Mobil arkitektur och infrastruktur

Vi hjälper er välja rätt

Utvecklare framför en skärm med kod
Val av teknisk struktur och infrastruktur är idag av högsta vikt för ett lyckat app-projekt. Vi hjälper er att öka era appars prestanda och stabilitet, och att möjliggöra effektiv förvaltning.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med mobil arkitektur och infrastruktur?

Rätt arkitektur och infrastruktur för ert approjekt

Dagens mobila applikationer utgör ofta grundstommen i våra kunders digitala erbjudande till sina slutanvändare. Det är vanligt att kunden har flera applikationer som utvecklas i olika ramverk och med olika plattformar i åtanke. Detta innebär skilda krav och begränsningar på utveckling, förvaltning, utvecklingsteam och leverantörer, samt medvetenhet kring val av teknisk arkitektur och infrastruktur.

Vi arbetar tillsammans med er för att hjälpa till att göra smarta och välinformerade beslut i valet av väg framåt. Det kan exempelvis handla om att styra upp gemensamma kodbaser och moduler mellan utvecklingsteam, eller skapa strategier för övergripande teknikval för att underlätta stabilitet och möjliggöra effektiv förvaltning.

Mobil arkitektur

Förenklat kan vi säga att det finns en uppsättning mönster och tekniker som krävs för att bygga en väl fungerande app. Teknikerna och mönstren är skapade med leverantörskrav och branschstandarder i åtanke och de specifika elementen i arkitekturen väljs utifrån era krav och önskade funktioner.

Presentation, navigation och servicelager är grundstenarna i arkitekturen. Dvs; hur ska appen se ut, hur ska användaren navigera i appen och hur ska appen kommunicera (serverkommunikation, logik, lagring, etc).

Mobil infrastruktur

Mobila appar består inte endast av programvaran som körs på telefonen. I de flesta fall är appen en del av en större infrastruktur. Det kan vara ett affärssystem som appen behöver nå, en backend-server som appen behöver ansluta till, identifikationslösningar, databaser, webbaserade lagringslösningar eller administrationsgränssnitt.

Kopplingarna är många och det är viktigt att förstå att appen inte lever som en isolerad enhet, utan snarare är en del av en infrastruktur som består av och stöder flera olika komponenter.

Whiteboard med skisser på ett projekt inom utveckling som planeras

Vill du lära dig mer?

Läs mer om våra expertisområden inom mobilapplikationer

Apputveckling & mobilitet

Läs mer om vårt erbjudande inom appar och mobilitet

En mobiltelefon doppad i färg

Vill du veta mer om arkitektur och infrastruktur i appar?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy