4 sätt ett DAM skyddar ditt varumärke

Skydda varumärket med Digital Asset Management

Kontakta mig
Personer som samarbetar bakom en och samma dator
Ett DAM-system är optimalt för att skydda och bygga ert varumärke. Hur då? Låt mig berätta hur hela er organisation tjänar på ett DAM-system.

Optimera hela din organisations arbete med ett DAM

En organisations varumärke är idag exponerat för mer risk än någonsin tidigare. Fel användning av varumärkets logotyp, färger och typsnitt kan ge förödande effekter.

Det är till och med så att storleken, formatet eller versionen av varumärkesinnehållet kan sänka ett varumärke. Detta då varumärkeskontinuitet är viktigare än någonsin. Detta gäller inte enbart organisationens marknadsavdelning.

Varumärkesintegritet blir alltmer utmanande – för alla avdelningar

Samtliga avdelningar påverkas då olika typer av innehåll konstant tas fram. Det kan handla om allt från fakturor och offerter till presentationer och mailhälsningar. Varumärkets identitet är viktig. Varumärkesintegritet blir dock mer och mer utmanande, särskilt i dessa digitala tider med allt högre tempo och allt fler digitala kanaler.

Det är därför viktigare än någonsin att inleda ett arbete med att strukturera detta för samtliga anställda. Att inleda är nyckeln här, då man bör inse att en sådan omställning tar tid.

Alla som har något med varumärket att göra – vilket såklart är, eller bör vara, alla inom hela organisationen – måste ha stenkoll på företagets digitala tillgångar. Men hur får man då det? Svaret ligger i ett Digital Asset Management-system (DAM).

Visste du förresten att budgeten för inköp av marknadsföringsplattformar (MarTech-plattformar) har ökat med 50 % de senaste tre åren? (CMO Spend, Gartner, 2018)

Spenderande på MarTech i procent av totala marknadsbudgeten (CMO Spend, Gartner, 2018).
Spenderande på MarTech i procent av totala marknadsbudgeten (CMO Spend, Gartner, 2018).

Visste du att Brand Consistency ökar bolagets försäljning med 23 % i genomsnitt?

(Inc. Magazine, juni 2017)

1. DAM stöttar HR-avdelningens arbete

Att attrahera, anställa och onboarda nya medarbetare låter kanske inte så överdrivet komplicerat. Men det är det. Och om man inte gör det på rätt sätt så kan det bli förödande för varumärket.

I likhet med marknadsavdelningens mål att se till att nya kunder flödar in och att befintliga kunder förblir just kunder behöver HR-teamet se till att nya kandidater blir intresserade av organisationen, att de anställs, att de onboardas och att de mår bra och inte letar efter nya möjligheter.

Kontinuitet i allt från anställningskontrakt till Linkedin-poster

I och med ovan behöver även exempelvis HR-avdelningen se till att alla dokument, broschyrer, onboardingmaterial och kommunikation på LinkedIn stämmer överens med varumärket. Det handlar om kontinuitet och att hela tiden jobba i enighet med varumärket.

I allt från uppmärksammande Employer Branding-kampanjer och LinkedIn-headhuntande till event och webinars måste detaljerna gå i linje med varumärkets riktlinjer. Det handlar bland annat om färger, slogans och typsnitt.

DAM löser kontinuiteten

Med ett organisationsomfattande DAM-system kan HR-avdelningen enkelt komma åt rätt och uppdaterade logotyper, bilder, slogans och så vidare, för att se till att maximera värdet i varumärket.

Visste du att hela 43 % av alla bolag upplever att deras köpta plattformar inte arbetar effektivt ihop utan som individuella silos?

(CDP Institute, 2019)

2. DAM stöttar säljteamets arbete

Att sälj och marknad går hand i hand är så väl en sanning som en utmaning för många. Tittar man närmare på just leadsgenereringsprocessen ser man ofta myntet från två helt olika sidor. Vilket kanske är bra, för vi är ju alla bra på olika saker.

Enhetligt content förbättrar leadskvaliteten

Väldigt många organisationer har teams vars roll är att identifiera och kvalificera leads innan dessa levereras till en säljare. För att dessa teams ska kunna göra sitt jobb är man beroende av olika typer av content. Det kan handla om olika typer av säljdokument eller tjänste-/produktpaketeringar.

Ett organisationsomfattande DAM-system ger inte bara tillgång till de senaste versionerna av sådana digitala tillgångar, utan ser även till att de är nära till hands och av optimerad kvalitet. Något som är av högsta vikt för att sticka ut i dagens konkurrentutsatta marknad.

DAM möjliggör resultatdriven försäljning

Ett DAM möjliggör även mätbarhet för en resultatdriven säljavdelning. Detta genom att exempelvis kunna se vilka dokument som används mest frekvent och vilka som är mest framgångsrika. Frågor som ”när i säljcykeln passar denna tillgång bra?” och “vilka tillgångar är det som gör att vi stänger affärer?” kan besvaras med datan som ett DAM tillhandahåller.

 

3. DAM stöttar produktutvecklingen

”Produktutveckling kräver väl inte ett DAM-system?” Inte? Vi tror nämligen det. Varför? För att en tjänst eller produkt är ansiktet utåt mot användaren. Det är därför av yttersta vikt att varumärket lyfts fram på rätt sätt genom just produkten eller tjänsten.

Användarupplevelsen förbättras med ett DAM-system

Oavsett om produktutvecklingsteamet utvecklar en app, en webb, matvaror, kläder eller läkemedel så är användarupplevelsen, instruktioner, logotyper, ikoner och paketeringen A och O. Om inte dessa går hand i hand med varumärket är man ute på hal is.

Återigen – kontinuitet är av yttersta vikt för att bygga ett starkt varumärke. Dessutom måste regulativa förutsättningar och IP-rättigheter finnas på plats för samtliga av ovan nämnda tillgångar.

DAM ser till att produktutvecklare har rätt tillgångar till hands

Ett organisationsomfattande DAM-system ser till att produktutvecklingsfasen flyter på enligt plan och att alla inblandade har rätt digitala tillgångar nära till hands. I rätt version och med rätt användarrättigheter dessutom.

Visste du att hela 56 % av alla bolag upplever att deras industri/bransch utvecklas snabbare än vad de själva behärskar sina marknadsförings­plattformar?

(State of Martech, 2017)

4. DAM stöttar det juridiska

Nästa generations DAM-plattformar är även integrerade med rättighetsverktyg för att ständigt hålla användarna uppdaterade med korrekt IP-information och korrekta användarrättigheter.

Detta minskar markant risken per automatik uppstår när man använder en stor mängd digitala resurser som stora organisationer skapar och delar.

Rätt IP-rättigheter med DAM

Ett organisationsomfattande DAM-system ser till att varje godkänd tillgång – oavsett användargrupp – har rätt IP-rättigheter och användarinstruktioner. Att få denna information på plats, och tillgänglig för de som ska nyttja tillgångarna, kan annars vara en utmaning. En utmaning som slösar onödiga resurser, så väl tids- som pengamässigt.

 

Att samarbeta mellan avdelningar med DAM

Organisationsomfattande DAM-system kan leda till ökad produktivitet, automation av digitala tillgångars rättigheter och bidra till varumärkets värde.

Dessutom slipper marknadsavdelningen bruset av hundratals, eller kanske tusentals, manuella förfrågningar av bilder och annat innehåll från olika avdelningar inom organisationen.

Spara tid med ett DAM-system

Tid är oftast den stora utmaningen när det kommer till att jobba med varumärket. Att få hela organisationen att använda rätt filtyper, rätt kvalitet och rätt storlek kan vara utmanande.

Men det kan också vara enkelt. Med ett molnbaserat organisationsomfattande DAM-system har man exempelvis möjligheten att konvertera alla typer av filer, även videor, för att de ska vara optimerade för det önskade användningsområdet.

Detta minskar så väl laddtider och tid som behöver läggas ned på tidskrävande och till synes onödiga arbetsuppgifter. Och inte minst minskar det tidskonsumerande arbete för marknadsteamet som kan lägga tid på sådant som de är bäst på.

DAM-systemet är inte enbart en marknads-fråga

Organisationer måste idag skydda och upprätthålla sitt varumärke medan man springer i rekordsnabb fart för att hänga med i den globala konkurrensen. Detta kräver ett automatiserat samarbete organisationens avdelningar emellan. Och detta har aldrig varit enklare än idag, med de smarta DAM-system som marknaden erbjuder.

Att sjösätta ett organisationsomfattande DAM-system, alltså inte enbart för marknadsavdelningen, bidrar till att varumärket skyddas genom de centralt delade digitala tillgångarna som systemet tillhandahåller.

Dessutom ökar DAM produktiviteten genom hela organisationen då tidskonsumerande manuella förfrågningar och flöden elimineras.

DAM-systemet påverkar hela organisationen

I stort påverkar ett DAM hela organisationen, där allt från rekrytering och sälj till marknad och produktutveckling omfattas.

Ett DAM frigör tid från administrativa tidskonsumerande sysslor, vilket gör att varje avdelning istället kan fokusera på det de gör bäst – att sälja, rekrytera, utveckla produkter eller marknadsföra.

Och kanske viktigast av allt – varumärket tar inte stryk, utan snarare stärks när kontinuiteten får stå i fokus.

 

Intresserad av ett organisationsomfattande DAM-system?

Läs mer om hur vi jobbar med DAM för att din organisation ska effektivisera sin digitala tillgångshantering – över hela organisationen.

Är du intresserad av att veta mer om DAM? Läs fler av våra bloggar på ämnet eller kontakta oss i formuläret nedan så berättar vi mer om hur just din organisation kan dra nytta av ett DAM-system för att effektivisera, automatisera och stärka ert varumärke.

Vill du veta mer om DAM?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler inlägg från vår blogg