2024-03-18

Peter Hellgren i intervju om uthyrningslagen

Det har i oktober gått två år sedan den nya uthyrningslagen trädde i kraft, och det är under hösten som de verkliga konsekvenserna för it-konsultföretagen förväntas. Den nya lagen har spridit en hel del oro om negativa konsekvenser för konsultföretag. Consids vd, Peter Hellgren, intervjuades i Radar på ämnet.

Peter Hellgren
Peter Hellgren

”Den största skillnaden vi märker är kopplad till den stora osäkerhet som finns därute. Alla bolag tänker på olika sätt. Vad är ett driftställe? Vissa tolkar det som ett land, andra som en fysisk lokal. Och hur tolkar man begreppet specialist? Vissa drar det så långt att man säger att it-branschen inte påverkas överhuvudtaget. Jag delar inte den uppfattningen. Min uppfattning är tyvärr att vi omfattas av den.” säger Peter Hellgren till Radar.

Uthyrningslagen innebär att kundföretag som har hyrt in konsulter under en period av 24 månader under en 36 månaders period är skyldiga att erbjuda en anställning, eller betala ut ett belopp om motsvarande två månadslöner till arbetstagaren.

”Peter Hellgren påtalar att it-branschen förväntas ligga i framkant för Sverige. I värsta fall kan den nya lagen sätta käppar i hjulet för den utvecklingen, inte minst eftersom ett nytt sätt att bemanna kunderna kan få stora konsekvenser vad gäller kompetensförsörjningen” skriver Radar, följt av ett citat av Peter Hellgren.

”Det kommer tappas väldigt mycket verksamhetskunskap. Om man tvingas byta ut konsulter efter 18 månader. Då tappar kunden värdefull kompetens och insikt. Men det tror jag tyvärr vi får se nu. Att många bolag plockar hem sina konsuler, eftersom man riskerar att drabbas annars. Det slår hårt ute hos slutkunden.”

I april förra året höll Consid i ett riksdagsseminarium om den nya uthyrningslagen som trädde i kraft i oktober 2022. Då berättade Stefan Koskinen och Veli-Pekka Säikkälä, båda deltagare i förhandlingarna mellan arbetsmarknadens partner som resulterade i lagen, att lagens utformning till stor del påverkades av ett EU-direktiv från 2008. Det var detta direktiv som i hög grad var anledningen till den nya uthyrningslagen.

– Vi vet inte ännu om it-konsultföretagen omfattas av den nya lagen, vår uppfattning är att det är ytterst olyckligt att det finns en otydlighet här. Vi förfogar inte över de här otydligheterna. Är man uthyrd eller är man inte uthyrd, det är den stora frågan, sade Stefan Koskinen då.

Läs hela artikeln i Radar här.


Consid i riksdagsseminarium om nya LAS-regler

Under torsdagen deltog Consids vd, Peter Hellgren, i ett seminarium i riksdagen som handlade om de nya LAS-reglerna som trädde i kraft i oktober 2022.
Läs mer om detta

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter