Microsoft slutar stödja Xamarin 2024 – navigera i en djungel av ramverk

I maj 2024 kommer Microsoft att sluta stödja Xamarin. Det betyder att de inte kommer att erbjuda några nya uppdateringar eller teknisk support för plattformen. Det innebär att det är dags att utforska nya ramverk att migrera sina applikationer till. Så hur väljer man nytt ramverk? Vilka ramverk finns det? Vad är det viktigt att tänka på?
Selfie på en man med kostymsett

Pierre Dahlström

Mobile Architect & Tech Lead

pierre.dahlstrom@consid.se

0760999677

”Cross-platform” fenomenet inom apputveckling 

Innan vi går in på varför Microsoft slutar att stödja Xamarin, och hur vi på Consid kan hjälpa er med migrering och/eller apputveckling, dyker vi in i ”Cross-platform” fenomenet. Kort innebär det att man utvecklarapparsom kan köras på fleraolikaoperativsystem, som AndroidochiOS, med en endakodbas.Xamarinär ett exempel på ramverk för att utvecklacross-platform appar. Cross-platform ramverken i sig underlättar genom att erbjuda gemensamma gränssnittoch funktioner förolika plattformar. Dessutom kan vissa av ramverken även användas för att skapa desktop ochwebbapparmed samma tekniker och kodbas sommobilappar.Någragemensammafördelar med cross-platform är:

  • Återanvändbar kod: En av de största fördelarna är möjligheten att skriva en endakodbasoch använda den på flera plattformar. Det sparar tidoch arbete, eftersom utvecklarna inte behöver skrivaoch underhålla separat kod föriOS, Androidoch andra plattformar.
  • Kostnadsbesparingar: Eftersom du kan använda enkodbasför flera plattformar, minskar utvecklingskostnaderna avsevärt. Detta är särskilt viktigt för mindre företagochoberoende utvecklare med begränsade resurser.
  • Större marknadspotential: Eftersom man kan nå fler användare medolika enheteroch preferenser.
  • Förenad utveckling: En betydande fördel med att ha ett enda projekt och team är att det underlättar samtidig lansering på flera plattformar. Men kom ihåg att det finns olika typer av cross-platform tekniker, som Progressiva Webbappar (PWA), Hybridapplikationer och Nativeapplikationer. Var och en av dessa tekniker har sina egna tekniska egenskaper och användningsområden, samt för- och nackdelar.

Det är viktigt att förstå dessa skillnader för att kunna välja den mest lämpliga tekniken och ramverket för ett visst projekt.

Svart android mobiltelefon ved siden av en svart bærbar datamaskin

Varför slutar Microsoft stödja Xamarin i maj 2024? 

Microsoft har utvecklat ett nytt cross-platform ramverk som bygger på .NET och heter .NET MAUI (Multi-platform App UI). .NET MAUI är nästa evolution av Xamarin, där man har omkonstruerat den underliggande arkitekturen och helt skrivit om UI-kontrollerna från grunden, vilket ger bättre prestanda och större flexibilitet.

 

Därför bör man migrera till en annan plattform, exempelvis .NET MAUI 

Det är möjligt att fortsätta använda Xamarin även efter maj 2024, men från och med detta datum kommer Microsoft inte att erbjuda några nya uppdateringar eller teknisk support för plattformen. Konsekvenserna av attXamarininte stöds av Microsoft kan göra attappar som använder plattformen blir mer sårbara för säkerhetsrisker, buggaroch kompatibilitetsproblem med nya versioner av AndroidochiOS.

För utvecklare och verksamheter som använder Xamarin innebär detta att det är dags att börja utforska andra ramverk för att migrera sina applikationer. En möjlighet är att byta till .NET MAUI, vilket möjliggör återanvändning av en stor del av den existerande koden från Xamarin, alternativt att välja ett annat ramverk som bättre uppfyller specifika tekniska och organisatoriska krav.

Om valet faller på att migrera till .NET MAUI erbjuder Microsoft omfattande dokumentation och verktyg för att underlätta övergången från en Xamarin-applikation till .NET MAUI.

 

Hög vinkelvy på en mjukvaruutvecklare som skriver kod medan han använder dator och datasystem på kontoret

Vad är viktigt att tänka på vid val av teknik och ramverk?

Oavsett hur man väljer att definiera de olika teknikerna för mobilapplikationsutveckling är det av största vikt att förstå begränsningarna och fördelarna som varje teknik och ramverk innebär. Det är viktigt att noga överväga vilka konsekvenser ens val av ramverk kan ha på utformningen och prestandan av din applikation, med tanke på att utseende och funktionalitet kan variera avsevärt beroende på ditt val.   

Sist men inte minst, organisatoriska faktorer kan också spela en avgörande roll i val av tekniskt ramverk. Att driva utvecklingsverksamheten med ett specifikt ramverk kräver en god förståelse för dess tekniska krav och organisatoriska anpassningar. Det är viktigt att ha en klar bild på organisatoriska mål, nuvarande och framtida tekniska mål, hantering av licenser, uppskattad livslängd på din app och tillgången till resurser med den “rätta” kompetensen. Alla dessa aspekter förtjänar att beaktas noga när du står inför beslutet om vilket ramverk som bäst passar din mobila utvecklingsstrategi.

Så kan vihjälpa er att hitta rätt lösning och utvecklingsplattform

Vi påConsid hjälper er att hitta rätt lösning, oavsett om ni använder er avXamarin eller om ni vill utveckla en ny applikation. Vårt team av erfarnaoch kompetenta utvecklare hantera alla typer avapputvecklingsprojekt,oavsettom det gäller cross-platform- ellernative appar.Bland annat:

  • Rådgivningoch analys avappenskrav, måloch målgrupp.
  • Val av lämpligt ramverk, plattformoch teknik för
  • Designoch utveckling avappensgränssnitt, funktionalitetoch
  • Testning, felsökningochoptimering avappensprestanda, säkerhetoch användbarhet.
  • Lansering, distributionoch marknadsföring avappentill de önskade plattformarnaoch kanalerna.
  • Support, underhålloch uppdateringar avappenefter lanseringen.

Läs mer här

Kille surfar på sin mobiltelefon