Idrottens utbildningsplattform tar form

Vitmålat dokument, förstoringsglas, hänglås och mobiltelefon
Att utbildning ger människor kunskap och är en grundpelare i samhällsutvecklingen råder det inget tvivel om. När digitaliseringen skapar helt nya möjligheter till lärande, medan gamla strukturer och tillvägagångssätt står fast, vad krävs då för att vi ska främja fortsatt utveckling? Vi har tillsammans med tre idrottsförbund - Svemo, SAFF och SBBF – utvecklat en modern och digital utbildningsplattform som ska ta lärande och utbildning inom idrottsförbunden till helt nya nivåer. Läs mer om Idrottens utbildningsplattform (IUP) i detta blogginlägg.
Sigrid Lindström medarbetare på Consid

Sigrid Lundin Lindström

Projektledare Communication

sigrid.lindstrom@consid.se

076-046 20 76

“En digital utbildningsplattform främjar en tydlig och effektiv utbildningsprocess, säkerställer förbundens kompetens och producerar kvalitativt utbildningsmaterial”

 

Det är givetvis välkänt för de allra flesta att utbildning är viktigt när man ska utveckla sin kompetens eller kunskap i allmänhet eller inom ett specifikt område. När det kommer till den generella utformning av utbildningsväsendet i Sverige finns det en tydlig kursplan och tydliga mål som elever ska uppnå med stöd av de statligt satta kriterierna. De flesta av oss har tagit oss igenom grundskolan och gymnasieutbildning, och många väljer sedan att studera vidare på högskolenivå. Kort sagt, det behövs ingen närmre beskrivning för att gemene läsare av detta inlägg ska minnas tillbaka på sin skoltid och hur man på ett strukturerat sätt sattes i skolklasser, fick läsa kurser och skriva tentor och nationella prov för att ta sin kunskap till nya nivåer.  

När det däremot kommer till fritidsintressen och hobbys, i synnerhet de som kräver att man är utomhus och också kräver fysiskt aktivitet i kombination med det teoretiska, behöver man givetvis en helt annan struktur. Särskilt om utövarna dessutom kommer från olika geografiska delar av vårt avlånga land. Men hur kan en sådan struktur se ut?

När vi fick i uppdrag att tillsammans med Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo)Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) och Svenska Basketbollförbundet (SBBF) sätta en struktur och inte minst ett system för att stödja och förbättra de kurser och utbildningar som de tillhandahåller stod vi inför en mycket intressant utmaning.  

Kunden identifierade ett stort behov av att modernisera utbildning inom förbundet då gamla verktyg inte längre mötte de krav som ställdes och i det arbetet ville vi samtidigt strukturera, förenkla och effektivisera utbildningsprocessen. När vi gjorde efterforskningar på existerande lösningar insåg vi att det inte fanns något enskilt verktyg som mötte kraven. Vi valde därför att gå vidare med processen genom att bygga en egen helhetslösning. 

Under våren 2018 genomfördes en förstudie där Consid intervjuade användare i form av deltagare, utbildare och administratörer från respektive förbund, vilken mynnade ut i en sammanfattande kravbild på vad som efterfrågades av en sådan plattform. Utifrån detta material prioriterades kraven till en grundplattform där de tre förbunden gemensamt bidrog som beställare. Vad som skulle komm att kallas Idrottens Utbildningplattform (IUP) började ta form.

Allt på ett ställe

Att allt skulle finnas under ett och samma paraply blev tidigt en arbetshypotes som visade sig stämma. Som ett steg att förenkla för både utbildaren och de som blir utbildade utgick vi från ett gäng ankarpunkter vilka behövde finnas med i plattformen. Dessa sex punkter var:

  • En digital utbildningsplattform som samlar information om utbildningar och medlemmar på ett och samma ställe. Den är tillgänglig på flera enheter (desktop, surfplatta och mobil) ochger ökad effektivitet för både administratör och medlem.
  • Medlemssida där medlemmen kan söka och anmäla sig till utbildningar, se genomförda och pågående utbildningar och få tips om rekommenderade utbildningar just för den medlemmen.
  • Motivationshöjande och engagerande genom att man kan skapa interaktiva utbildningar (till exempel quiz) och få snabb feedback.
  • Minskade kostnader för resor och lokalhyror genom att digitalisera utbildningsmaterial.
  • Administratörer kan enkelt sortera informationen och få fram adekvata rapporter och statistik. 
  • Lätt att redigera utbildningssidor, delmoment och utbildningstillfällen samt utbildningsmaterial.

 

Framtiden för IUP

SBBF är först ut att lansera sin plattform, vilket Sara Dutina, utbildningsansvarig på SBBF, tycker är otroligt spännande:

“Det här är ett otroligt viktigt steg för oss i utvecklingen av vår utbildningsverksamhet som ger oss oändliga möjligheter till digital utbildning och att möta en modern målgrupp med ett flexibelt och individanpassat utbildningsutbud. Det kreativa utrymmet är enormt samtidigt som vi får en effektiv och lättarbetad administrativ plattform att verka i.”

Per Westling, generalsekreterare på Svemo och initiativtagaren till plattformen, spår en ljus framtid för IUP:

Utbildning handlar i allt väsentligt att ge människor möjlighet att ta till sig ny information. Om man börjar tänka i den ändan, på individnivå, så kommer man idag inte att hamna i en traditionell utbildningsstruktur, man behöver skapa något helt nytt. Framtidens utbildning är något helt annat än enbart klassrum. Vi i Svemo ville forma ett utbildningssystem som kunde få våra 160 000 medlemmar att vilja öka sina kunskaper. Jag gissade att även andra idrottsförbund brottades med gamla utbildningsstrukturer i en ”ny värld” och frågade helt enkelt om någon ville vara med på tåget. Så var det och resultatet är IUP.

Vi på Consid arbetar hela tiden med att förbättra våra kunders erbjudanden och den understödjande tekniken. Är ni intresserade av hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss nedan!

Barn lär sig om programmering av Consid

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler inlägg från vår blogg