2019-04-10

Kunskapsseminarium om digitalisering arrangeras i Sveriges Riksdag

Framtiden för landets fortsatta digitaliseringsarbete ser ljus ut, men den fortskridande utvecklingstakten kommer också med utmaningar. Sveriges riksdagsledamöter behöver exempelvis mer kunskap om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Därför anordnas nu en seminarieserie som ska höja kunskapsnivån för våra folkvalda där IT-konsultbolaget Consid är med som digitaliseringsexperter.

– Det är ett spännande projekt som ger oss möjlighet att bidra med vår breda kompetens inom området. Vi vill att Sverige ska vara konkurrenskraftigt både nu och i framtiden. En viktig del i det arbetet är att höja kompetensen hos våra politiker. Det är de som beslutar om förutsättningarna för samhällsutvecklingen, säger Peter Hellgren, VD för Consid.

Den digitala utvecklingen har de senaste åren gått i en rasande takt och påverkar alla delar av samhället. Det handlar inte längre bara om en konsumtion som bygger på ett fritt val utan alla samhällsmedborgare berörs i dagsläget av digitaliseringen.

Joakim Järrebring, riksdagsledamot (S), har skapat ett digitaliseringsnätverk inom den egna riksdagsgruppen och ser behovet av mer kunskap i ämnet. Därför arrangerar han nu dessa kunskapsseminarier där IT-konsultbolaget Consid står för kompetens inom IT och tech.

– Som riksdagsledamot måste du sätta dig in i en mängd olika ämnen och det kanske är svårt att fokusera på just digitaliseringen. Samtidigt är det en av de mest genomgripande utvecklingarna i samhället. Att ha en grundläggande förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar är något alla ledamöter behöver, säger Joakim Järrebring.

Seminarieserien är i tre delar och tar upp ämnen som Sverige 2040 – i den bästa av världar och i den sämsta av världar, med bland andra Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion KTH och Åsa Zetterberg, tidigare regeringens digitaliseringschef.

Seminarierna hålls i riksdagen den 11 april, 25 april och 9 maj, och samtliga kommer livesändas via Consids YouTube-kanal. Senare släpps också en bok som distribueras till alla ledamöter, många företag och organisationer.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter