tjej som ligger i soffan och läser en bok. QMentoria by Consid.

2023-10-26

Consid tar ledartröjan i Danmark: ”Jämställdhet är en central fråga för branschen”

It- och kommunikationsföretaget Consid har de senaste tio åren drivit på för en mer jämställd bransch genom sitt initiativ Q by Consid. Nu avancerar företaget ytterligare och lanserar plattformen i Danmark.

– Det är en självklarhet för oss att Q by Consid ska finnas där Consid finns, det är viktig fråga för företaget och en central fråga för branschen. Vi hoppas att med Q bli en viktig röst även i Danmark, säger Anna Edstedt, Head of Q by Consid.

Lanseringen av Q by Consid på den danska sidan Öresund sätter Consid i en unik sits. Ytterst få, om något, danskt it-företag driver frågan kring jämställdhet med samma ihärdighet som Consid.

– För oss var det självklart att tidigt börja kolla på hur och när vi kunde ta in Q i vår verksamhet. Vi är övertygade om att det kommer vara en viktig faktor för att minska könsgapet inom den danska tech- och it-branschen, säger Michael Lund Andersen, vd för Consid i Danmark.

Q by Consid grundades 2013 som en reaktion på den skeva könsfördelningen i branschen. It-brasnchen består idag av drygt 30 procent kvinnor vilket är en grov underrepresentation. Samtidigt besitter it-branschen stort inflytande över att utforma det samhälle vi lever i och hur framtidens värld kommer se ut. Att få fler kvinnor att söka sig till branschen är även en av nycklarna till att vända trenden från den kompetenskris som branschen står inför.

Redan under våren kommer Consid starta upp mentorskapsprogrammet Q Mentoria i Danmark. Q Mentoria är en del i det breda arbetet som ryms inom Q by Consid. Mentorskapprogrammet, som riktar sig till kvinnor och icke-binära från högstadiet och uppåt, har fått stort genomslag i Sverige. Till våren beräknas totalt 100 adepter och mentorer att delta i Q Mentoria.

– Målet med ett Q Mentoria är att utveckla en relation mellan en adept och en mentor som leder till personlig och professionell utveckling. Vi vill visa på alla fantastiska möjligheter som tech har att erbjuda och vara en stöttande hand för kvinnor som intresserar sig för it och tech. Det kan kännas svårt att ta sig in i en mansdominerad bransch något vi vill ändra på, säger Anna Edstedt.

Q Mentoria är gratis att delta i och en mentorskapsperiod löper över ett halvår. Michael Lund Andersen beskriver hur detta bara är början på arbetet som kommer att göras framåt i Danmark:

– Frågan om en jämställdhet är viktig inom alla branscher. Det som dock utmärker frågan när det gäller just it-branschen är det enorma inflytande branschen har på utformandet av hela samhällets infrastruktur. Vi bygger på många sätt framtidens värld och vi måste se till att den grundar sig på jämställda värderingar. Jag hoppas att Consid kan vara en förebild för fler vad gäller den här frågan.

Anmälningsperioden för vårens Q Mentoria, i både Sverige och Danmark, är nu öppen.

Anna Edstedt, Head of Q by Consid
Anna Edstedt, partneransvarig Consid
Michael Lund Andersen, vd för Consid i Danmark
Michael Lund Andersen, vd för Consid i Danmark

Två kvinnor som interagerar genom att den ena visar den andra något på telefonen.

Q Mentoria

Genom Q Mentoria vill vi inspirera kvinnor och icke-binära när det kommer till tech. Är du på väg in i eller redan i techbranschen & i behov av en mentor?
Läs mer om detta

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter