2024-03-06

Consid storsatsar på samtalet under jämställdhetsveckan

Inför internationella kvinnodagen den 8 mars har it-företaget Consid lagt sitt fokus på samtal om psykisk ohälsa och en välmående arbetsplats. Veckan som leder upp till fredagen går under temat "Mer varmprat – mindre kallprat".

Peter Hellgren Anna Edstedt
Peter Hellgren Anna Edstedt

– Jämställdhet och inkludering är något som har varit en del av vår kärnverksamhet sedan start. Jämställdhetsveckan är bara en liten del av ett mycket större arbete som genomförs varje dag, säger Peter Hellgren, vd på Consid.

Likt föregående år, väljer techbolaget Consid att under veckan som leder upp till den internationella kvinnodagen, rikta strålkastarljuset lite extra mot frågor som berör jämställdhet och inkludering.

Årets tema är “Mer varmprat – mindre kallprat”, och syftar till att främja äkta samtal och ökad medvetenhet kring psykisk hälsa och välmående på arbetsplatsen. “Inkludering och jämställdhet börjar med oss själva,” förklarar Anna Edstedt, nationellt ansvarig för Q by Consid, och understryker vikten av att bryta ner de normer och strukturer som kan vara diskriminerande eller exkluderande. Det handlar om att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och värderade, ett mål som Consid passionerat strävar efter.

– Jämställdhet handlar om så mycket mer än att bara kunna redovisa för en jämn könsfördelning i en årsrapport. Det är något som kräver ett aktivt deltagande av alla där man tillsammans strävar mot att skapa en jämlik miljö utifrån många olika parametrar. På Consid har vi lyckats med detta och jag hoppas att den här veckan kan bli en inspiration för fler bolag att göra detsamma, säger Anna Edstedt.

Under veckan arrangeras det dels interna event för medarbetarna runt om på Consids 40 kontor, men man bjuder även in till ett större Q Meet i Göteborg där alla är välkomna.

– Våra Q Meet arrangeras runt om i Norden och syftar till att samla människor för att inspirera, dela erfarenheter och utbilda inom olika områden som rör jämställdhet och inkludering. På torsdag bjuder vi in till en inspirationskväll tillsammans med Nina Selander, VD på Nevs, och Helena Trolläng, Polismästare & Avdelningschef för Nationellt forensiskt centrum på Polismyndigheten, säger Victoria Celick, lokalt ansvarig för Q by Consid i Göteborg.

I Eskilstuna kommer man även att synas i ett panelsamtal när nätverket Kvinna i industri arrangerar en nätverksträff i syfte att lyfta manliga chefer som på ett framgångsrikt sätt arbetat med inkludering och mångfald på företag.

Consids jämställdhetsplattform, Q by Consid, har sedan 2013 arbetat för att främja inkludering och mångfald i techbranschen. Genom initativ som Q Meets, mentorskapsprogram, utbildningar och utmärkelser strävar man efter att bidra till en förändring.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter