2023-06-15

Karlstads kommun lanserar nya webbar i samarbete med Consid

Karlstads kommun, KBAB, Räddningstjänsten och Karlstads energi har fått nya digitala plattformar. Stort fokus har lagts på att spegla den servicen webbarna erbjuder. Affären mellan kommunen och it-företaget Consid har lett till inte mindre än 15 nya webbplatser, varav 11 underwebbar.

– Bara för Karlstads kommun har det inneburit 11 nya underwebbar samt ett helt nytt utseende. Det har varit ett stort projekt. Samtidigt har jag som projektägare aldrig varit med om ett smidigare arbete. Vi har varit väldigt trygga med Consid som leverantör och klarat oss inom ramen för både tid och budget, säger Katarina Äleklint, kommunikationsdirektör Karlstads kommun.

Projektet med att utveckla nya webbplatser för Karlstads kommun, KBAB, Räddningstjänsten och Karlstads energi har pågått i ett år. Den ursprungliga förfrågan var att lyfta webbarna för Karlstads kommun och de andra bolagen till plattformen Sitevision och samtidigt göra tjänsterna mer lättanvända och tillgängliga för allmänheten.

– Ett år är en ganska snäv tidsram för den här typen av uppdrag. Genom att göra det på ett år i stället för under en längre tidsperiod kom vi in perfekt tidsmässigt för att undvika extra kostnader för skattebetalarna. Det handlar om licenser som går ut och måste förnyas för den gamla plattformen. Nu får Karlstadsborna en ny webbplars utan att de behöver betala för två, säger Ann Svalling konsultchef och affärsutvecklare på Consid i Karlstad.

Ann Svalling.

Centrala delar i de nya webbplatserna var att besökaren lätt och snabbt ska hitta till det den söker. Sitevision som webbplatserna är byggda i erbjuder dessutom användarna en ökad möjlighet till en öppen dialog med kommunen, vilket också var en viktig faktor.

– Det viktiga i det här är att det kommer till gagn för Karlstadsborna och de som kommer hit och besöker staden. Webbplatserna är framtagna utifrån fyra effektmål; en bra service, snabbt svar på frågan, öppenhet, transparens och dialog samt stolta Karlstadsbor, säger Debora Karlsson, kommunikationsstrateg på Karlstads kommun, huvudprojektledare för projektet.

Carl Drejhammar

It- och kommunikationsföretaget Consid etablerade sig i Karlstad under 2020. Kontoret i Karlstad har växt i snabb takt och anställer i dagsläget ett 60-tal personer inom främst programmering och utveckling. Karlstads kommun är ett av de större(?) projektet kontoret tagits sig ann under sin treåriga existens i den värmländska residensstaden.

– Offentlig verksamhet har alltid varit ett viktigt kundsegment. Dels är det stora kunder med stora digitaliseringsbehov, dels är det tjänster som kommer till gagn för många. För oss var det väldigt viktigt att vi kunde leverera vad i lovade beträffande lättillgänglighet och användarvänlighet, säger Carl Drejhammar, kontorschef i Karlstad.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter