Ny tillgänglighetslag för privat sektor

Så möter du de nya kraven

Person som sitter vid skrivbord och arbetar på dator.

Webbinarium: WCAG för privat sektor – allt du behöver veta om lagkraven

Den 28 juni 2025 träder en ny lag om tillgänglighet i kraft i Sverige. Lagen är baserad på EU:s tillgänglighetsdirektiv och innebär att företag behöver se till att webbplatser, tjänster och produkter är tillgängliga och användbara för alla kunder.

Vad innebär tillgänglighetsdirektivet i praktiken?

Syftet med den nya lagen, som heter Lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, är att skapa ett mer inkluderande samhälle. Detta genom att ge alla människor bättre förutsättningar att använda sig av digitala tjänster och produkter, oavsett funktionsförmåga.

Lagen innebär att allt från e-handel, bankautomater och smartphones ska leva upp till EU:s minimumkrav om tillgänglighet. Lever inte tjänsten eller produkten upp till kraven, kan de tas bort från marknaden och företaget bakom riskerar sanktioner upp till 10 miljoner svenska kronor.

Från och med 28 juni 2025 behöver bl.a. webbplatser, applikationer, produkter och tjänster ha:

  • Tillgängliga användargränssnitt enligt riktlinjer ibland annat WCAG 2.1– ”Hanterbara, begripliga, navigerbara och robusta”. Detta gäller för webbplatser och appar men också för terminaler och andra produkter med skärmar. Till exempel blir möjlighet att få text uppläst viktig.
  • Tillgång till information om tillgänglighetsfunktioner i tjänsten eller produkten. Till exempel i bruksanvisningar.
  • Ha stödtjänster som erbjuder information om tjänstens tillgänglighetsfunktioner. Som telefonsupport, kundtjänst och liknande.

Tillgängligheten kommer att utvärderas utifrån produktens eller tjänstens innehåll, funktion, formgivning och hur den är uppbyggd rent tekniskt.

Öka tillgängligheten – nå ut till fler kunder

När vi tar fram lösningar som kan användas av individer med permanenta funktionsnedsättningar, hjälper vi oftast fler än vi först tänkt oss. Möter vi behoven hos någon som har en permanent synnedsättning, så kan vi även förbättra användbarheten för den som använder produkten eller tjänsten i starkt motljus. Detta kallas för inkluderande design.

Förutom att tillgodose fler behov, ger tillgänglighet också fördelar som ökad konvertering och förbättrad sökordsoptimering. Lennart Engelhardt, Grundare och VD för FUNKA, säger:

”Det är viktigt att förstå att det nu inte bara handlar om att följa lagen, utan också om affärsmässiga fördelar. Genom att erbjuda tillgänglighet kan företag nå en bredare kundbas och öka sin försäljning”

Hur kan jag öka tillgängligheten redan nu?

Innan lagen träder i kraft 2025 finns ett antal saker du kan göra redan idag för att öka tillgängligheten i din produkt eller tjänst.

Informera om tillgängligheten

Berätta för era kunder om tillgänglighetsfunktioner i er produkt eller tjänst, som i en bruksanvisning eller i en ”om appen/webbplatsen”-sida. Se också till att sätta upp särskilda kontaktvägar, via kundtjänst till exempelvis för att via telefon kunna informera och hjälpa kring tillgänglighet.

Se till att innehåll kan bli uppläst

Allt viktigt innehåll behöver kunna bli uppläst. Antingen via era kunders egna hjälpmedel som till exempelvis en skärmläsare eller att ni tillhandahåller den funktionen i produkten. Till exempelvis behöver innehållets språk anges i koden för korrekt uttal i uppläsningen. Även bilder, diagram, animationer och ikoner behöver ha alternativa texter så att de också blir tillgängliga i en uppläsning. Detta är också fördelaktigt ur en SEO-synpunkt. Försök så långt ni kan undvika att göra bilder av text.

Hjälp till när det blir fel

Informera och hjälp era kunder när det blir fel, särskilt i olika formulär som i en kassa eller vid inloggning. Skriv tydliga felmeddelanden som också informerar vad man behöver göra för att ta sig vidare. Felaktiga fält i ett formulär ska också markeras i kod. Om man måste slutföra ett process under en tidsgräns, till exempelvis att köpa en biljett, så måste ni ge era kunder möjlighet att pausa eller förlänga den tiden.

Använd färger med tillräcklig kontrast

Se till att innehåll, både text och grafiska komponenter som förmedlar information har ett kontrastvärde på minst 4,5:1 mot omgivande färger. Några undantag finns från detta, till exempelvis logotyper. Se exempel på gratisverktyg för att mäta kontrast.

Se till att det funkar även på små skärmar

Innehåll behöver kunna presenteras utan att information eller funktionalitet går förlorad på en 320 x 256 pixlars skärm (ungefär bredden på en iPhone 5) utan att det blir horisontell skroll. Man ska även kunna zooma eller förstora texten upp till 200 procent utan att information går förlorad. Här finns dock undantag för innehåll som kartor, diagram, spel med mera.

Navigera med tangentbordet

Se till att era kunder kan använda er produkt eller tjänst genom enbart tangentbordet. De flesta hjälpmedel, som t.ex. skärmläsare, röststyrning eller joysticks använder sig av tangentbordsnavigering så genom att lösa tillgänglighetsproblem här gör ni en stor skillnad för många besökare. Allt innehåll ska finnas i en logisk ordning och det ska vara tydligt för besökaren var på sidan de är.

Experter på tillgänglighet & WCAG

Ovan är områden som ni redan idag kan arbeta med för att förbättra tillgängligheten på era produkter eller tjänster. För att vara redo för de nya lagkraven 2025 finns vi här för att hjälpa till. Vi är experter på tillgänglighetsanpassning och har hjälpt många större organisationer i Sverige att göra just detta. Med många års erfarenhet av denna typ av anpassningar vet vi vad som krävs för just ditt företagsprodukt eller tjänst.

Tillgänglighetsanalys av er webbplats eller app

Vi kan till exempel göra en utförlig tillgänglighetsanalys av er produkt eller tjänst. Med vår tillgänglighetsanalys uppfyller ni lagkraven innan de träder i kraft.

Person med glasögon som tittar på datorskärm vid skrivbord.

Webbinarium: WCAG för privat sektor – allt du behöver veta om lagkraven

Vill du veta mer om hur de nya lagkraven påverkar din verksamhet? Lär dig mer i detta kostnadsfria webbinarium.

Workshop med kollegor.

Vill du veta mer om tillgänglighet & WCAG?

Kontakta oss här så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler blogginlägg