2023-06-13

Debatt: Kronqvist har rätt – offentliga Sverige är hopplöst efter

Visst är det fascinerande att ett så pass innovativt och digitalt land som Sverige har tillåtits hamna på efterkälken vad gäller digitalisering inom offentlig sektor. I flera internationella mätningar går våra europeiska grannar om oss. I den senaste eGovernment Benchmark-utvärderingen av tillhandahållandet och leveransen av eGovernment-tjänster i 35 länder i Europa placerar sig Sverige på en föga smickrande nionde plats, efter länder som Spanien och Irland.

I en ledare i Expressen slår Patrik Kronqvists huvudet på spiken: Vi är både bäst – och sämst i världen på it. Svensk offentlighet har en förlegad inställning till it och digitalisering.

Consid har varit verksamt sedan millennieskiftet och är idag en av Sveriges största leverantör mot offentlig sektor. Vi vet vad det innebär med digitalisering inom offentlig sektor, vilka krav som ställs och hur hög ambitionsnivån är. Problemet har varit att det saknats en stark och tydlig politik för digitaliseringen – digitaliseringsministrar till trots. Den nuvarande regeringen har inte visat prov på att vilja överglänsa den tidigare i frågan. Sedan har vi problemet med trögrörligheten inom det offentliga. Som Kronqvist skriver:
”Man är van vid gammeldags industri-logik”. Digitaliseringen av Sverige mäts på samma sätt som Kalixlinjen. X kilometer fiber, Y hundratusen personer får tillgång till bredband och så vidare. Det är inte så digitalisering fungerar i verkligheten. Den är ombytlig. Den skiftar i behov, utformning, mål, kapacitet, funktioner beroende på verksamhet, geografi och så vidare.

Tid är en viktig faktor vad gäller digitalisering. Hur den sparas, spenderas, rapporteras, slukas, förbrukas. Effektiva system är lösningen. När vi tittar på en upphandling letar vi alltid efter den mest effektiva lösningen där användaren får ut maximal effekt av sina skattekronor. Något som ofta saknas är en långsiktig behovsanalys och en förmåga att tänka agilt. Vad ska systemet göra om fem år, om tio år, hur ska det byggas vidare, byggas ut och hanteras när kraven förändras, när behovet blir ett annat. Hur skalar vi upp? Hur maximerar vi nyttan?
It är som allt annat: det är dyrare att göra om än att göra rätt från början. Nyligen lanserade Karlstads kommun 15 nya webbplatser där tre av fyra mål handlade om att förenkla kommunikationen mellan kommunen och medborgarna. Lättare att hitta dit användaren ska, lättare att få svar på frågor, att komma i kontakt med kommunen, valuta för skattepengarna. Med rätt grundfokus blir den ursprungliga satsningen rätt från början.

Som Kronqvist påpekar behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt då det redan är i rullning. Kompetensen att lösa Sveriges usla it-system finns redan inom branschen.

Vi behöver en starkare digitaliseringspolitik och vi måste agera nu. Offentlig sektor behöver tänka och agera flexibelt och inte hindras av trögrörligheten. För även om Sverige är sämst i många aspekter är vi fortfarande en spelare att räkna med – om förändringen sker nu. Fortsätter vi i samma hjulspår riskerar vi inte bara att vara sämst, utan obefintliga.

Peter Hellgren, vd Consid

Det här är ett svar på en ledartext från Expressens ledarredaktion. Läs Patrik Kronqvists text här.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter