customer experience

Omvandla kunder till lojala förespråkare. Våra tjänster utnyttjar design och teknik för att skapa sömlösa och engagerande upplevelser, med mätvärden för att följa framgång och mäta tillfredsställelse.

Läs mer om detta

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem