2022-10-19

Halmstads kommun lanserar kampanj för minskad elkonsumtion

PRESSMEDDELANDE 2022-10-19

Trots att elproduktionen i landet har varit hög under året har risken för effektbrist kommande vinter ökat i södra Sverige. Halmstad kommun tar nu krafttag för att minska elanvändningen i kommunen, bland annat med en kampanj som ska få Halmstadborna att korta ner sångerna i duschen.

Linda Björnander
Linda Björnander, Consid.

-Det är en otroligt viktig kampanj som måste nå så många som möjligt. Vi står inför ett reellt hot om effektbrist när det kommer till el i södra Sverige och vi måste nu alla hjälpas åt för att minska förbrukningen, säger Linda Björnander projektledare på Consid, som tagit fram kampanjen.

En rad omvärldsfaktorer som påverkar det svenska kraftsystemet på ett negativt sätt har ökat risken för frånkoppling av el – dock från mycket låga nivåer. Dessa faktorer är: osäkerhet i leveranser av naturgas på kontinenten, låga vattenmagasin i Norge, minskad elproduktion i Frankrike och att elhandeln med Ryssland har stoppats.

Enligt Svenska kraftnät har Sverige gått från låg till reell risk, vilket innebär att elanvändare kan tvingas kopplas bort i vinter.

I Halmstad har kommunen, tillsammans med det ledande energi- och avfallsbolaget HEM, lanserat en informationskampanj för att få kommuninvånarna att minska sin elförbrukning. Bland annat ska kampanjen få de boende att sänka inomhusvärmen, ta kortare duschar och sprida ut elanvändningen över dygnet.

-Genom att informera invånarna kan vi se till att en effektbrist inte uppstår och bidra till mildare ekonomiska effekter för olika målgrupper. På längre sikt bidrar kampanjen också till en ökad kunskap om el-användning och ett positivt klimatbeteende, säger Linda Björnander.

Kampanjen pågår till mitten av november och syns redan nu på stortavlor på stan, hörs i radion och syns i Hallandsposten, Aftonbladet.se, klart.se och omni.se.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter