Hållbarhet

Öka kompetensen för en bättre värld

Behovet av teknisk kompetens i framtiden är uppenbart. För oss är det oerhört viktigt att bidra till att öka kompetensen inom området. Läs mer om vårt arbete med kompetensutveckling.

Person reading a book in a red sofa, with a reflection on half of the image.

En framtida efterfrågan på teknisk kompetens

Det är uppenbart att det finns ett framtida behov av teknisk kompetens i Sverige för att kunna leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar som kan exporteras till andra delar av världen. Vårt ansvar att både säkerställa innovationer som hjälper oss att uppnå de 17 globala målen och skapa förutsättningar för ett fortsatt välmående Sverige ligger till grund för vårt engagemang för utbildning och inspiration av yngre människor. Vi tar även utbildning ett steg utanför vår svenska kontext och försöker hjälpa sårbara barn och unga i världens mest utsatta områden genom digitala verktyg. Detta görs genom samarbetet med välgörenhetsorganisationen War Child.

För att behålla Sverige som en katalysator för nya digitala innovationer behöver vi ännu mer teknisk kompetens. Genom att inspirera fler människor att välja tekniska yrken och hjälpa de unga människor som av olika skäl behöver extra stöd kan vi på Consid skapa förutsättningar för ett Sverige i digital framkant. Vi försöker skapa en röd tråd genom hela linjen som i slutändan leder till den tekniska arenan. Våra initiativ börjar i ung ålder med inspiration och en ögonöppnare för programmering och teknik. Därefter fortsätter vi genom att stödja stiftelsen Läxhjälpen och dess ungdomar, där fler människor ges möjlighet att nå behörighet för vidare studier. För att säkerställa att teknikintresserade studenter får möjlighet att arbeta har vi skapat en bro mellan studentlivet och arbetslivet genom att erbjuda studentevent och vårt traineeprogram #Consid NextLevel Academy.

Ta med ditt barn till jobbet-dagen

För att uppmärksamma yrket och få ännu fler barn och unga intresserade av vår verksamhet inledde vi Ta med ditt barn till jobbet-dagen. Initiativet innebär att anställda kan ta med sina egna barn och barnens vänner till en dag på kontoret. Det är också ett sätt för oss som arbetsgivare att koppla samman arbete och fritid, och att våra anställda får möjlighet att berätta vad som händer mellan hämtningar från skolan. År 2020 övergick vi till att erbjuda en digital kod- och Minecraft-dag som barnen kunde delta i.

Consid Youth Education

Inom ramen för Consid Youth Education bryter vi ny mark för nästa generation av IT-stjärnor. Consid Youth Education syftar till att inspirera barn och unga till ett intresse för IT och teknik. Under året har Consid inte haft möjlighet att genomföra fysiska utbildningar med högstadieskolor, men har istället bidragit med digitala föreläsningar.

Läxhjälpen

Läxhjälpen är en ideell stiftelse som finns i stora delar av Sverige och vars syfte är att få gymnasieelever att nå gymnasiebehörighet. Under året har vi hjälpt Läxhjälpen med hårdvara, vidareutveckling av interna system samt lån av lokaler och kontorsutrymme. År 2020 har Consid utvecklat samarbetet med Läxhjälpen och även skapat ett internt system för bemanning, löneutbetalning och intern kommunikation. Läxhjälpens bidrag har under 2020 varit extra viktigt eftersom vissa skolor har varit stängda och ytterligare ansvar har lagts på barnen att studera i sin hemmiljö.

#Consid NextLevel Academy

#Consid NextLevel Academy trainee program ger deltagarna möjlighet att förstå konsultbranschen och utveckla sina tekniska färdigheter tillsammans med våra otroligt kompetenta medarbetare. Genom att ha ett program som är uppdelat i tre block, med olika specialiseringar, säkerställer vi att rätt förutsättningar ges för studenterna att hitta trygghet och utveckling i sin första arbetsplats. I januari 2021 kommer vår första kull traineer att börja i städerna Stockholm, Göteborg och Jönköping.

Consid Excellerate

Det är tänkbart att vi skulle ha stannat vid trainee program, men sanningen är att vi söker livslångt lärande och har därför skapat ett helt nytt affärsområde där våra anställda kan hjälpa andra att utvecklas inom teknik eller ledarskap. Inom affärsområdet kan våra kunder, partners och medarbetare ta del av en gedigen utbildningsplattform som ger möjligheter till vidareutveckling inom det intressanta området. Just nu har vi åtta olika utbildningsområden och har även ansökt om att starta vår egen högskoleutbildning inom mjukvaruutveckling.

People at sunrise

Utbildning och kompetensutveckling

Skaffa verktygen och resurserna för att lyfta din organisation och dina medarbetare till större framgång.

Utbildning

Hållbarhet

Skapar en hållbar framtid

Vi skapar en hållbar framtid. Läs mer om Consids hållbarhetsarbete.

Hållbarhet
Laptop displaying logo of The Sustainable Development Goals

Kontakta oss

Vill du veta mer?


Nathalie Besèr, Communications Manager Consid

Nathalie Besèr

Head of Communications and Sustainability Manager

nathalie.beser@consid.se

+46 73-056 70 30