Speicherstadt, Hamburg, Germany

2024-02-07

Consids företagskultur gör succé i Tyskland

Golem.de har utsett Tysklands bästa arbetsgivare och intressant nog kommer båda toppkandidaterna i Hamburg från Sverige: Vattenfall och it-företaget Consid. Lars Napret, Executive Vice President för Consid i Tyskland, reflekterar över de egenskaper som skiljer de svenska företagen från mängden.

Lars Napret
Lars Napret, Regional Manager Hamburg.

– När jag fick frågan om att börja på Consid och vara med vid den tyska lanseringen, attraherades jag framför allt av Consids företagsetos. Fokus är på medarbetarna, på att de ska må bra och ha en sund Work- Life Balance, jämställdhet och en platt organisationsstruktur. Minsetet har tagit Consid till rekordnoteringar år efter år sedan grundandet år 2000. I Tyskland gjorde det oss till en av de bästa arbetsgivarna på bara ett år, säger Lars Napret.

Topplaceringen som Consid fick av Golem.de har skapat ett stort intresse för vad vi gör, både som företag och för kulturen som skapats. Den svenska strategin skiljer sig från den traditionella tyska. De allra flesta uppfattar den som något nytt, spännande och eftersträvansvärt, medan några kritiserat Consid för att företaget vill bort från övertidsarbete och betonar mjuka värden.

– Att som företag förvänta sig att de anställda arbetar övertid är ett stort problem. Det är mycket vanligt bland tyska företag. Det, tillsammans med ett allt för enkelspårigt fokus på vinst innebär att man ofta offrar de anställdas välbefinnande, säger Lars Napret.

Sett utifrån är grunden för Consids kultur ett djupt rotat engagemang för medarbetarnas välbefinnande. Det finns en medvetenhet om att nöjda och målinriktade medarbetare leder till ökad produktivitet. Vinsten är inte ett egenintresse i sig utan kommer sig av att sätta de anställdas mentala och fysiska hälsa i första rummet. Genom att prioritera människan skapas en robust grund och ett hållbart företagande.

– Det handlar om långsiktighet. Att prioritera våra anställdas välbefinnande innebär att vi skapar en miljö där ekonomisk nedgång inte betyder massuppsägningar. Långsiktighet leder till säkerhet och hållbarhet, säger Lars Napret.

Det akuta behovet av kompetensutveckling på den rådande marknaden är uppenbart. Det är något som Consid tagit fasta på. Varje år erbjuds alla anställda en mängd utbildningar som anordnas internt. Upskilling och reskilling är av yttersta vikt för att hålla konsulternas kompetens relevant för kunderna. Det skapar tydliga vägar för karriärutveckling, men också lojalitet hos medarbetarna.

– Consids strategi säkerställer att medarbetarna förblir flexibla och sömlöst kan övergå till nya roller när kraven i ett volatilt ekonomiskt klimat kräver det. I tider av osäkerhet blir en skicklig och flexibel arbetsstyrka en ovärderlig tillgång.

Genom att fokusera på mjuka värden och prioritera medarbetarna, investera i professionell utveckling, lärande och innovationskultur kan företag navigera det svåra ekonomiska läget på ett effektivare sätt.

– Det finns en lärdom om motståndskraft att hämta från Consid, och det är dags att fler tyska företag anammar ett nytt sätt att tänka för att bana väg för en mer välmående framtid, säger Lars Napret.


Consid firar framgången i Tyskland – inviger nya kontoret i Speicherstadt

Det nordiska it-bolaget Consid första tolv månader i Tyskland är till ända. Nyligen invigdes det nya kontoret i Hamburg.
Läs mer om detta
Consid Hambrg med text "consid utsett till en av Tysklands bästa arbetsgivare"

Consid utsett till en av Tysklands bästa arbetsgivare

Consid har rankats som en av Tysklands bästa arbetsgivare. Det sker knappt ett år efter att företaget expanderade till Tyskland. Det är en viktig utmärkelse för företaget, som prenumererat på utmärkelsen hemma i Sverige.
Läs mer om detta

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter