Älmhults kommun

Webbdirektivet / Tillgänglighet / Utbildning

Händer som håller i mobil
En tillgänglighetsanpassad webbplats är i dagens läge, med de nya lagkraven, A och O. Älmhults kommun vände sig därför till oss för att få hjälp med en tillgänglighetsgranskning av sin webbplats, vilken ligger till grund för tillgänglighetsredogörelsen som publiceras på webbplatsen. Läs mer om hur vi gick tillväga och om utmaningarna vi stötte på.

Responsiv design, tillgänglig information och grafik som alla kan ta till sig, oavsett funktionsnedsättning, är idag ett måste. Webbdirektivet är ett EU-direktiv med syftet ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Lagen omfattar samtliga aktörer inom den offentliga sektorn och träder i kraft den 23 september 2020.

Älmhults Kommun vände sig i och med detta till oss för en professionell granskning av sin webbplats.

– Älmhults kommun hade gjort mycket förarbete men de såg även värdet i att låta en professionell aktör genomföra en granskning av webbplatsen. Detta ser vi ett stort behov av hos våra kunder inom offentlig sektor. Vi ser även att privata aktörer börjar ta in detta i sin digitala roadmap, säger Linda Hovbrandt,kundansvarig på Consid.

Granskningen har utförts utifrån WCAG:s riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. WCAG är uppdelad i fyra grundsatser: Möjlig att uppfatta, Hanterbar, Begriplig och Robust. Var och en av dessa är i sin tur uppdelade i riktlinjer och det finns ett antal kriterier för att uppfylla riktlinjerna.

Granskningen av Älmhults Kommuns webbplats har genomförts både manuellt och med olika testverktyg. En sammanställning av resultat för respektive riktlinje har tagits fram och ger en aktuell status gällande tillgängligheten på webbplatsen. Resultatet ligger till grund för den tillgänglighetsredogörelsen som ska publiceras på webbplatsen.

Utmaningen

Personer som har en funktionsnedsättning kan ha svårare att använda och ta till sig informationen på en webbplats. Det kan till exempel finnas användare med en kognitiv funktionsnedsättning som gör det svårt att ta till sig ostrukturerad information, långa meningar och svåra ord. Användare kan även ha en fysisk funktionsnedsättning som till exempel färgblindhet, blindhet, hörselskador, dyslexi och förlamning. Utan tillgänglighetanpassningar finns det risk att användare får problem när de söker information på webbplatsen.

Det är därför viktigt att säkerställa att samtliga användare inkluderas, även de som har någon form av funktionsnedsättning. Bra tekniska lösningar och korrekt implementerad kod gör att de flesta webbläsare och hjälpmedelsprogramvaror kan återge innehåll på ett förståeligt sätt. Det handlar även om hur man kommunicerar på webben; vilka ord, bilder och grafik som används. Allt detta, samt Digitaliseringsmyndighetens krav, hade vi i åtanke när vi gjorde granskningen av Älmhult kommuns webbplats.

Lösningen

Vi har utfört granskningen av webbplatsen efter ett urval av de riktlinjer som är sammanställda av ”Vägledningen för webbutveckling”, presenterade på webbriktlinjer.se. Resultatet för respektive riktlinje gav en aktuell status på tillgängligheten på webbplatsen.

Vi har även granskat ramverket för webbplatsen, till exempel navigeringslösningar, sidhuvud och sidfot samt identifierat och valt ut ett antal sidor. Dessa sidor har bedömts representera webbplatsen på ett bra sätt och gav oss därmed förutsättningar att fånga upp brister i tillgänglighet.

Resultatet

Resultatet presenteras i en strukturerad rapport innehållande uppfyllda krav, brister, åtgärdsförslag och rekommendationer. Resultatet har även diskuterats under ett efterföljande webbmöte, detta har gett utrymme för frågor och diskussion kring lösningar.

Kunden har även erbjudits hjälp av rätta de fel som har identifierats så att deras webb uppfyller lagkraven.

– Vi ville ha en extern part som granskade våra webbplatser kopplat till webbtillgänglighetsdirektivet. Det ger en ärligare bild och vi behövde fokusera våra egna resurser på genomförandet. Vi är mycket nöjda med den rapport Consid levererat. De presenterade rapporten på ett pedagogiskt och praktiskt sätt som gör det enkelt för oss i vårt fortsatta arbete, säger Magnus Källström, Kommunikationschef på Älmhults kommun.

Om Älmhults kommun

Älmhults kommun är en kommun i Kronobergs län. I kommunen har det investerats miljarder kronor de senaste åren. Företag expanderar och bygger och nya bostäder och skolor uppförs. Älmhult har unika förutsättningar med IKEA på orten och utöver de ca 17 000 personer som bor och lever i Älmhult pendlar även ca 3 500 personer till kommunen varje dag för att arbeta. 2017 blev Älmhult utsett Årets tillväxtkommun i Sverige.

Intresserad av tillgänglighet och Webbdirektivet?

Behöver ni hjälp att tillgänglighetsanpassa er webb? Hör gärna av dig till Simon direkt eller kontakta oss genom formuläret här nedan. Ta även gärna en titt på vårt erbjudande inom tillgänglighetsanalys och Webbdirektivet.

Ett bord med dator, kaffekopp, anteckningsblock och pennor på

Consid presenterade rapporten på ett pedagogiskt och praktiskt sätt som gör det enkelt för oss i vårt fortsatta arbete.

Magnus Källström, Kommunikationschef på Älmhults kommun

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem
Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Mer | 4 min lästid

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader
Hela Sverige ska leva - ny landsbyggande webbplats.

Hela Sverige ska leva | 1 min lästid

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva