Grundläggande IT-säkerhet för din organisation

Kontorslagssituation. En grupp människor pratar och arbetar med dagliga allmänna uppgifter

Varför är IT säkerhet viktigt?

IT-säkerhet är avgörande för att skydda känslig information och förebygga attacker inom digitalisering. Genom att säkerställa sekretess, integritet och tillgänglighet för data hjälper IT-säkerhet till att följa lagar, regler, bevara företagsrykte och förhindra skadlig kod samt cyberattacker på system och nätverk. I grunden är IT-säkerhet en nödvändig åtgärd för att säkerställa tryggheten och pålitligheten i våra digitala interaktioner och system.

Vad är IT säkerhet?

Informationssäkerhet är avgörande för att skydda data från att hamna i fel händer eller att användas på fel sätt. Genom att implementera säkerhetsåtgärder kan man förhindra obehöriga åtkomster, användningar, avslöjanden, störningar, ändringar eller förstörelse av information.

I en alltmer digitaliserad värld blir informationssäkerhet allt viktigare. Med ökningen av digitala plattformar och den snabba utvecklingen av teknologi ökar också riskerna för dataintrång och cyberattacker. Personlig information, finansiella data och företagshemligheter är alla i farozonen om de inte skyddas ordentligt.

Genom att prioritera informationssäkerhet kan organisationer och individer minimera risken för dataintrång, vilket inte bara skyddar deras egna intressen utan också bygger förtroende hos kunder och användare. Dessutom kan en stark informationssäkerhetskultur bidra till att följa lagar och regler som kräver skydd av känslig information. I grund och botten är informationssäkerhet en nödvändig åtgärd för att säkerställa integriteten, tillgängligheten och sekretessen hos data i den digitala eran. Att förstå och agera på dessa risker är viktigt för att skapa en trygg och pålitlig digital miljö för alla.

Vanliga typer av cyberattacker:

Ransomware är en typ av skadlig programvara som kan orsaka allvarliga skador för både individer och organisationer. Processen från intrång till lösenkrav är oftast rätt likt. Först skadas en enhet eller nätverk genom att användaren klickar på en skadlig länk eller bifogad fil i en e-post eller på en drabbad webbplats. När ransomwaren väl har infiltrerats krypteras filer eller hela systemet, och sedan visas ett meddelande som kräver att användaren betalar en lösensumma för att få tillbaka åtkomst till sina data.

Att betala lösen är dock inte rekommenderat. Det stödjer cyberkriminella och ger inga garantier för att data återställs eller att systemet blir säkert igen. Istället är det bästa sättet att förebygga ransomwareattacker att ha god cybersäkerhet på sina enheter. Det innefattar regelbunden säkerhetskopiering av data, användning av uppdaterad antivirusprogramvara, och att vara försiktig med att klicka på okända länkar eller öppna misstänkta filer.

SQL Injection är en annan vanlig typ av attack där angripare utnyttjar sårbarheter i webbapplikationers databasfrågor för att infoga skadlig kod. Att noggrant validera all användarinput innan det används i databasfrågor kan minska risken för sådana attacker avsevärt.

DDoS-attacker är riktade mot att överbelasta en webbplats eller en tjänst med en stor mängd trafik, vilket gör det omöjligt för användare att få åtkomst till den. För att motverka sådana attacker är det viktigt att ha flexibla och robusta system som kan hantera stora mängder trafik och avlasta belastningen över flera servrar eller plattformar.

Phishing är en metod där angripare försöker lura användare att avslöja personlig information genom att skicka förfalskade e-postmeddelanden eller skapa falska webbplatser som ser ut att vara äkta. Användarutbildning är avgörande för att undvika att bli offer för phishingattacker. Genom att lära användare att vara uppmärksamma mot misstänkta e-postmeddelanden och att alltid verifiera webbadresser innan de lämnar ut känslig information gör att man minskar risken för att bli lurad av phishingattacker.

Försvara sig mot cyberattacker

För att skydda sig mot cyberattacker krävs en kombination av åtgärder och strategier. Först och främst är utbildning och medvetenhet bland personalen nödvändigt. Genom att utbilda personalen om olika typer av cyberhot, såsom phishing och social manipulation, kan man minska risken för att falla offer för attacker. Sedan är användningen av säkerhetsverktyg en viktig del av försvaret. Brandväggar, antivirusprogram, säkerhetsinformation och SIEM-system är exempel på verktyg som kan upptäcka och förhindra attacker.

Att hålla system och programvaror uppdaterade är också avgörande för att förhindra att kända sårbarheter utnyttjas av angripare. Starka lösenord och flerfaktorautentisering är ytterligare åtgärder som kan försvåra obehörig åtkomst till system och data. Det är viktigt för många organisationer att ha en strikt och väldefinierad rutin för hantering av lösenord. Det är nödvändigt att överväga hur lösenord lagras, då många använder sina webbläsare istället för säkra lösenordshanterare. För att säkerställa säkerheten bör lösenord bytas och förnyas regelbundet och sparas på en plats som är säker, gärna där flerfaktorautentisering krävs. En annan faktor är att hålla ordning på lösenorden när de kommer till personal som inte längre arbetar på arbetsplatsen eller när man själv glömmer sitt lösenord. Hanteringen av lösenord är en av de större anledningarna till cyberattacker.

Den mänskliga faktorn är en av de största faktorerna till cyberattacker, detta beror framförallt på bristande utbildning och struktur bland anställda. Det är lätt att man klickar vidare på länkar som inte är trovärdiga eller av misstag ger ut information.

För att förbereda sig för det värsta scenariot är regelbunden säkerhetskopiering av data och utformningen av en säkerhetsplan viktigt. Denna plan bör innehålla förutbestämda åtgärder för att isolera attacker, återställa system, data samt rapportera incidenter till relevanta myndigheter. Kontinuerlig övervakning av nätverksaktivitet och loggar är av högsta vikt för att upptäcka ovanliga eller misstänkta beteenden som kan indikera en pågående attack.

 

Hög vinkelvy på en mjukvaruutvecklare som skriver kod medan han använder dator och datasystem på kontoret

Tre tre vanliga termer inom it-säkerhet

Informationssäkerhet: Detta begrepp innefattar skyddet av all typ av information, oavsett om den är fysisk eller digital. Det sträcker sig över hela informationsprocessen som innebär insamling, lagring, bearbetning och delning av information. Informationssäkerhet handlar om att säkerställa att informationen är konfidentiell, integriteten är bibehållen och att tillgängligheten är säkerställd.

IT-säkerhet: Detta begrepp fokuserar specifikt på säkerheten för informationen inom datorsystem och dess anslutningar. Det omfattar skyddet av hårdvara, programvara och nätverk från olika former av skadlig verksamhet och obehörig åtkomst. IT-säkerhet inkluderar åtgärder som brandväggar, antivirusprogram, säkerhetskopiering, kryptering och hantering av behörigheter.

Cybersäkerhet: Cybersäkerhet är ett bredare begrepp som inte bara omfattar IT-säkerhet utan också tar hänsyn till externa faktorer, mänskliga faktorer och ledningsaspekter av säkerhetsarbete. Det innebär att skydda digitala system, nätverk och data från cyberhot, attacker, intrång och skadlig programvara. Cybersäkerhet innefattar också förebyggande åtgärder, såsom utbildning av användare, utveckling av säkerhetspolicyer, lagstiftning, incidenthantering och återhämtningsplaner.

4 snabba tips om hur du kan säkra din arbetsplats

  • Utbildning och medvetenhet: Utbilda och informera personalen om vikten av IT-säkerhet, inklusive hur man skapar och hanterar starka lösenord, identifierar, undviker phishing-försök samt rapporterar misstänkta aktiviteter. Medvetna och engagerade användare är en av de bästa försvaren mot cyberhot.
  • Säkra lösenordshantering: Implementera en policy för säker lösenordshantering som kräver att anställda använder starka och unika lösenord för sina konton. Användning av flerfaktorautentisering för att lägga till en extra säkerhetsnivå. Var noggranna att lösenorden inte sparas i webbläsaren utan istället i en säker lösenordshanterare.
  • Säkerhetsuppdateringar och datahantering: Se till att alla system och programvara hålls uppdaterade med de senaste säkerhetsverktygen för att utesluta vanliga sårbarheter. Automatisera datahanteringen så långt det är möjligt för att säkerställa att inga kritiska säkerhetsuppdateringar missas.
  • Nätverkssäkerhet: Implementera en robust nätverkssäkerhetspolicy som inkluderar användning av brandväggar och kryptering för att skydda nätverkstrafiken från obehörig åtkomst och avlyssning. Segmentering av nätverket kan också användas för att minska risken för angripare inom nätverket.
Cybersäkerhet, integritet på internet, telefoner i framtiden, skydda lösenord med tvåfaktorsautentisering och kryptering.

Cybersäkerhet - en föreläsning

Föreläsning på ämnet cyber- och informationssäkerhet för företag och organisationer.

Läs mer om detta
Händer som håller i hänglås med nyckel i

Kontakt

Intresserad av att veta mer om IT säkerhet?

Integritetspolicy