2023-04-20

Consid i riksdagsseminarium om nya LAS-regler

Under torsdagen deltog Consids vd, Peter Hellgren, i ett seminarium i riksdagen som handlade om de nya LAS-reglerna som trädde ikraft i oktober 2022.

Det är den mest omfattande arbetsrättsliga reformen på mycket länge. Enligt lagen är kundföretag som har hyrt in konsulter under en period av 24 månader under en 36 månaders period skyldiga att erbjuda en anställning, eller betala ut ett belopp om motsvarande två månadslöner till arbetstagaren.

Nu finns en oro för negativa konsekvenser av reformen. Grundtanken är att skydda arbetstagarna, men är det så att lagändringarna i stället slår mot dem, om vi får en situation där arbetstagare ”lasas ut” efter 24 månader. Dessutom riskerar många företag och organisationer att förlora delar av sin spetskompetens, vilket kan begränsa konkurrenskraften i ett globalt perspektiv och bidra till kompetensflykt.

Seminarium i riksdagen om LAS

Deltog i diskussionen gjorde Peter Hellgren; Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare, Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega. Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot och Oliver Rosengren (M), riksdagsledamot och värd.

Stefan Koskinen och Veli-Pekka Säikkälä var både med i förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter som ledde fram till den nya lagen. De berättade att det i mångt och mycket är ett EU-direktiv från 2008 som är anledningen till att den nya LAS-lagen är formulerad som den är. Ingen vet riktigt hur den kommer att slå mot it-konsultföretagen eftersom förordningen inte är prövad i domstol ännu. Något som alla tyckte var olyckligt.

– Vi vet inte ännu om it-konsultföretagen omfattas av den nya lagen, vår uppfattning är att det är ytterst olyckligt att det finns en otydlighet här. Vi förfogar inte över de här otydligheterna. Är man uthyrd eller är man inte uthyrd, det är den stora frågan, sade Stefan Koskinen.

Från politiken visade Oliver Rosengren och Johanna Haraldsson en enad front där de menade att styrkan i svensk arbetsrätt är att parterna kommer överens utan politisk inblandning – men att de samtidigt kunde förstå de problem som konsultföretagen ställs inför med den nya lagen.

Peter Hellgren berättade att många av de stora svenska företagen är oroliga över de nya LAS-reglerna och undrar hur de ska planera framåt. Risken är att konkurrenskraften hämmas och att kompetensbristen förvärras.

– Kompetensbristen för företag som vårt kommer att öka. Du kan likna det vid att vår personal är maskinerna i en verkstad eller på ett entreprenadföretag. Det är den resursen vi kan erbjuda våra kunder. Försvinner kompetensen kommer det dränera hela branschen, förklarade Peter Hellgren.

Inom kort kan du lyssna på hela seminariet här!

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter