2021-06-30

Consid förbättrar gymnasieantagningen i Stockholm och Göteborg

Consid förbättrar gymnasieantagningen

I dagarna får nära 125 000 sökande till landets olika gymnasieprogram veta om de har kommit in eller inte. De senaste åren har ansökningsplattformen Indra i Stockholm, Göteborg och Fyrbodal haft vissa prestandaproblem, något som gjort att det ibland varit svårt att logga in. Nu fortsätter arbetet att stärka och effektivisera plattformen.

Antagningssystemet Indra har utvecklats och använts i Göteborgsregionen sedan 2014, och sedan 2017 är även Storsthlm, samverkansorganisationen för kommunerna i Stockholms län, hälftenägare av systemet. Det gemensamma antagningssystemet eliminerar mycket av den mellanhandshantering som tidigare skedde mellan kommuner, skolor och kanslier, något som bidrar till högre effektivitet, rättssäkerhet och användarvänlighet.

-Trycket på plattformen är mycket hårt under vissa perioder. Det handlar framför allt om tiden för första valet och när det är dags för omval. Redan i år har plattformen stärkts, och nu tar vi nästa steg och förbättrar den ytterligare, säger Karin Soffiantini Yildiz, verksamhetschef för Gymnasieregionen Storstockholm.

Under året har en serie flaskhalsar i systemets installation åtgärdats. Nästa steg i förbättringsarbetet blir att bygga om delar av Indra.

-Inför nästa ansökningsomgång kommer en ny elevsida att lanseras med högre prestanda, bättre tillgänglighet och nytt utseende. Den kommer också att vara anpassad för mobila användare. Näst på tur står verktyget för Indras administratörer, säger Sabina Svahn, enhetschef Göteborgsregionen.

Det är it- och kommunikationsföretaget Consid som ska leverera stora delar av den nya plattformen. Avtal har tecknats med företaget för att vidareutveckla och förvalta Indra och elevsidan under en period på upp till fyra år för en förväntad kostnad av 30 miljoner kronor.

-Att välja gymnasieprogram är ett stort och viktigt beslut. Det är otroligt roligt att få förtroendet att få vara med och ge nästa generation en bra start på nästa steg i sina studier, säger Petter Bergström kontorsansvarig för Consid i Göteborg.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter