2019-04-04

IT-vd:ns öppna brev till regeringen: “talangvisum – ingen dum idé alls”

I februari presenterade Moderaterna ett förslag att Sverige ska införa talangvisum där högkvalificerad arbetskraft ges möjlighet till visering för att söka arbete. Peter Hellgren, vd och grundare av IT-bolaget Consid som nyligen öppnade sitt 15:e kontor i Karlshamn, bemöter idag förslaget positivt genom att visa exempel på den komplexitet som många gånger upplevts när skicklig IT-kompetens behövt söka arbetstillstånd i Sverige. I ett öppet brev till regeringen understryker han betydelsen av en politik som uttalat bejakar arbetskraftinvandring i syfte att locka hit internationell högkvalificerad arbetskraft och expertis.

Att det är brist på kompetens inom IT-sektorn och att ett underskott på 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens väntas råda 2022 är absolut inget nytt. Statistik från Tillväxtverket visar att sju av tio företag i Sverige vill växa, men hindras på grund av kompetensbrist. Just därför finner jag det ytterst märkligt att de åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas och hänga med övriga länder i den digitala transformationen inte vidtas. Ska Sverige som land kunna utvecklas och på sikt fortsätta vara konkurrenskraftigt krävs att företag har de förutsättningar som krävs för att landet ska kunna växa och utvecklas. Kompetent arbetskraft, nationell som internationell, krävs för att råda bot på det problem som blir allt mer påtagligt.

Consid har vid flera tillfällen riktat sig internationellt för att finna rätt arbetskraft på grund av den rådande kompetensbristen, detta exempelvis via immigrationsmässan. Varje gång har vi slagits av den problematik och omfattande process som krävs för att få igenom ett uppehålls- och arbetstillstånd.

Låt mig exemplifiera. En av våra bästa apputvecklare hittade vi i Karlshamn genom att kontakta ett antal flyktingförläggningar för att se om de hade någon med den kompetens vi sökte. Vi fick med vändande post ett intressant CV från en syrisk man. Efter ett fåtal intervjuer provanställdes han i augusti 2016 med en tillsvidareanställning som följd sex månader senare. Vi stöttade bland annat upp med hjälp till egen lägenhet, vilket var en förutsättning för att han skulle kunna söka arbetstillstånd. I maj 2017 ansökte han om permanent uppehållstillstånd, något som förutsätter fast anställning och att man inte har några bidrag utan klarar sig helt på egen inkomst. I januari 2018 kom glädjebeskedet att ett permanent uppehållstillstånd blivit beviljat. Nu väntar och hoppas vi på att hans fru, som befinner sig i Jordanien, också ska beviljas inresetillstånd till Sverige.

En av våra vassaste Java-utvecklare i Göteborg, med medborgarskap i Ryssland, har återkommande under tre års tid fått ansöka till Migrationsverket om förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd och på vårt Ljungbykontor sitter ovärderliga .Net-utvecklare från Rumänien, vilka vi hjälpt med arbetstillstånd. Detta är bara ett urval av de kompetenta utvecklare som vi lyckats anställa efter långa processer med myndigheter, där frågan kring uppehållstillstånd varit problematisk, kostat mycket pengar och tagit år av pappersarbete och väntetid. Vår hjälp med att få hit deras familjer, skapa bankkonto, ordna bostad och ge dem anställning har dessutom varit avgörande för att de över huvud taget ska kunna ansöka om tillstånd att vara kvar i landet.

Borde inte dessa processer kunna förenklas? Vi är glada att vi har haft möjligheten att lägga tid och resurser på att hjälpa dessa talanger, men min gissning är att många andra företag, inte minst startups, inte alltid kan hjälpa till i denna utsträckning.

Kritik har tidigare riktats mot regeringen i form av bland annat Spotifygrundarnas vädjan att få bort de hinder som finns i Sverige för att locka kompetens och nu senast Moderaternas förslag för att göra Sverige mer attraktivt för internationella talanger, vilket uppmärksammats av såväl Nyhetsmorgon som Dagens Industri. Förslaget grundar sig i införandet av talangvisum, minskande av byråkratin och marknadsföring av de karriärmöjligheter som landet har att erbjuda. Talangvisum har tidigare diskuterats av bland andra Stockholms Handelskammare, och är i mina ögon ett perfekt sätt att locka internationella talanger till Sverige. Att som arbetsgivare ges möjligheten att utnyttja den kompetens vi annars går miste om, och samtidigt kunna hjälpa familjer som vill komma till Sverige, borde vara en självklarhet och något som myndigheter och regering hjälper till med snarare än sätter bromsklossar för.

En så pass irrelevant faktor som var man är född borde inte stå i vägen för att ens kompetens, som de allra flesta ägnat större delen av sitt liv till att bygga upp, inte ska kunna utnyttjas och utvecklas till fullo. Vi lever idag i ett mer uppkopplat samhälle än någonsin, där landsgränser i allt mindre utsträckning spelar roll, där digitaliseringen tagit kommunikation och infrastruktur till helt nya nivåer. Vår vision är att skapa sammanhang i världen, vilket vi tycker fler aktörer – inte minst regeringen – borde arbeta för genom att beakta, snarare än att frånse, den utveckling samhället genomgår och står inför.

Det är i mina ögon initiativ och förslag i linje med ett talangvisum som måste till för att vi ska få en förändring – inte bara i branschen, utan i Sverige. Det är min fulla övertygelse att det skulle gynna alla inblandade parter om förutsättningarna och möjligheterna för att kunna ta vara på kompetens på internationell nivå skulle vara bättre. Vi bör följa med utvecklingen och göra det lättare att anställa kompetens från andra delar av världen, likt Nya Zeeland eller Australien, som båda infört ett visum som underlättar för företag att anställa talangfulla individer från andra länder. Att talang ska gå till spillo och att Sverige ska gå miste om möjligheter till utveckling och tillväxt på grund av svårigheten att fylla de kompetensgap som idag är så pass påtagliga, med internationell kompetens gynnar inte någon. Just därför är talangvisum ingen dum idé alls.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter