RPA (Robotic Process Automation)

I den här bloggen kommer vi gå igenom vad RPA, som står för Robotic Process Automation, är för något, hur det används, vad vi på Consid kan hjälpa dig med och reda ut en del frågetecken om RPA och AI. Vi börjar med en definition, Robotic Process Automation eller RPA, är en teknik som automatiserar repetitiva och regelbaserade uppgifter genom att använda mjukvarurobotar för att efterlikna mänskliga handlingar i digitala system.

Hög vinkelvy på en mjukvaruutvecklare som skriver kod medan han använder dator och datasystem på kontoret

Vad står RPA för?

RPA står för Robotic Process Automation och innebär att en mjukvarurobot åtar sig uppgifter som för en människa skulle vara både tidskrävande, repetitivt och riskera att innehålla en del felmarginaler. Genom ett RPA-system automatiseras arbetet och kan bedrivas effektivare och under en längre tidsperiod. Till exempel kan en RPA-lösning användas för att automatisera datainmatning från olika källor till ett företagssystem, vilken sparar tid och minskar risken för fel.

Vill du prata RPA med oss? Hör av dig!
Peter Elgåker Consid

Peter Elgåker

Regionansvarig

peter.elgaker@consid.se

076-947 54 31

Är RPA en AI?

Nej, RPA är inte en AI. RPA simulerar mänskliga handlingar för att hantera uppgifter som datainmatning, formulärhantering, och enkla administrativa processer. Trots dess förmåga att effektivisera arbetsflöden och förbättra produktiviteten, är RPA inte i sig själv en form av artificiell intelligens (AI).
Skillnaden mellan RPA och AI ligger i deras kapacitet för beslutsfattande och lärande. RPA följer strikta, förprogrammerade regler och har ingen förmåga att lära sig eller anpassa sig utöver dessa regler. AI, å andra sidan, involverar maskininlärning och djupinlärning, vilket ger systemen möjlighet att lära från data, dra slutsatser och fatta mer komplexa beslut baserade på ny information.
Även om vissa RPA-lösningar kan integreras med AI-komponenter för att skapa mer avancerade automatiserade system, är grundläggande RPA i sig inte en AI. Denna integration kan dock bryggas mellan enkel automatisering och verkliga AI-drivna applikationer, vilket leder till mer intelligenta och dynamiska system som kan utföra ett bredare spektrum av uppgifter.

En abstrakt bild av ett nytt material, med fokus på textur och mönster, mot en neutral bakgrund.

Vilka är fördelarna med RPA?

Fördelarna med RPA inkluderar effektivisering av arbetsflöden, minskning av fel och missar, ökad skalbarhet och flexibilitet, samt frigörandet av mänskliga resurser för mer strategiska och värdeskapande uppgifter. RPA kan också bidra till att förbättra kundupplevelsen genom att snabba upp processer och minska svarstider.

Vad är RPA-lösningar?

RPA-lösningar är mjukvaruplattformar eller verktyg som tillhandahåller de nödvändiga verktygen och funktionerna för att implementera och hantera RPA-processer. Dessa lösningar inkluderar ofta drag-och-släpp-gränssnitt för att skapa och konfigurera robotar, samt övervakningsverktyg för att spåra och optimera prestanda.

Så jobbar Consid med RPA

På Consid är vårt tillvägagångssätt för att implementera RPA noggrant och strategiskt, för att säkerställa att varje automatiseringsinsats levererar maximalt värde. Vår process börjar med en noggrann identifiering av vilka arbetsprocesser inom organisationen som är lämpliga för automatisering. Detta innebär en utvärdering av potentiell tidsbesparing och effektivitetshöjning, samt en noggrann beräkning av return on investment (ROI). Om ROI visar sig vara för lång eller inte tillräckligt övertygande, kan det beslutas att inte gå vidare med automatisering av den processen.

När en process väljs ut för RPA, skapar vi en Process Definition Document (PDD). PDD är ett viktigt dokument som beskriver processen i detalj och definierar exakt vad som ska automatiseras. Detta dokument fungerar som grund för den kommande utvecklingen.

Efter PDD tar vi fram en Solution Design Document (SDD), som detaljerat beskriver hur RPA-lösningen ska utformas och implementeras för att uppfylla de specificerade kraven. SDD är kritiskt eftersom det säkerställer att alla tekniska och affärsmässiga aspekter är korrekt adresserade.

Utvecklingsfasen följer, där vi bygger och testar RPA-processen för att säkerställa att den fungerar enligt specifikationerna och ger önskade resultat. Efter en framgångsrik utveckling och testning, levererar vi lösningen till kunden.

Slutligen, för att garantera att kunden kan hantera och underhålla sin nya RPA-lösning effektivt, tillhandahåller vi omfattande utbildning och detaljerad dokumentation. Detta säkerställer att kundens team är väl förberedda för att hantera systemet självständigt och dra full nytta av dess kapacitet.

I samband med leverans erbjuder vi även förvaltningsavtal/support, vilket i de flesta fallen är ett måste eftersom RPA är känsliga för förändringar och man upptäcker oftast optimeringar/förbättringar i efterhand.

Flerårigt samarbete ändras – Consid stärker sin ställning inom RPA

It-företagen Consid och Best Solutions fortsätter sitt samarbete kring RPA. Consid tar över hela processen medan Best Solutions riktar sig mot licenser och finansiering.

Läs mer om detta
två män som skakar hand och tittar in i kameran. trävägg i bakgrunden

Kontakta oss!

0 / 255
Integritetspolicy