Cybersäkerhet och AI: identifiera och förebygg säkerhetsutmaningar

Upptäck Hur AI förbättrar cybersäkerheten. Säkerhetsexperten Jens Holzapfel skriver här om möjligheterna och utmaningarna med Ai inom cybersäkerhet. Som en banbrytande teknologi erbjuder AI stora fördelar för att hantera hybridhot, men skapar också nya utmaningar. Läs Jens Holzapfels insikter kring dessa nya hot och AI:s roll inom cybersäkerhet.

Möjligheter med AI inom cybersäkerhet

Artificiell intelligens, AI, spelar numera en avgörande roll inom cybersäkerhet. Som en banbrytande teknologi erbjuder AI möjligheter till förbättrad säkerhet, men också nya hot.

AI möjliggör analys av enorma mängder data för att identifiera beteendemässiga avvikelser och snabbt upptäcka säkerhetshot. Den tekniken kallas för anomalidetektion och används av företag som Darktrace för att skapa modeller av normalt nätverksbeteende. Så snart AI:n upptäcker en avvikelse, en anomali, som kan tyda på intrång, identifieras och åtgärdas avvikelsen i realtid.

Automatiserad incidenthantering är en annan fördel. Genom att automatisera responsen på identifierade hot minskar AI tiden och resurserna som krävs för att agera. System kan programmeras för att automatiskt isolera infekterade system och blockera skadlig trafik, vilket snabbt minimerar skadorna.

Säkerhetsanalyser förstärks också av AI, vilket ger säkerhetsteam en djupare förståelse för hoten som organisationen står inför. Detta inkluderar att förutsäga och simulera potentiella angreppsvägar, vilket förbättrar beredskapsplaner och minskar reaktionstider.

AI stärker med andra ord cybersäkerheten på flera viktiga sätt.

Så stärker AI cybersäkerheten:

  1. Anomalidetektion: Genom analys av enorma mängder data kan AI identifiera beteendemässiga avvikelser som indikerar säkerhetshot. Företag som Darktrace använder AI för att modellera normalt nätverksbeteende, vilket möjliggör omedelbar upptäckt och respons vid potentiella intrång.
  2. Automatiserad Incidenthantering: Genom att automatisera responsen på identifierade hot minskar AI tiden och resurserna som krävs för att agera. System kan programmeras för att automatiskt isolera infekterade system och blockera skadlig trafik, vilket snabbt minskar skadan.
  3. Förbättrade Säkerhetsanalyser: AI ger säkerhetsteam djupare insikter för att förstå och prioritera hot mot organisationen. Den hjälper till att förutsäga och simulera potentiella angreppsvägar, förbättrar beredskapsplaner och snabbar upp responstider.

 

Cyberhot

Men AI fungerar också som en katalysator för cyberhot. AI-driven skadlig kod har förmågan att vara självlärande, anpassa sig efter sin miljö och undvika upptäckt. Detta gör att malware kan förstå vilken typ av säkerhetsmjukvara som är installerad och sedan förändra sitt beteende för att kringgå skyddssystem. Automatiserade massattacker blir också mer sofistikerade med hjälp av AI, där botnät utnyttjar tekniken för att optimera spridningen av malware eller genomföra effektiva DDoS-attacker. AI kan dessutom användas för att välja måltavlor baserat på sårbarhetskriterier, vilket gör attackerna mer riktade.

En annan skrämmande utveckling är AI:s roll inom social engineering. Genom att analysera stora mängder data från sociala medier och andra källor kan AI skapa övertygande phishing-kampanjer skräddarsydda för specifika mål. Syntetiskt genererade röster och bilder bidrar till att öka trovärdigheten, vilket gör att angreppen blir svåra att upptäcka.

Cyberbrottslingar utnyttjar också AI för att snabbt skala upp sina operationer och finjustera strategierna. Maskininlärning hjälper dem att analysera de mest effektiva taktikerna och justera sina metoder i realtid. Detta gör inte bara att angreppen blir mer framgångsrika, utan även att försvarare har svårt att hålla jämna steg med hotens snabba utveckling.

AI som en katalysator för cyberhot:

  1. AI-driven skadlig kod: AI kan skapa självlärande malware som anpassar sig till sin miljö för att undvika upptäckt. Sådan malware kan förstå vilken typ av säkerhetsprogramvara som är installerad och ändra sitt beteende för att kringgå dessa skyddssystem.
  2. Automatiserade massattacker: Botnät, som är nätverk av infekterade datorer, kan utnyttja AI för att optimera spridningen av malware och genomföra effektiva DDoS-attacker. AI kan också användas för att välja måltavlor baserat på sårbarhetskriterier.
  3. Förfinad social engineering: AI kan analysera stora mängder data för att skapa övertygande phishing-kampanjer skräddarsydda för individuella måltavlor. Det inkluderar syntetiskt genererade röster och bilder för att öka trovärdigheten.

 

Att bekämpa cyberbrottslighet med AI

Att bekämpa AI-driven cyberbrottslighet kräver nya strategier och verktyg. Adaptiva system måste kontinuerligt lära sig och anpassa sig till nya hot. Investeringar i AI-drivna säkerhetslösningar är avgörande för att möta cyberbrottslingarnas innovativa användning av tekniken. Kontinuerlig uppdatering av lagstiftning och internationellt samarbete är också viktigt för att bekämpa gränsöverskridande cyberhot.

Samtidigt innebär AI en möjlig sårbarhet. För att minska riskerna måste företag anta en “secure by default”-attityd, där säkerhet är en central del av utvecklingen och användningen av AI-system. Genom att implementera robusta säkerhetsprotokoll och kontinuerligt övervaka och uppdatera systemen kan företag skydda sig mot både externa och interna hot.

AI är ett tveeggat svärd inom cybersäkerhet. Det erbjuder kraftfulla verktyg för att försvara digitala tillgångar, men driver också på en ny våg av cyberhot. Balansen mellan dessa aspekter kommer att vara avgörande för framtidens cybersäkerhetsstrategier.

JENS HOLZAPFEL

 

AI-knapp på ett kretskort

Jens Holzapfel har en bakgrund inom svensk underrättelsetjänst och den militära underrättelsetjänsten. Jens Holzapfel har specialiserat sig på försvarsteknik och cybersäkerhet. Hans omfattande erfarenhet inom dessa områden ger honom en unik inblick i dagens säkerhetsutmaningar.

Jens är numera Venture Advisor hos Inflection.xyz. Där leder han utvecklingen av innovativa säkerhetslösningar med fokus på Federated Learning och AI Security Solutions. Jens är en pionjär inom skapandet av resilienta och decentraliserade AI-system och bidrar aktivt till att forma framtiden för AI-baserad säkerhet.

Utöver sin tekniska expertis är Jens en passionerad försvarare av demokratiska institutioner. Hans insikter är ovärderliga i en tid då det digitala landskapet förändras snabbt och skyddet av data och infrastruktur är avgörande.

4 porträttbilder på en man
Vill du veta mer om hur du kan skydda dig med AI? Hör av dig till oss!
Magnus Osbeck, Business Line Manager inom innovation och digital affärsutveckling på Consid

Magnus Osbeck

Business Line Manager inom innovation och digital affärsutveckling

magnus.osbeck@consid.se

070-2626212