Den fjärde industriella revolutionen är här – är din organisation redo?

kretskort dator
Vi befinner oss just nu i en tid som präglas av omfattande och snabb förändring, en bit in i den digitala tidsåldern, och på tröskeln till den fjärde industriella revolutionen. Gamla sanningar och modeller ger inte samma effekt som tidigare. Gränserna mellan produkt och tjänst, och aktörer som kund, leverantör, producent och konkurrent suddas ut. Läs mer om detta, och hur din organisation kan ta tillvara på den digitala världens möjligheter, i Mikaels blogginlägg om digital transformation.

Är ditt företag redo för den digitala transformationen?

”Frågan om digital transformation är inget övergående projekt, eller något ni kan välja bort eller blunda för. Den händer nu, påverkar alla delar av vår vardag över tid, och går bortom den enskilda tekniken, hemsidan eller kanalen.”

Beteenden, behov och förväntningar förändras i takt med att ny teknik blir tillgänglig, och nya generationer kommer in i samhället. Den digitala omställningen är den starkast drivande förändringsfaktorn i samhället, och alla verksamheter genomgår just nu någon form av digital omställning. I affärsområdet Digital transformation hjälper vi er att ta fram kartan, men också att navigera rätt för att möta utmaningarna, och ta tillvara på den digitala världens möjligheter.

Digital transformation är ett grundläggande skifte som berör alla delar och nivåer av er verksamhet. Den centrala frågan är vad den digitala omställningen innebär för er, och er bransch. Vilka drivkrafter påverkar er? Och hur? Vilken position och erbjudande ska ni ha framöver? Vilka utmaningar behöver ni adressera för att ta er dit? Och vilka möjligheter skapar det? Vi har ett beprövat arbetssätt som svarar upp mot frågan om hur ni kan ta er an digital transformation, och vad ni ska göra när för att ta tillvara den digitala världens möjligheter på bästa sätt. Vi hjälper er att göra rätt sak, och att göra sakerna rätt, i den digitala omställningen av er verksamhet.

Ledningsgruppens utmaning i omställningen är att definiera rätt målbild och välja rätt strategi, men också att leva i två världar där man ska balansera resurser och behov mellan dagens kärnverksamhet och framtidens position och erbjudande. Vi hjälper er att driva omställningen på ett sätt där vi tar tillvara lågt hängande frukter som kan skapa ökad effektivitet och försäljning idag, för att på det sättet frigöra utrymme att investera i den strategiska förflyttningen av verksamheten.

Andra utmaningar ledningsgruppen behöver ta hänsyn till är rätt timing, hastighet, kompetens och skalbarhet. Och att få förändringen att hända i verksamheten. I affärsområdet Digital transformation förenar vi kompetenser inom strategi, förändringsledning, innovation, verksamhetsutveckling och affärsutveckling, och tillsammans med Consids samlade kompetens hjälper vi er att successivt förflytta verksamheten till det önskade framtida läget.

Vårt arbetssätt ger er möjlighet att ta er an frågan om digital transformation på ett strukturerat och systematiskt sätt. Vi inleder ofta kundrelationen med vår beprövade metod för att identifiera vilka ni är, var ni kommer ifrån, var ni står nu och var ni ska vara. Tillsammans skapar vi en roadmap där vi ringar in de områden där ni behöver ställa om, och matchar det mot en teknisk plattform som möjliggör förändringen.

Med roadmapen som verktyg arbetar vi sedan utifrån agila principer i både strategi och genomförande för att löpande tillsammans prioritera rätt insats vid rätt tid. Vi ser tydligt att de som blir framgångsrika i den digitala omställningen är de som får ihop verksamhetens behov med teknikens möjligheter mot ett givet mål, och gör det på ett sätt där människor i och runt organisationen vill följa med på resan och upplever större värde.

 

”Dagens och morgondagens företag finns i skärningspunkten mellan verksamhet, människa och teknik.”

I affärsområdet Digital transformation hjälper vi er att få ihop rätt initiativ till en fungerande helhet som gör att ni på bästa sätt kan ta tillvara den digitala världens möjligheter. Med Consid som partner för den strategiska förflyttningen av er verksamhet, kan ni även möta utmaningarna gällande hastighet, skalbarhet och kompetens på bästa sätt. Som Sveriges bästa arbetsgivare alla kategorier, och med över 750 medarbetare på 17 olika orter i Sverige kan vi alltid matcha rätt kompetens i rätt tid. Vi stärker er verksamhets digitala förmågor, och tillsammans planerar och genomför vi er digitala transformation för att säkerställa att ni fortsätter leverera värde till era målgrupper även framöver.

  • Strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling
  • Förändrings- och innovationsledning
  • Utveckling av affärsmodeller och styrmodeller
  • Uppbyggnad av ledningssystem
  • Strategisk rådgivning
  • Organisationsförändring
  • Analyser av marknad, konkurrenter, trender, omvärld med mera
  • Interim kompetensförstärkning av chef eller annan nyckelroll 

Consid har ett team som regelbundet utför inspirationsworkshops kring digital transformation, där ni kan få inspireras och få möjlighet att bolla frågor som rör er framtida verksamhet och affär. Fokus under denna workshop kommer främst vara er digitala förmåga och hur ni kommer att behöva utvecklas. Detta görs tydligt i samtal kring framtida kundresa och kundupplevelse samt framtida medarbetarresa och medarbetarupplevelse.  På vilket sätt dessa båda fokusområden ska samordnas och hur ni får bäst effekt i er fortlöpande digitala transformation står som en central del i vår dialog.

Mikael Lundberg Digital transformation Consid Jönköping

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler inlägg från våran blogg