2021-06-23

Consid i nytt partnerskap med svensk molntjänst

Consid ingår partnerskap med svensk molntjänst

Ett nytt partnerskap offentliggörs idag mellan den svenska molntjänstleverantören City Network och Consid. Efterfrågan på europeiska molntjänstlösningar har ökat det senaste året.

-Det här är ett väldigt spännande samarbete där våra erbjudanden kompletterar varandra väl. Det finns en stor efterfrågan, särskilt från offentlig sektor, på europeiska eller svenska molntjänstlösningar, säger Johan Christenson vd på City Network.

För snart ett år sedan avgjorde EU-domstolen att EU-medborgarnas rättigheter kränks när deras information förs över till USA, där lagstiftningen kring underrättelseverksamhet inte erbjuder samma rättigheter som inom EU. Målet gällde Facebook, men fick bäring på alla plattformar som lagrar och överför information över Atlanten. Domen innebar att det blev olagligt för vissa aktörer inom offentlig sektor att lagra känsliga uppgifter i de amerikanska molntjänsterna.

-Jag är glad över partnerskapet mellan Consid och City Network. Det möjliggör för fler kunder att, med regelefterlevnad, nyttja fördelarna med molntjänster, säger Peter Hellgren, vd Consid.

City Cloud och Compliant Cloud är namnen på de globala molntjänsten som baseras på OpenStack och alltså erbjuds av City Network.

Vi har sett en stark efterfrågan på våra molntjänster, inte bara i Sverige, säger Johan Christenson.

City Network är initiativtagare till den svenska delen av det europeiska initiativet Gaia-X som är tänkt att bli ett nätverk av molntjänster på den här sidan av Atlanten och som ska mynna ut i ett europeiskt jättemoln och digitalt ekosystem.

-Vi driver och hjälper kunder med sin digitaliseringsresa i flera dimensioner, bl.a. med innovation och modern applikationsutveckling som nyttjar molntjänster i så stor utsträckning som möjligt. City Network spelar en viktig roll på marknaden med dess utbud av molntjänster med möjlighet till svensk regelefterlevnad, säger Carl Nakamura, Affärsområdesansvarig Cloud, Consid.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter