2024-02-06

Medarbetarupplevelsen – hetaste trenden 2024

Att attrahera och behålla medarbetare är avgörande för ett företags framgång och överlevnad. Ingen digital transformation lyckas utan att ha medarbetarna med sig. Consid lanserar därför Employee Experience (EX) som ett nytt affärsområde för att möta den ökande efterfrågan.

Emma Fahlstedt
Emma Fahlstedt
Employee Experience
Employee Experience

– Om medarbetarna trivs, får bra förutsättningar och känner sig lyssnade på och delaktiga ökar deras produktivitet och engagemang. Det är viktigt att titta på vad man kan göra för att bidra till en bra medarbetarupplevelse i hela kedjan, säger Emma Fahlstedt, affärsområdesansvarig för EX på Consid.

I den snabbt föränderliga digitala eran har begrepp som upskilling och medarbetarupplevelse (EX) blivit avgörande för ett företags framgång och överlevnad. Att rusta medarbetarna med rätt färdigheter för att navigera genom det teknologiska landskapet, särskilt med avseende på AI och cybersäkerhet, är inte längre en lyx utan en nödvändighet.

Empowerment av medarbetare står i centrum för att förverkliga företagsledningens visioner och maximera nyttan av AI. Att se till att medarbetarna har rätt verktyg, kunskaper och förmågor för att hantera och dra nytta av teknologin är en investering som betalar sig i ökad produktivitet och minskad sårbarhet mot cyberattacker.

Företagsledningar som prioriterar och investerar i en genomtänkt EX-strategi positionerar sig själva för framgång genom att säkerställa att personalen inte bara har de tekniska färdigheterna utan också känner sig stöttade och befogenheter i sina roller.

Consids EX-erbjudande blir brett: från högkvalitativa digitala arbetsplatser och verktyg till arbetsgivarvarumärke och tjänster för att skapa engagemang hos medarbetare.

– Det här är ett område som står inför stora och spännande förändringar de kommande åren. I en värld där den fysiska arbetsplatsen utmanas behövs aktiv arbete för att skapa kultur. I tider där teknikutvecklingen går på högvarv och med en AI-revolution framför dörren behövs medvetna val för att ligga i framkant, säger Emma Fahlstedt.

Consids ledning har lagt stor vikt vid den egna medarbetarupplevelsen och har flera gånger tilldelats utmärkelsen ”Årets arbetsgivare” av Universum.

– Våra medarbetares välbefinnande, engagemang och arbetsmiljö har en direkt påverkan på företagets framgång och resultat. Det känns självklart att detta är en tjänst vi också ska erbjuda våra kunder. Vår unika mix av djup kunskap inom digital transformation parat med kompetens inom kommunikation och organisationsutveckling kommer här helt till sin rätt, säger Peter Hellgren, vd och grundare på Consid.

Emma Fahlstedts tre bästa tips för att börja bygga en stark företagskultur:

  1. Involvering. För att kunna skapa en kultur med medarbetaren i fokus kan inte ledningen sitta och tänka ut vad medarbetarna vill ha. Här behövs en process som involverar hela vägen.
  2. Individfokus. För att skapa en kultur i en hel organisation måste man också jobba med individer. Personer är olika, en lösning passar inte alla. Strukturer måste skapas för att främja kreativitet och innovation och hitta ett sätt att skapa en entreprenöriell kultur.
  3. Insikt kring teknikens roll. Nya system och verktyg skapas ofta för att underlätta samarbete och göra organisationer mer effektiva. Se till att tekniken inte blir ett självändamål utan faktiskt något som underlättar och skapar rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Employee Experience

Bygg företagskultur, attrahera ny talang och förbättra dina interna processer med våra tjänster inom employer branding och kompetensutveckling.
Läs mer om detta

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter