2023-12-21

Debatt: Kommunerna spelar en nyckelroll när cybersäkerheten ska stärkas

I en debattartikel, publicerad i flera stora svenska tidningar, skriver Consids vd Peter Hellgren och Yegor Aushev, vd för Cyber Unit Technologies, om de svenska kommunernas vitala roll i cyberförsvaret av Sverige.

Yegor Aushev, en av arkitekterna bakom Ukrainas cybersäkerhet och VD för Cyber Unit Technologies.
Yegor Aushev, en av arkitekterna bakom Ukrainas cybersäkerhet och VD för Cyber Unit Technologies.
Peter Hellgren VD Consid
Peter Hellgren, vd på Consid.

Kriget i Ukraina är en lärdom på många plan. Militärt är det ett konventionellt krig inte olikt historiska förlagor, dock en anomali i närtid. Digitalt är det något helt nytt som gett omvärlden en inblick i hur det moderna informationskriget förs och hur viktigt cybervärlden är som slagfält.

“Alltsedan Ryssland invaderade Krimhalvön har Ukraina satsat hårt på att utbilda befolkningen i cybersäkerhet. … Ingen enskild stat, eller kommun, kan självständigt skydda hela sin befolkning från en motståndare som Ryssland. Landet kan störa internet och stoppa strömförsörjningen. Därför är det helt avgörande för företag, familjer och individer att förstå hur man förebygger attacker och stoppar intrång”, skriver debattörerna.

I Ukraina har företag som Cyber Unit Technologies varit en viktig bricka i att utbilda befolkningen i informations- och cybersäkerhet. Genom enorma hackathons har centrala delar av Ukrainas infrastruktur stresstestats för att stå emot attacker som de ryska hackergrupper nu utsätter landet för. Övningen har byggt upp en motståndskraft hos såväl befolkningen, företag och myndigheter vilket gjort att den ukrainska vardagen bortom den fysiska fronten kunnat pågå som vanligt.

“I ett scenario där en attack sker mot Sverige under 2020-talet kan vi inte längre förlita oss på flygvapnet, flottan eller armén. En attack kommer ske i flera dimensioner där den digitala är den viktigaste för att slå ut den civila försvarsviljan. I dagens digitala samhälle är vi sårbara när samhällsviktiga system slås ut. ”Keep calm and carry on” räcker bara så länge vi har tillgång till vad vi ser som basala bekvämligheter; värme, vatten, el, internet. Än mer troligt, snarare en realitet, är att attackerna kommer ske innan en militär invasion.”

Skulle en liknande attack ske mot Sverige kommer regioner och kommuner bli hårt utsatta för cyberattacker. De bör därför vara de som går i främsta ledet när det kommer till cybersäkerhet. Det behöver, för den sakens skull, inte heller behöva vara en krigssituation. Nyligen utsattes Svenska kyrkan för en attack.

“Det är en så kallad ransomware-attack, alltså ett utpressningsförsök. Hackarna tar över och låser alla datorer och stjäl känslig information och begär en lösensumma för att släppa greppet.”

Svenska staten, kommuner och regioner har nu en unik möjlighet, skriver debattörerna.

“Med ett världsunikt, storskaligt och pågående cyberkrig i vårt direkta närområde är det av största vikt att vi börjar se på cyberattacker som ett faktiskt hot mot vårt samhälle. Vi har möjlighet att dra lärdom av Ukrainas stabila cyberförsvar.”

Läs hela debattartikeln här.


Ole Dubnov

Demokratisera cyberförsvaret var budskapet vid cybersäkerhetskonferens

Yegor Aushev, VD för Cyber Unit Technologies, var en av huvudtalarna vid den årliga cybersäkerhetskonferensen arrangerad av Nationellt Cybersäkerhetscenter.
Läs mer om detta

Consid i SvD-debatt: ”Lär av Ukraina – stärk cyberförsvaret”

Sverige behöver stärka cyberförsvarsförmågan, det skriver Yegor Aushev vd på CyberUnit Technologies och Peter Hellgren, vd på Consid, på SvD Debatt.
Läs mer om detta
Cyber Unit Technologies och Consid partnerbild

Consid och Cyber Unit Technologies i partnerskap

Cyber Unit Technologies, en av aktörerna bakom Ukrainas cyberförsvar, utökar nu sina tjänster i Sverige genom sitt partnerskap med Consid.
Läs mer om detta

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter