6 tips för förändringsledare i vardagen

Tips för förändringsledning att ha med sig i allt från vardagssituationer till komplexa IT-projekt

Workshop med kollegor.
Att leda en förändring är inte alltid glasklart. Jag har dock under mina år som förändringsledare lärt mig att det finns några små, ibland enkla, saker som underlättar. Här kommer sex tips för förändringsledning som man kan ha med sig i allt från vardagssituationer till komplexa IT-projekt.
Helene Svensson, förändringsledare på Consid

Helene Svensson

Förändringsledare

helene.svensson@consid.se

073-154 79 32

Förflytta en organisation från ett läge till ett annat

Förändringsledning är ett område i ständig utveckling. I grund och botten handlar det om att på ett strukturerat sätt förflytta ett företag eller en organisation från ett läge till ett annat. Stort fokus ligger på människan och att förändra beteenden för att uppnå önskad effekt. 

Man pratar ofta om föreningsledning i stora utvecklings- och organisationsförändringsprojekt, men sällan om varje förändring som sker dagligen och där det också kan vara bra att ha verktyg och metoder för att hantera förändringen bättre.  

Från början till slutet

Det är oerhört viktigt att man är delaktig i hela förändringen. Från början till slutet. Förstår man hur man reagerar i vardagen blir det lättare att förstå den mänskliga sidan i stora förändringar, så som exempelvis IT-utvecklingsprojekt eller organisationsförändringar.

Jag har inga djupare kunskaper i beteendevetenskap, som är en helt egen disciplin, men jag har använt mig av sunt förnuft och dragit lärdom av de erfarenheter jag fått genom åren. Och det kommer man ganska långt på. Ju mer erfarenhet jag samlar på mig desto mer komplex inser jag att det här med förändring är och att varje person man möter hanterar förändring olika. 

 

Mina bästa tips för förändringsledning i vardagen 

Här delar jag med mig av sex enkla tips som hjälpt mig som förändringsledare genom åren i så väl IT-projekt som större organisatoriska förändringar.

1. Låt öronen vara större än munnen

Det är lätt att glömma att lyssna. Kom ihåg att lyssna på den du pratar med och hör vad hen har att berätta. Det kan förklara personens reaktion. Det är så vi får nya perspektiv på saker och ting. 

 2. Våga visa empati och känslor

Empati och känslor är viktigt, men andas ett par gånger innan du börjar prata när du är arg eller ledsen och tänk efter vad du säger. Ord som är uttalade går inte att ta tillbaka igen innan det når den du pratar med. 

 3. Rätt avsändare av rätt budskap

Det här med avsändare av budskap är inte alltid så enkelt. Tänk därför efter innan budskapet kommuniceras och låt rätt person vara avsändare, med sina egna ord. Då är det lättare för den som lyssnar att förstå och ta till sig budskapet. 

 4. Kommunicera hellre för ofta

Man pratar ofta om kvalitet före kvantitet. Det är i väldigt många fall en bra tumregel, men när det kommer till förändringsledning kan det vara bra med kvantitet. Säg därför något även när det inte finns så mycket att berätta om – det är också ett budskap som kan skapa lugn. 

5. Var tydlig och konsekvent

Vara tydlig och konsekvent. Det kan låta enkelt, men kräver ibland en del eftertänksamhet. Detta gäller inte bara i förändringsledningssammanhang, utan även i sammanhang som exempelvis barnuppfostran och ledarskap.  

 

6. Främja delaktighet

Att känna delaktighet är ofta en nyckel till motivation och att något faktiskt ska ske. Var därför noga med att skapa delaktighet och förklara varför något görs. Det gör att du kommer åstadkomma förståelse. Något som är A och O när det gäller förändringsledning, med mycket annat. 

 

Vill du lära dig mer om förändringsledning? 

Den 15 mars håller jag ett webinar med fokus på hur man hanterar den mänskliga sidan av förändringen i IT-projekt. Jag kommer att reda ut frågor som bland annat hur man får användare att vara delaktiga och ta emot resultatet av IT-förändringar på bästa möjliga sätt. Läs mer om webinaret och anmäl dig här.

Vi erbjuder också utbildningar inom förändringsledning. Läs mer om våra kurser inom projekt- och förändringsledning.

Workshop med kollegor.

Vill du veta mer om förändringsledning?

Kontakta oss här så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler blogginlägg