Q Mentoria

Mentorskap för kvinnor och icke-binära

Vi vill visa alla spännande möjligheter som tech-världen erbjuder och dela vår kunskap och expertis inom områden som en potentiell studie- och karriärväg inom tech kan innebära. Vi gör det genom vårt mentorskapsprogram Q Mentoria!

Ansökningsperioden är nu stängd.

Registreringen för höstens mentorskapsperiod är nu stängd. Håll ögonen öppna för nästkommande ansökningsperiod på denna sidan.

Mentorskapet i korthet

Mentorn och adepten matchas utifrån förväntningarna i mentorskapsprogrammet, kompetens och intressen – allt för att säkerställa det bästa möjliga samarbetet. Mentorskapsprogrammet pågår under hösten eller våren, från januari till juni eller augusti till december. Under denna period träffas mentorn och adepten minst en gång i månaden.

Mötena kan äga rum antingen personligen eller online. Det är viktigt att mentorn och adepten är i kontakt innan varje möte för att komma överens om en dagordning och vad de vill fokusera på under mötena. Adepten är också välkommen att besöka Consids kontor och se hur en typisk dag på det ledande teknikföretaget i Europa ser ut.

Relationen mellan adepten och mentorn inom Q Mentoria bör präglas av en öppen atmosfär, därför är samtalen konfidentiella för att främja ett förtroendefullt förhållande.

Seminarium och utbildning

Adepten erbjuds olika typer av webinars, föreläsningar och workshops under mentroskapsperioden utöver kontakten med mentorn. Dessa syftar till att ge ytterligare en möjlighet till inspiration för personlig utveckling och vägledning inom de tekniska områdena.

Målet med Q Mentoria

Målet med ett mentorskapsprogram är att utveckla en relation mellan en adept och en mentor som leder till personlig och professionell utveckling. Mentorskapet innebär att två parter kan lära av varandra och dela olika typer av erfarenheter. Mentorskap är ett sätt att inspirera både andra och sig själv att bättre förstå arbetslivet och uppnå en specifik position i framtiden. Genom Q Mentoria vill vi även lyfta förebilder genom våra mentorer som andra kan se upp till och inspireras av. 

Vem kan söka till Q Mentoria?

Q Mentoria riktar sig till dig som identifierar dig som kvinna eller icke-binär och är nyfiken på it och teknik i någon form, studerar en teknisk utbildning eller redan arbetar inom it- och tekniksektorn. Du kan redan ha en bakgrund inom tech eller precis börjat utveckla ett intresse för området. Det viktigaste är att du har nyfikenhet.

Våra mentorer

Våra mentorer arbetar på Consid. Våra mentorer är både kvinnor och män med olika bakgrunder och erfarenheter av tech-världen. (Söker du endast efter en kvinnlig mentor kan du välja det i ansökan). Mentorskap innebär att en mer erfaren person tar på sig rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet, tid och nätverk till en annan person som söker stöd i sin personliga utveckling. Det är viktigt att mentorn bidrar med en viss mognad, både som individ och som professionell. En bra mentor är någon som har insikt i sina styrkor och svagheter och kan beskriva sina tankar och erfarenheter för andra. En mentor bör vara bra på att lyssna, vara intresserad av adepten, trovärdig, ödmjuk, stöttande och vara villig att investera sin tid i mentorskapsrelationen.

Adeptens roll

Det är du som adept som bär ansvaret att beskriva dina mål och förhoppningar för mentorskapsrelationen. Det är viktigt för adepten att förstå att mentorn ägnar sin tid åt att engagera sig i adeptens personliga utveckling, så kom förberedd.

Adepten står i centrum i mentorskapsrelationen. För att det ska vara ett så givande mentorskap som möjligt är det bra om adepten är öppen, mottaglig för feedback och villig att ta emot konstruktiv kritik.

Som adept är det också värdefullt att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter, mentorn kommer garanterat lära sig lika mycket av dig som du av hen. Våga även vara den som aktivt söker råd och vägledning; mentorn behöver veta vad du vill ha hjälp med.

Har du en fråga?

Ansökningsperioden är nu stängd för denna period. Har du frågor? Skicka in den till oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Frågor?

Har du frågor om Q Mentoria? Kontakta oss!


Anna Edstedt

Anna Edstedt

Kommunikatör & hållbarhetsstrateg

anna.edstedt@consid.se

073-302 45 05