Consids jämställdhetsvecka

Mindre kallprat – mer varmprat

Två personer som sitter rygg mot rygg i en trappa.
Jämställdhet och inkludering har varit en del av Consids kärnverksamhet sedan start. I samband med internationella kvinnodagen 2024 har vi i en veckas tid lagt extra fokus på samtal om psykisk hälsa och en välmående arbetsplats. Både på våra kontor och i Consids sociala medier. Temat? "Mer varmprat – mindre kallprat". Men den så kallade “jämställdhetsveckan” är bara en liten del av ett mycket större arbete som genomförs varje dag. Här fortsätter vi bryta ner normer och strukturer som kan vara diskriminerande eller exkluderande. Med målet att skapa en miljö där varje individ känner sig värderad och kan dela med sig av sina utmaningar och erfarenheter. Vi belyser bland annat hur du tillsammans med din omgivning kan hantera känslor och situationer som följer av ojämlikhet och exkludering. För jämställdhet och inkludering börjar med oss själva.
Anna Edstedt

Anna Edstedt

Kommunikatör & hållbarhetsstrateg

anna.edstedt@consid.se

073-302 45 05

Samtal om psykisk hälsa och en välmående arbetsplats

“Imposter syndrome” på jobbet

Känner du dig inte tillräckligt kompetent, trots motsatta bevis? Fenomenet “Imposter syndrome”, eller bluff syndrom som det heter på svenska, kan leda till konstant självkritik och en växande rädsla för att bli avslöjad.

Hur kan jag hantera känslan?

  • Utmana dina tankar genom att reflektera över fakta och bevis för dina prestationer.
  • Prata om känslan för att få perspektiv och stöd.
  • Tillåt dig själv att göra misstag och se dem som möjligheter till att utvecklas.

I Consids podd Utveckla tar vi del av universitetslektorn Andreas Larssons insikter på ämnet. Han förklarar varför “Imposter syndrome” kan vara något positivt och utmanar oss till att fortsätta kliva utanför vår comfort zone.

Stress

I en tid då arbetsliv och personliga ambitioner ofta sammanflätas, är stress vanligt förkommande. Även om stressreaktioner vanligtvis är tillfälliga, kan långvarig stress vara skadlig och ohälsosam. Enligt Nationella folkhälsoenkäten 2022, Folkhälsomyndigheten, upplever 15 procent av Sveriges befolkning att de känner sig stressade. Stress förekommer dessutom i större utsträckning bland kvinnor i yngre åldrar.

Tips på hur jag kan jag hantera stress?

  • Ta pauser under arbetsdagen.
  • Skapa en rutin för att mentalt kunna lämna arbetet efter dagens slut.
  • Uttrycka när du känner sig överväldigad och att be om hjälp.

Ta del av fler tips för att hantera stress från Consids följare.

Prestationsångest

Strävan efter perfektion kan leda till prestationsångest. Rädslan att misslyckas och att göra sig själv eller andra besvikna kan ta sig i uttryck som ångest. Ta därför en stund och reflektera över prestationsångest, är det något du känner av? Men kom ihåg, prestationsångest är en naturlig reaktion som grundar sig i att människor vill passa in. Vad som avgör om du bör söka professionell hjälp för din prestationsångest är hur mycket ångesten hindrar dig från att leva ditt liv som du vill leva det. Vi på Consid uppmuntrar även dig till att reflektera över dina bästa egenskaper.

Utmattning

Sedan år 2010 har sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa ökat stadigt och står idag för närmare hälften av alla pågående sjukfall, enligt Försäkringskassan. Framför allt ökar sjukskrivningar på grund av stress. Bland annat utmattningssyndrom, som är en följd av svår stress i kombination med för lite återhämtning. Utmattningssyndrom märks nästan alltid både kroppsligt och psykiskt. Det är därmed viktigt att kontakta en vårdcentral om du tror att du har eller håller på att få utmattningssyndrom.

Att bidra till en förändring

Jämställdhet handlar om så mycket mer än att bara kunna redovisa för en jämn könsfördelning i en årsrapport. Det är något som kräver ett aktivt deltagande av alla där man tillsammans strävar mot att skapa en jämlik miljö utifrån många olika parametrar. På Consid har vi lyckats med detta och jag hoppas att den här veckan kan bli en inspiration för fler bolag att göra detsamma. Consids jämställdhetsplattform, Q by Consid, har sedan 2013 arbetat för att främja inkludering och mångfald i techbranschen.

"Self love" under Consids jämställdhetsvecka.

Consid storsatsar på samtalet under jämställdhetsveckan

Inför internationella kvinnodagen den 8 mars har it-företaget Consid lagt sitt fokus på samtal om psykisk hälsa och en välmående arbetsplats. Veckan som leder upp till fredagen går under temat "Mer varmprat – mindre kallprat".

Läs mer om detta

Jämställdhet

Q by Consid är Consids community för jämställdhet – en plattform genom vilken vi verkar för en ökad jämställdhet inom techbranschen.

Läs mer om detta
Q by Consid

Se fler artiklar