2018-10-04

Consid i nytt ramavtal med nationell inköpscentral

IT-konsultbolaget Consid har ingått ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral AB. Ramavtalet gäller sju olika områden där allt från systemutveckling och informationssäkerhet till styrning och verksamhetsutveckling innefattas. Avtalet löper initialt över en tvåårsperiod med möjlighet till totalt två års förlängning.

Det snabbväxande IT-företaget Consid har nyligen ingått ett ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral AB. Bolaget ägs av arbetsgivar- och intresseorganisationen SKL samt en majoritet av Sveriges kommuner. Man har tidigare haft ett ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral AB vilket totalt omsatte cirka 110 miljoner kronor för samtliga leverantörer.

Avtalet omfattar leverans inom sju kompetensområden: (1) verksamhetsutveckling och strategi, (2) ledning och styrning, (3) systemutveckling, förvaltning och infrastruktur, (4) arkitektur, (5) informationssäkerhet, (6) användbarhet, information och webb, samt (7) användarsupport.

Upphandlingen gällde sju geografiska anbudsområden och Consid ingick avtal inom sex av dessa, samt placerade sig först i anbudsutvärderingen inom fem av de sex tilldelade områdena.

Avtalet löper initialt över en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter