2022-10-18

Nya Wermlands-Tidning: Debatt om framtidens arbetsplats

PRESSMEDDELANDE 2022-10-18

I Nya Wermlands-Tidning den 18 oktober 2022 debatterar Consids vd Peter Hellgren och Karlstadkontorets chef Christoffer Nilsson om framtidens arbetsplats för ett hållbart företagande.

Läs hela debattartikeln här. Nedan följer inledningen.

Många företag och chefer har efter pandemin flaggat för svårigheten att få anställda tillbaka till den fysiska arbetsplatsen. Efter år av distansarbete har många svårt att se anledningen till varför vi ska återgå till kontoret.

För visst har hemmaarbete sina fördelar. I jobbhälsoindex senaste rapport för 2022, som bygger på en undersökning av arbetande svenskar i åldrarna 20-65 år, påvisas flera positiva effekter av hemmaarbete. Det handlar dels om att man kan se en direkt korrelation mellan färre sjukdagar och en minskad arbetsrelaterad stress hos personer som arbetar från hemmet i jämförelse med när samma personer tvingats till en fysisk arbetsplats. Resultat som även får stöd i liknande undersökningar från andra länder. Till följd av detta har frågan om kontoren har spelat ut sin roll börjat florerat både i media och inom näringslivsbranschen. Svaret är enkelt – nej.

Trots fördelar har både internationell och svensk forskning återkommande gånger påvisat risker med att ta bort den fysiska arbetsplatsen. Det handlar främst om att det lätt kan uppstå utanförskap och ensamhet när anställda inte får chansen att mötas. Men även från en företagssynpunkt är den fysiska arbetsplatsen viktig.

I en nederländsk avhandling från 2022 genomförd av Gwendolyn Blonk på Delft University of Technology lyfts hur en fysisk arbetsplats gör anställda mindre benägna att lämna bolaget till följd av att man känner en tillhörighet. Den fysiska arbetsplatsen höjer även viljan hos anställda att leverera bra resultat för företagets räkning.

Med det sagt betyder det inte att vi bör gå tillbaka till hur det alltid har varit, utan det finns mycket att vinna på, både ur företags- och medarbetarsynpunkt, att vi studerar hur vi utformar kontoret.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter