Insikter från Almedalen

Fyra personer i intervju i soffgrupp framför publik
Consid hade en fullspäckad vecka på Visby under Almedalsveckan 2023. Rysslands anfallskrig mot Ukraina var fortsatt en av de största frågorna som belystes under veckan, men Consid var även med och diskuterade frågor om digitalisering, jämställdhet, distansarbete och offentlig sektor. Vi har samlat insikter från några av de seminarier där Consid fanns representerade.

Cyberkrig, digital transformation och jämställdhet inom it-branschen

Hur kommer återuppbyggnaden av Ukraina att gå till och vad kan svenska företag bidra med?

Consids hållbarhetschef Nathalie Besèr diskuterade svenska företags roll i återuppbyggnaden av Ukraina under ett seminarium arrangerat av Forever Sustainable. Med i panelen fanns bland andra Håkan Jevrell, Statssekreterare med ansvar för utrikeshandel, som poängterade några av det viktigaste faktorerna kring vad som behövs för återuppbyggnaden av Ukraina och vilken roll såväl den svenska staten som näringslivet har i denna process:

Utrikesdepartementet arbetar just nu med att hitta en synergi kring hur Sverige kan få ihop handelspolitiken och biståndspolitiken. Där tror Håkan Jevrell att Ukraina kommer att spela en viktig roll. Vad gäller svenska företag finns det både pengar och ett intresse inom det svenska näringslivet att engagera sig i för Ukraina. Men torts detta har svenska näringslivet halkat efter. Företagen bär ett ansvar, enligt Håkan Jevrell, att återupprätta tidigare relationer man haft i Ukraina samt hitta nya för att få tillbaka den ukrainska ekonomin på fötter.

Nathalie Besèr gav flera exempel på hur Consid har engagerat sig för Ukraina, dels genom företagets partnerskap med hjälporganisationen War Child. Hon belyste även vikten av partnerskap som grundar sig på lika värderingar och ett kompetensutbyte av likväl som ekonomiskt stöd.

Hur mycket distansarbete tål den svenska folkhälsan?

En ny undersökning om kontorsarbetares förväntningar på arbetslivet och kontoret som arbetsplats visar att 9 av 10 kontorsarbetare i Norden har kontoret som sin arbetsplats minst hälften av arbetsveckan. Dessutom tycker 2 av 3 att kontoret är mycket eller ganska viktigt för deras sociala liv. Det är fastighetsbolaget Castellum som genomfört undersökningen och Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg på Castellum, släppte rapporten vid ett seminarium på Dagens Industris scen i Almedalen. Flera slutsatser från rapporten är att kontorets största fördel är alla som jobbar där. I genomsnitt 62 procent anger kollegor som det viktigaste på kontoret. Dessutom är kontoret en generationsfråga. Unga skiljer ut sig från äldre kollegor i många frågor och är generellt mer positiva till kontoret.

Med i panelen satt även Consids vd Peter Hellgren. Consid har utnämnts till Sveriges Bästa Arbetsgivare två år i rad. De fina och påkostade kontoren är en del av det. Peter Hellgren belyser att det finns tre olika aspekter som man som konsultbolag behöver vi anpassa sig till; Det handlar dels om kundens önskemål gällande arbetsplats, samtidigt som man vill möta medarbetarens önskemål. Till sist, och kanske det viktigaste, måste man även tänka på hur medarbetarna mår.

Den slutsats som samtliga panellister var överens om – vilket även inkluderar Paulina Brandberg, Jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Sveriges regering och Leif Denti, doktor i innovationspsykologivid Göteborgs universitet – var att behovet att ha en fysisk mötesplats inte kommer att försvinna i takt med att vi blir mer digitaliserade. Däremot kan sättet vi träffas på inom väggarna för våra arbetsplatser förändras.

Peter Hellgren belyste hur Consid till exempel arbetar med att hitta andra sätt att träffas fysiskt utöver det vardagliga arbetet. Han ser att kontoret fortfarande kommer vara vår centrala plats om fem år. Där man som arbetsgivare måste se till att kontoret blir medarbetarens centrala plats, för annars byggs ingen kultur. Consid ordnar därför många olika typer av personalvårdande och kulturbyggande aktiviteter för våra medarbetare, både inom konsultgrupperna, på lokal nivå och nationell nivå.

”Cyberkriget är redan här”

Consid valde att ta steget längre under årets Almedalsvecka och bjöd in en av huvudpersonerna i kriget mellan Ryssland och Ukraina. Yegor Aushev, chef för civilt cyberförsvar i Ukraina, för att diskutera cyberkrigföring och vilken påverkan den har för Europas och Sveriges säkerhetspolitik.
Cyberkrigföring spelar en avgörande roll i Rysslands orättfärdiga anfallskrig mot Ukraina, och dess konsekvenser sträcker sig långt utanför de båda ländernas gränser. I seminariet ”Cyberwar Against an Aggressor: The Case of Ukraine” samtalade han med Björn Fägersten, säkerhetspolitisk expert på Utrikespolitiska institutet, om cyberkrigföring och hur man lyckas skapa en säker digitalmiljö. Samtalet modererades av Consids vd Peter Hellgren och Consids hållbarhetschef Nathalie Besèr.

Det som särskiljer Ukraina från många andra länder som drabbats av ett anfallskrig är att landet aldrig förlorat uppkopplingen till internet. Anledningen, menar Yegor Aushev, är att landet utbildar befolkningen i cybersäkerhet och har prioriterat den frågan inom försvaret. Han berättade även om hur vanliga svenskars digitala enheter har använts av Ryssland i attacker mot Ukriana:

– Det finns ingen stat i världen som ensam skydda hela sin befolkning mot en anfallare som Ryssland om de försöker koppla bort internet, elektricitet och el. Det gäller att varje företag, varje familj och varje enskild person vet hur man skyddar sig själv mot en attack för att kunna motverka ett intrång. Staten och försvaret kan göra mycket men vi alla behöver förstå vikten av att skydda våra enheter, säger Yegor Aushev under seminariet.

Ta del av hela samtalet.

Digitalisering inom offentlig sektor – hur återtar vi tätpositionen?

Flera internationella undersökningar visar att svensk offentlig sektor ligger efter EU-genomsnittet när det gäller digitalisering. Den senaste rapporten från EU-kommissionen om hur EU-länderna erbjuder medborgare möjlighet att hantera och konsumera offentliga tjänster digitalt hamnar Sverige så lågt som på 15:e plats och placerar sig därmed sist bland de nordiska länderna.

Tomas Lindroth, forskare inom offentlig sektors digitalisering vid Göteborgs Universitet och medgrundare till forskningskonsortiet Digital Förvaltning berättar om slutsatserna i boken ”Offentlig sektors digitalisering”. Han menar att en avgörande faktor till att Sverige halkat efter går att hitta inom universitet:

– Vi har under lång tid utbildat inom it-styrning där vi har fokuserat på att vi ska minska innovationskraften, hitta standardlösningar och på det sättet ha kontroll på kostanden. Men det är klart om vi går från en verklighet där datorn är ett stöd till att vara kärnan i det vi gör krävs det inte Sherlock Holmes för att förstå varför vi hamnat här, berättar Tomas Lindroth.

Med i samtalet fanns även Consids vd Peter Hellgren och Per Wikström, Digitaliseringschef på Jönköpings kommun. Consid är en av Sveriges största it-leverantörer till offentlig sektor. Peter Hellgren belyste vad han ser som de största utmaningarna för att Sverige ska stärka sin position vad gäller digitalisering och Per Wikström berättade om hur Jönköping kommun arbetat med frågan.

Ta del av hela samtalet.

Tiden rinner ut – framtidens digitalainfrastruktur skapas nu

I seminariet ”Tiden rinner ut – framtidens infrastruktur skapas nu” framtidsspanade och samtalade Anna Edstedt, chef för Consids jämställdhetsplattform Q by Consid, med Marielle Sterner, Barn- och ungdomsansvarig på Datatjej, och Laura Ingemarsson, skribent och samhällskommentator om vikten av jämställdhet inom tech-branschen.

De menar att det finns flera förklaringar till varför branschen inte är mer jämställd. Dels handlar det om en bristande kommunikation kring vad it och tech faktiskt innebär, dels ett generellt uteslutande av kvinnor från maktpositioner. I seminariet diskuterades även hur världen kan komma att se ut i framtiden om det inte sker en förändring samt vad som krävs för att främja en jämställd it-bransch och samhällsutveckling.

– Jämställdhet och mångfald är viktigt i alla branscher. Det som dock utmärker frågan när det gäller specifikt it-branschen är att den formar samhället vi lever i. Vi måste få med alla på tåget. Männen som idag besitter makten måste släppa in och se värdet i att arbeta för en större mångfald och jämställdhet. Men även skola, politiker och samhället i stort måste inse vikten av att skapa en jämställd it-bransch, säger Anna Edstedt.

Ta del av hela samtalet.

Consid deltog även under seminarierna; “Näringslivets nya roll inom biståndet”, “Hur kan ditt företags sociala hållbarhetsarbete göra skillnad?” och “Psykisk hälsa – en global utmaning som behöver globala lösningar”.

Laura Ingemarsson, Marielle Sterner och Anna Edstedt intervjuas i en soffgrupp

Vill ta del av fler utav våra insikter inom it?

Kontakta oss här så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler blogginlägg