2023-12-05

Consid i SvD-debatt: ”Lär av Ukraina – stärk cyberförsvaret”

Sverige måste ta cybersäkerhetshotet på allvar. Enligt regeringen är utbildning av befolkningen ett prioriterat område, men ännu har ord inte omvandlats till handling. Det är dags att införa kontinuerliga nationella stresstest i form av hackathons. Det skriver Yegor Aushev, arkitekten bakom det ukrainska cyberförsvaret, och Peter Hellgren på SvD Debatt.

Peter Hellgren
Peter Hellgren
Yegor Aushev, en av arkitekterna bakom Ukrainas cybersäkerhet och VD för Cyber Unit Technologies.
Yegor Aushev, en av arkitekterna bakom Ukrainas cybersäkerhet och VD för Cyber Unit Technologies.

“Ukrainakriget har lärt oss mycket om det digitala kriget. Trots intensiva, hårda och frekventa attacker har supermakten Ryssland inte lyckats knäcka Ukrainas vitala digitala infrastruktur. Det digitala passet fungerar, myndigheternas onlinetjänster är inte utslagna, motsvarigheten till Swish har inte legat nere en enda dag, elen fungerar, vatten finns, värme finns, internet är kvar. Det i sig har tillåtit Ukraina att dels gör motstånd på slagfältet, dels dominera informationskriget – och kanske viktigast av allt det har stärkt medborgarnas moral.

Ingen enskild stat kan självständigt skydda hela sin befolkning från en motståndare som Ryssland. Landet kan störa internet och stoppa strömförsörjningen. Därför är det helt avgörande för företag, familjer och individer att förstå hur man förebygger attacker och stoppar intrång”, inleder Peter Hellgren och Yegor Aushev sin debattartikel på Svenska dagbladet.

Sverige, och resten av världen, har mycket att lära från hur Ukraina har skött sin cybersäkerhet sedan 2014. I fallet Sverige handlar mycket om naivitet. Svenskarna och internet visar på en blåögdhet från den yngre generationen som i slutändan kan komma att vara både riskabelt och allvarligt skadligt för Sveriges it-säkerhet.

“Den äldre halvan, födda på 20- till och med 70-talet, ser det som sannolikt. Bara drygt hälften av dem som är födda på 80-, 90- och 00-talet ser en cyberattack som gör att internet upphör att fungera som sannolikt”.

Sverige behöver se cybersäkerheten som en tröskeleffekt. Först då kan man uppnå den nivån av säkerhet som krävs för att stå emot ett land som Ryssland på cyberslagfältet.

“Det är en fråga om civilförsvar som är långt viktigare än att den kan krympas ner till en slags temavecka från myndigheterna. Det krävs ett aktivt arbete bland såväl företag som privatpersoner. Det krävs övning, utbildning, tester, övning, övning och åter övning. Cyberförsvaret av Sverige angår oss alla”, avslutar debattörerna artikeln.

Läs debattartikeln i sin helhet här.


Cyber Unit Technologies och Consid partnerbild

Consid och Cyber Unit Technologies i partnerskap

Cyber Unit Technologies, en av aktörerna bakom Ukrainas cyberförsvar, utökar nu sina tjänster i Sverige genom sitt partnerskap med Consid.
Läs mer om detta
Händer som skriver på en laptop.

Informations- & cybersäkerhet

Vi hjälper våra kunder att få grepp om och säkra den viktigaste tillgången – informationen. Lösningar inom informations- & cybersäkerhet för alla organisationer.
Läs mer om detta

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter