Continuous Integration (CI) & Continuous Delivery (CD) inom apputveckling

Utvecklare framför en skärm med kod
Continuous Integration och Continuous Delivery är kraftfulla verktyg med vilka utvecklingsteam kan leverera oftare och mer tillförlitligt, vilket leder till en högre kvalitet.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med CI och CD inom apputveckling?

Infrastruktur för Continuous Integration och Continuous Delivery för appar

Många av de appar vi utvecklar håller en hög teknisk nivå, med en stor mängd källkod och i många fall tredjepartsmoduler. Detta, i kombination med att de mobila plattformarna utvecklas i hög takt, gör att det är väldigt viktigt att ha bra arbetssätt med reproducerbarhet och automation för att bygga koden. CI & CD är utvecklingsmetoder för att leverera kodändringar oftare och mer tillförlitligt.

Vi arbetar med de vanligaste plattformarna för Continuous Integration och Continuous Delivery, såsom Jenkins, Azure DevOps, Bitrise, Travis, CircleCI, TeamCity, mfl. Vi har också god erfarenhet av verktyg som exempelvis Fastlane för att möjliggöra automation av allt från skärmdumpar till uppladdning till app-butikerna.

En självklar del av utvecklingsprocessen är kvalitetssäkring och testning, och de mobila plattformarna erbjuder en extra utmaning i form av att välja rätt sorts distribution av testversioner.

Vad är Continuous Integration?

Continuous integration (CI) är en metod som används inom systemutveckling. Utvecklingsteam använder versionshantering och integrerar sitt arbete ofta. CI fokuserar på att skapa ett konsekvent och automatiserat sätt att bygga och enhetstesta applikationer.

Genom att bygga och testa automatiskt så kan utvecklingsteamet göra kodändringar oftare och upptäcka eventuella fel så fort som möjligt.

Vad är Continuous Delivery?

Continuous Delivery (CD) bygger på CI, men tar automatiseringen ett steg längre. Med CD byggs appen automatiskt med syfte att antingen produktionssätta eller leverera för acceptanstestning. Syftet är att snabbt kunna leverera nya eller uppdaterade appar med hög kvalitet.

Med denna metod minskar komplexiteten med att distribuera mobila applikationer. Utvecklarna kan koncentrera sig på programmering istället för förberedelser av releaser. Återkoppling från slutanvändarna blir snabbare eftersom ny funktionalitet eller rättningar kan släppas i en högre takt.

Svart android mobiltelefon ved siden av en svart bærbar datamaskin

Vill du lära dig mer?

Läs mer om våra expertisområden inom mobilapplikationer

Podcast: DevOps

Lär dig mer om DevOps, Continuous Integration och Continuous Delivery.

Podcast mikrofoner för inspelning med professionellt ljud

Apputveckling & mobilitet

Läs mer om vårt erbjudande inom appar och mobilitet

En mobiltelefon doppad i färg

Vill du veta mer om CI och CD inom apputveckling?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy