Consid leder vägen mot en jämställd it-bransch och framtid

Greta Gober, Anna Mårtensson & Anna Edstedt sitter i panelen på Jönköping universitet.
Vi på Consid strävar efter att lyfta fram initiativ som driver it-branschen och samhället mot en mer inkluderande och jämlik framtid. Ett exempel på ett sådant initiativ är Consids deltagande när jämställdhet stod i centrum på Jönköping University:s temadag. Bland de inbjudna gästerna fanns jämställdhetsministern Paulina Brandberg, som öppnade upp med inspirerande ord som satte ton för dagen. Här tar vi, Consids jämställdhetsplattform Q by Consid, dialogen vidare. Dessutom delar vi med oss av Q by Consids strategi och frågor att reflektera över i jämställdhetsarbetet.
Anna Edstedt

Anna Edstedt

Kommunikatör & hållbarhetsstrateg

anna.edstedt@consid.se

073-302 45 05

En dialog om mångfald och rättvisa 

Styrkan i en inkluderande organisation

En av dialogerna som vi deltog i under dagen fokuserade på styrkan i en inkluderande organisation. Denna diskussion fördes tillsammans med Greta Gober och Anna Mårtensson. Bland annat lyfte Greta Gober utifrån sin expertis de utmaningarna med mångfald inom medieorganisationer – och hur viktigt det är att vara en ‘uppmärksam lyssnare’ för att förhindra orättvisor. Något att ta med sig oavsett bransch och rum:

 Det är vårt ansvar när en orättvisa sker. Det är vårt ansvar att vara medvetna om att vi har luckor i vår förståelse.

Dessutom belyste Anna Mårtensson, med sin bakgrund som åklagare specialiserad på våld i nära relationer och barnförhör, vikten av att rättsväsendet erkänner och agerar mot epistemisk orättvisa. Särskilt när det gäller att förhöra individer med funktionsvariationer. Med hennes erfarenheter från fall där bristen på kunskap ledde till rättsliga misslyckanden understryker behovet av specialistkunskap och utbildning. 

Publiken från föreläsningen i Jönköping universitet med fokus på en man som applåderar.Två kvinnor minglar på föreläsningen i Jönköping universitet.
1 / 5

Varför jämställdhet inom it-branschen? 

Vi på Consid arbetar för ökad jämställdhet och inkludering – 2013 grundade vi vår jämställdhetsplattform Q by Consid. Bland annat vill vi understryka vikten av att techbranschen bör reflektera samhällets mångfald – inte minst för att den digital transformationen omformar våra liv, infrastruktur och ekonomi. Vår kollektiva framtid. 

Jämställdhet är viktigt inom alla sektorer och branscher. Men varför denna fråga är av vikt inom tech är inte bara för att jämställdhet har visat sig förbättra prestanda, resultat och lönsamhet. Det beror också på att obalansen i tekniken utgör betydande risker för vår kollektiva framtid. 

27 procent kvinnor i techbranschen

Med endast lite över 27 procent kvinnor i teknikindustrins arbetskraft, och beskrivningar av branschen som ‘svårt’, ‘pojkaktigt’, och ‘nördigt’, är behovet av förändring tydligt. Med allt från röstkontrollsystem som har svårigheter med att känna igen kvinnors högre tonlägen, till ansiktsigenkännings-teknik som felaktigt identifierar exempelvis kvinnor, är utmaningarna många. Men orsaken är inte att dessa funktioner är svårare att bygga, utan att de endast testats på och utvecklats av en mycket homogen grupp människor.

Sammanfattningsvis handlar jämställdhet och inkludering om så mycket mer än att bara ha till exempel en jämn könsfördelning. Det kräver att vi utmanar och omdefinierar samhällets normer och strukturer. Genom att aktivt arbeta för att inkludera en mångfald av perspektiv i alla aspekter av teknikutvecklingen, kan vi säkerställa att framtidens digitala lösningar kommer till nytta. För alla. 

Anna Edstedt

Anna Edstedt föreläser på Jönköping Universitet.

Q by Consids strategi: attraktion, utveckling och retention

Genom att exempelvis erbjuda regelbunden utbildning i jämställdhetsfrågor och mentorskap, vara transparenta med statistik kring lön och mångfald, samt skapa säkra rum för samhörighet och utbyte – lägger vi på Consid grunden för en mer jämlik arbetsplats och bransch. Vår strategi omfattar därmed attraktion, utveckling och retention. Denna modell kan appliceras på andra branscher och som verkligen inte är exklusiv för techbranchen.

4 exempelfrågor att behandla i ert jämställdhetsarbete inom tech

Avslutningsvis vill vi dela med oss av 4 frågor vi reflekterat över för att ta vårt jämställdhetsarbete till nästa nivå. 

  1. Hur kan vi inkludera en bred mångfald i testprocesserna för nya teknologier för att identifiera och åtgärda skevheter? 
  2. Kan vi utveckla utbildningsprogram för att öka medvetenheten om jämställdhet och mångfald inom tech? 
  3. Hur lyfter vi fram kvinnliga och underrepresenterade förebilder inom tech-sektorn för att inspirera till mångfald? 
  4. Söker vi aktivt samarbeten med organisationer som främjar jämställdhet och mångfald inom tech? 

Jämställdhet

Q by Consid är Consids community för jämställdhet – en plattform genom vilken vi verkar för en ökad jämställdhet inom techbranschen.

Läs mer om detta
Q by Consid

Se fler artiklar