Kompetensområde

Informations- & cybersäkerhet

Vi hjälper vi våra kunder att få grepp om och säkra den viktigaste tillgången – informationen.

Händer som skriver på en laptop.

Vi säkrar er information

Stärk din organisation och se till att ni är skyddade mot digitala hot. Vi omvandlar säkerhet till kultur, inte bara en åtgärd – för en trygg och progressiv framtid.
Kom igång idag

Säkerheten behöver vara en del av kulturen

Vi är övertygade om att säkerhet behöver bli en integrerad del av både kultur och beslutsfattande på alla nivåer. Med rätt hantering kan medarbetare bli den största tillgången i att upprätthålla rätt säkerhetsnivå, och därmed bidra till att verksamheten fortsätter att utvecklas i rätt riktning.

Förmågan att styra, strukturera och hantera information är central i alla organisationer och det är viktigt att vi har hög effektivitet i processer för att skapa fördelar, bygga förtroende och behålla proaktivt handlingsutrymme. De flesta organisationer hanterar även personuppgifter eller annan känslig information. Ett läckage, intrång eller annan incident kan få förödande konsekvenser för varumärket. De verksamheter som därför lyckas ta ett samlat grepp om såväl säkerhetsnivå som informationsbehov skapar rätt förutsättningar för digital transformation, verksamhetsutveckling och innovation, och stärker beslutsförmågan på alla nivåer.

Genom att kartlägga hur våra kunder skapar, använder och sparar information samt genom att analysera informationsflöden ur ett användarperspektiv, kan vi beskriva informationstillgångarna och de rätta skyddsåtgärderna. Vi tar fram nyckeltal som mäter effekten i verksamheten, definierar roller och ansvar och skapar tydliga vägar för rapportering och kommunikation. Vårt fokus är att säkerställa verksamhetens kontinuitet samt att skapa trygghet när viktiga beslut ska fattas.

Säkerhetsgranskningar

Vi kan även hjälpa er att granska er säkerhetsnivå. Det kan exempelvis handla om att identifiera eventuella brister i era nuvarande skydd och system, så att ni kan få kontroll på er säkerhet, upptäcka brister och åtgärda dem. Något som är avgörande i detta är att göra bedömningen utifrån rätt riskprofil för den specifika organisationen, samt genomföra en snabb och effektiv sårbarhetsskanning. Något vi på Consid kan hjälpa till med.

Vi genomför penetrationstester med fokus på att identifiera eventuella säkerhetsbrister vad det gäller nätverk, system eller specifika produkter. Det kan röra sig om allt från servermiljöer, molnlösningar, nätverk och hårdvara till webbapplikationer, brandväggar, wifi, mobiltelefoner och appar.

Detta gör att vi tydligt och övergripande får en bild av den tekniska sårbarhet er organisation står inför. Ni får också reda på var i er verksamhet det skulle kunna finnas säkerhetsrisker. Vi bedömer och prioriterar resultaten samt föreslår passande åtgärder och hjälper er att åtgärda eventuella brister. Allt för att ni ska vara bättre förberedda på eventuella säkerhetshot i framtiden.

Personer som jobbar framför laptop dator

Vill du veta mer om cybersäkerhet?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan.

0 / 255
Integritetspolicy

Kompetensområden

Digitala experter redo att ta sig an vilken utmaning som helst

Våra expertteam är här för att hjälpa dig med alla aspekter av er digitala transformation. Vi har omfattande erfarenhet av att skapa skräddarsydda lösningar som passar dina specifika behov. Våra tjänster omfattar teknologi, innehåll, design, plattformar, insikter och strategi.

Utforska våra kompetensområden