2018-10-05

Kammarkollegiet och Consid sluter ramavtal

Consid har ingått ett ramavtal med Kammarkollegiet vilket innefattar Region Södra och fem olika anbudsområden. Initialt löper avtalet över 18 månader, med chans till totalt 30 månaders förlängning, och omsättningen uppskattas till totalt 250 miljoner kronor för hela ramavtalsperioden. “Region Södra är en region vi ser stor potential i och har satsat mycket på senaste tiden”, menar Peter Hellgren, vd på Consid. 

Consid – ett av Sveriges snabbast växande bolag som erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring – har ingått ramavtal med den statliga förvaltningsmyndigheten Kammarkollegiet. Ramavtalet gäller Region Södra, vilket omfattar leveranser i följande län: Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götaland. Peter Hellgren, vd på Consid, berättar mer kring ramavtalets potential:

– Det är oerhört roligt att vi ingått avtal med Kammarkollegiet, vilka vi tidigare haft ett spännande och givande samarbete med. Då ramavtalet med Kammarkollegiet innefattar avrop från myndigheter under regeringen, myndigheter under riksdagen samt offentligt styrda organ, ser vi möjlighet att kunna leverera kompetens och resurser inom bredden av stora delar av vårt erbjudande och flera affärsområden. Region Södra är en region vi ser stor potential i och har satsat mycket på senaste tiden, med bland annat två nyöppnade kontor i Blekinge, vilket gör detta samarbete extra roligt, menar Hellgren.

Consid ingick avtal inom fem områden: (1) användbarhet och tillgänglighet, (2) verksamhetsutveckling och krav, (3) systemutveckling och systemförvaltning, (4) test och testledning samt (5) ledning och styrning.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till cirka 250 miljoner kronor för hela perioden inklusive eventuella förlängningar och avtalet löper initialt över en 18-månadersperiod med chans till totalt 30 månaders förlängning.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter