Digital tillgänglighet

Allt du behöver veta om Tillgänglighetsdirektivet

Den 28 juni 2025 träder nya lagen om tillgänglighet i kraft i Sverige. Den innebär att företag behöver se till att webbplatser, tjänster och produkter är tillgängliga och användbara för alla kunder. Lär dig allt om det nya Tillgänglighetsdirektivet här.

Europeisk flagga med himmel som bakgrund

Lär dig mer om tillgänglighetsdirektivet

Vad är Tillgänglighetsdirektivet?

Tillgänglighetsdirektivet är ett EU-direktiv som har som mål att främja likvärdig tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Direktivet etablerar konkreta krav som måste uppfyllas för att säkerställa att digitala produkter och tjänster kan användas på samma villkor för alla, oavsett funktionsförmåga.

När träder Tillgänglighetsdirektivet i kraft?

Den 28 juni 2025 träder den nya lagen om tillgänglighet i kraft i Sverige.

För vilka gäller det nya Tillgänglighetsdirektivet?

Tillgänglighetsdirektivet kommer att omfatta en bredare kategori av organisationer inom den privata sektorn. Det innebär att företag och organisationer, oavsett deras storlek eller bransch, kommer att vara skyldiga att säkerställa att deras digitala tillgångar är tillgängliga för alla.

I direktivet finns det ett samlingsbegrepp som kallas “ekonomisk aktör.” Det innebär olika företag och organisationer som är inblandade i att tillverka och sälja produkter och tjänster som omfattas av direktivet. Här är vad de olika ekonomiska aktörerna måste göra:

  1. Tillverkaren: Denna är ansvarig för att se till att produkterna de släpper ut på marknaden uppfyller de riktlinjer och krav som anges i direktivet. De måste skapa teknisk dokumentation som bedömer om produkten följer tillgänglighetskraven eller om det finns några speciella skäl att inte följa dem. Produkterna ska också märkas med ett CE-märke, och tillverkaren måste utfärda en skriftlig försäkran om överensstämmelse.
  2. Importörer: De som importerar produkter måste se till att de uppfyller kraven och är CE-märkta. De måste också kontrollera att det finns nödvändig teknisk dokumentation.
  3. Distributörer: Företag som säljer produkter direkt till konsumenter måste kontrollera att produkterna är CE-märkta och att den tekniska dokumentationen är tillgänglig för inspektion.
  4. Tjänsteleverantörer: De som erbjuder tjänster måste se till att deras tjänster är utformade och tillhandahålls enligt de tillgänglighetskrav som anges i direktivet. De måste också tillhandahålla information om hur de uppfyller dessa krav på ett sätt som är tillgängligt för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Denna information måste vara lättillgänglig och förståelig för alla användare.

Vad behöver anpassas enligt Tillgänglighetsdirektivet?

Några av de tjänster som omfattas av direktivet är:

  • e-handelstjänster
  • digital kommunikation, exempelvis e-post
  • tjänster som rör ljud och bild, exempelvis TV, datorspel, film, musik och video
  • banktjänster
  • e-böcker

Utöver ovan tjänster så berörs en rad produkter där telefoner och surfplattor är de vanligast förekommande. Utöver dessa innefattas dock exempelvis kortläsare, terminaler och självbetjäningsautomater av det nya direktivet.

Varför anpassa enligt Tillgänglighetsdirektivet?

Anpassning för tillgänglighet kommer att vara avgörande för privata organisationer av flera skäl. För det första kommer det att vara ett juridiskt krav som måste uppfyllas för att följa Tillgänglighetsdirektivet. Att ignorera dessa krav kan leda till juridiska påföljder och ekonomiska sanktioner.

Utöver de juridiska aspekterna finns det starka affärsmässiga argument för att anpassa sig till tillgänglighetskraven. Genom att göra dina digitala resurser tillgängliga för alla användare kan du nå en bredare målgrupp och förbättra användarupplevelsen. Detta kan öka din organisations trovärdighet, lojalitet hos kunderna och konkurrenskraft på marknaden.

Hur går jag tillväga för att anpassa efter Tillgänglighetsdirektivet?

Om du vill säkerställa att din webbplats, app eller tjänst uppfyller kraven i Tillgänglighetsdirektivet är det klokt att börja förbereda dig i god tid innan direktivet träder i kraft. Även om lagen föreslagits träda i kraft först den 28 juni 2025 så är det hög tid att sätta igång redan idag.

För en omfattande anpassning och för att säkerställa fullständig överensstämmelse med direktivet kan du överväga att genomföra en grundlig tillgänglighetsanalys av din webbplats eller app. Vi erbjuder experthjälp och kurser som syftar till att hjälpa dig förstå de detaljerade kraven i Tillgänglighetsdirektivet, i förhållande till era tjänster.

Vi är här för att hjälpa dig! Kontakta oss via formuläret nedan så kan vi berätta mer om Tillgänglighetsdirektivet för privat sektor och hur din organisation kan uppfylla de kommande kraven.

Sjukvårdpersonal visar en äldre person hur en surfplatta fungerar, Care of Sweden
Skärmdump från webbinarium inom tillgänglighet

Lär dig mer

Se vårt webbinarium om tillgänglighetsdirektivet för privata aktörer.

Integritetspolicy

Vill ni veta mer om direktivet?

Tveka inte på att höra av er till oss!

0 / 255
Integritetspolicy